במסגרת המכרז שווקו 24 יח"ד במחיר מופחת ו-24 יח"ד בשוק החופשי.

אומדני המחירים לדירות ששווקו במסלול מחיר מופחת:

המחיר ההתחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על 784,696 ₪.

המחיר ההתחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על 905,791₪.

המחיר ההתחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על  1,067,251₪.

* כל הדירות יכללו מרפסת, מחסן וחניה

מחירי הדירות שנקבעו במכרז משקפים הנחה של 28% בהשוואה לדירות דומות בשוק.

מדובר במכרז ראשון במחיר מופחת בכרמיאל, אשר נסגר בהצלחה בתחום תכנית

ג/21673 'מבנן כרמית/חצב כרמיאל' אשר מתפרשת על שטח של כ-131.67 דונם ונמצאת בדרום הישוב בצמוד לאמפיתיאטרון. השכונה כוללת מגורים לצד שטח ציבורי פתוח, הסדרת דרכים וחניות, כולל חיבור שביל סובב כרמיאל. למכרז הוגשו 3 הצעות.

בתכנית דיור במחיר מופחת נקבעה שיטת מחיר מקסימום למ"ר ומחיר מינימום למ"ר. הזוכה נבחר לפי מבחן דו שלבי, בשלב הראשון - נבחר מי שהציע את המחיר הנמוך ביותר - לרוכשי הדירות - למ"ר. בשלב השני- מבין מי שהציעו את המחיר הנמוך ביותר למ"ר שהוא המינימום - נבחרת ההצעה של המציע שהציע את התוספת הגבוהה ביותר על מחיר הקרקע, כלומר התמורה המופחתת הגבוהה ביותר.

להלן ניתוח מחירי הדירות במתחם (החל מ-):

tbl c8b89