תחום היצירה על גווניו השונים בארץ ובעולם מהווה בסיס רחב בכל הנוגע לנושאים הנוגעים לשכרם של היוצרים וזאת לצד זכויות ועוגנים משפטיים נוספים בתחומים הרחבים של זכויות יוצרים, שימוש בחומרים ועוד.

כלים
קרדיט תמונה 123rf
קרדיט תמונה 123rf

חדוות היצירה של רבים ברחבי העולם מהווה כמובן כמקור ובסיס להכנסה. בין אם מדובר על כותבים, מלחינים, משוררים, ציירים ועוד. חלק מההכרה אודות כל יוצר ביכולותיו ליצור תוכן מעניין ומושך באה לידי ביטוי בשכר שהוא מקבל מהמסגרת המעוניינת באותו התוכן.

בתחומי היצירה השונים התשלום עבור אותן יצירות שונות מוגדרת תחת ההגדרה של שכר סופרים.

מהו בדיוק שכר סופרים?

שכר סופרים מהווה, כאמור, את התגמול הכספי המשולם ליוצרים השונים עבור הזכות להנפיק ולמכור את יצירתם ברבים.

קביעת גובה שכר הסופרים נקבע לרוב באמצעות אחת משתי השיטות – אחוז מסוים המשולם ממכירת היצירה או בקביעה על תשלום של סכום חד פעמי המקובל על שני הצדדים.

באיזו צורת תשלום כדאי לבחור?

במקרים ובהם קיים צפי כי אותה יצירה צפויה להימכר במספר רחב של עותקים, לבטח אם מדובר ביצירה שתראה אור במדינות רבות ברחבי העולם, ירצה היוצר להגיע להחלטה מול המו"ל על תשלום אותו יקבל בעבור כל מכירה. הסדר שכזה אמור להוביל את שני הצדדים לרצות ולשאוף כי אותה יצירה תימכר בכמה שיותר עותקים והם יהיו נאותים אף לשתף פעולה בצורה רחבה על מנת לקדם את היצירה בכלים התקשורתיים השונים שעומדים לרשותם.

במקרים ובהם מדובר על יצירה שיש והיא תחשב לנישתית יותר כשמראש יודע היוצר והמו"ל כי אותה יצירה תדבר לנתח מאוד מסוים של אנשים, תחשיב שכר הסופרים על כל מכירה עבור היוצר עצמו יש ויהיה לא כדאי, כשמנגד המו"ל עלול דווקא להגיע עם הצעת שכר חד פעמית כדאית, הן מתוך הערכתו והכרתו ביצירה והן מתוך המקום כי אותה יצירה יכולה להוות פתח בעתיד לשיתוף פעולה פורה יותר, תוך היכולת של היוצר ושל המו"ל עצמו לקבל הכרה ופרסום רחבים.

באופן טבעי עמדת המיקוח של יוצר מקובל, ידוע ומוערך תהיה גבוהה יותר לעומת יוצר מוכר פחות שיש ונמצא בתחילת דרכו, כשכאן בעצם באים לידי ביטוי יכולת המיקוח והמו"מ מצד היוצר וצוותו המקצועי מול המסגרת המעוניינת בהפקה ופרסום היצירה.

מיהם אנשי המקצוע המוכרים במס הכנסה ככאלו שיכולים לקבל שכר סופרים?

במסגרת צו מס הכנסה, בכל הנוגע לנושא של שכר סופרים, מעוגנים השירותים שבגינם ניתן לקבל תשלום תחת ההגדרה של שכר סופרים ובכך בעצם להימנע מהצורך של מקבל השכר לפתוח פתיחת תיק עוסק.

שכר סופרים מכוון ברא ובראשונה עבור אלו העוסקים בתחום האומנות הרחב, בין אם מדובר על יוצר העוסק בשירה (ואף דקלום והקראה), נגינה, ריקוד, הכנה ובניית תפאורה, עריכה של סרטים וסדרות, צילום, נגרות, תאורה ואף עבודות חשמל.

לצד תחום האומנות, שכר הסופרים יכול להיות משולם כשכר בוחנים עבור בעלי מקצוע שעוסקים בניהול, הכנה, פיקוח ובדיקה של מבחנים. הוא משולם גם לאלו המעניקים הרצאות, לאלו העוסקים בתרגומים של מסמכים ומקבל ביטוי גם בענף הספורט במקרים ובהם מדובר על תשלומי מענקים ותשלומי העברות של ספורטאים.

תשלום למס הכנסה

התשלום למס הכנסה במסגרת של שכר סופרים אמור להיות בשיעור גבוה של 47% כשאת התשלום למס הכנסה על מזמין היצירה לשלם, כשמה שנותר ממנו מועבר ליוצר עצמו. ישנם מקרים ובהם ניתן לקבל הקלה משמעותית בתשלום המס, כשזו יכולה להגיע לשיעור של 30% מס וזאת בהתאם לבקשה מסודרת המוגשת מצד היוצר ובעזרת רואה החשבון שלו וכמובן לאחר אישורו של פקיד השומה למול אותה בקשה.

תשלום מס ערף מוסף (מע"מ) גם הוא משולם על ידי נותן השירות והוא יהיה באותו גובה כפי שהדבר נקבע עבור כל סוגי העצמאים.

תשלום למוסד לביטוח לאומי

תשלום ביטוח לאומי במסגרת שכר הסופרים אינו תשלום שמתקיים בכל פעם. גם כאן, בדומה לביצוע התשלום למס הכנסה, על מזמין היצירה לבצע את התשלום למוסד לביטוח לאומי וזאת בהתאם להיקפה, כשבמקרים ובהם מדובר בהיקפים קטנים לא יהיה הצורך בתשלום ביטוח לאומי נוסף, כפי שהדבר קורה, למשל, אצל שכיר שהוא גם בעל עוסק פטור המשלם ביטוח לאומי דרך משכורתו, כשמסגרת פעילותו בעסק שלו מצומצמת ולא מצריכה תשלום נוסף למוסד לביטוח לאומי.

גובה התשלום לביטוח לאומי של שכר הסופרים דומה ברובו לגובה התשלום של שכירים במסגרת עבודתם. במקרים ובהם תשלום שכר הסופרים משולם למי שמוגדר כאמן, יהיה הצורך לבצע חמש הזמנות לחמש הופעות מראש ואף בקבלת אישור ממשרד העבודה והרווחה.