רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסמת הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה להקמת מתחם מגורים הכולל 705 יח"ד לבנייה רוויה ושטחי מסחר,במתחם עיר היין באשקלון. מתוכן 500 יח"ד להשכרה לטווח ארוך והפעלה של פרויקט "דירה להשכיר", ו-205 יח"ד לשיווק מיידי בשוק החופשי.

המכרז הוא חלק מתכנית מועדפת לדיור תמל/1006 ("אשקלון – מתחם מ-7") השוכנת מצפון לרחוב מנחם בגין וממזרח לרחוב יצחק רבין, ומטרתה פיתוח חלקה הצפוני מזרחי של אשקלון כחלק מהרקמה האורבנית המתפתחת של העיר כולל בנייה של 11,466 יח"ד בצפיפות בנייה ממוצעת של כ-17 יח"ד לדונם חלק מיח"ד בבניינים בגובה של כ-14-16 קומות וחלק יח"ד גדולות של 5-6 חדרים משולבות בדירות גן. כ-3,440 יח"ד מתוך כלל הדירות יהיו יח"ד קטנות עד 80 מ"ר כולל ממ"ד.

התוכנית בסמיכות לפארק היין הממוקם על צומת דרכים ירוקה עם ערכים ארכיאולוגיים ותיירותיים יעודד קידום אורח חיים עירוני מקיים, פעיל ובריא. התוכנית כוללת ציר עירוני ראשי משולב במסחר ושדרת הולכי רגל המאפשרת הליכה במרחקים קצרים ונוחים וכן חיבור לאזור התעסוקה ולחוף הים מבלי שתנועת העיר תעבור דרכה. עוד בתוכנית שילוב תחנת רכבת חדשה כחלק ממרכז תחבורתי עם אזורי מסחר ותחנת אוטובוסים מרכזית ואזור תעסוקה צפון מזרחי בסמוך לכביש 4.

התוכנית בשטח של כ-4,208 דונם, כוללת אזור מגורים 516,882 מ"ר, מגורים משולב מסחר ומשרדי בשטח של 140,401 מ"ר, מוסדות ומבני ציבור כ-360,182 מ"ר, מסחר ומשרדים כ-3,472 מ"ר, תעשיה ומסחר (תעסוקה) כ-362,048 מ"ר, שטחים ציבוריים פתוחים 889,544 מ"ר ופארק עירוני, המשולבים במערכת כבישים מותאמת כ-1,824,306 מ"ר, מרכז תחבורה, מחלף ותחנת רכבת.

מכרז זה יתרום לפיתוח האזור ויהווה פתרון דיור להשכרה לטווח ארוך אשר ימשוך אל האזור אוכלוסייה צעירה ומשפחות צעירות של בני המקום והסביבה המחפשים פתרון דיור בהשכרה לטווח ארוך בשכונה עם שטחים פתוחים, נגישות לים ולשרותים ציבוריים ובאיכות חיים.

התחרות במכרז בין המציעים תהיה על מחיר הקרקע. במכרז מזמינה רשות מקרקעי ישראל, את ציבור היזמים להגיש הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה מהוון לתקופה של 98 שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים ולחתימת חוזה לתכנון, הקמה והפעלה של מתחם מגורים שיכלול 705 יח"ד, מתוכן 500 יח"ד תיועדנה לההשכרה ארוכת טווח (ל-15 שנים לפחות) כאשר 50% מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים ו-50% מיח"ד יושכרו בשוק החופשי, ועוד 205 יח"ד למכירה מיידית. המכרז מיועד ליזמים/ קבלנים/ חברות בלבד אשר רוכשים זכויות בקרקע לבניית המתחם והפעלתו.

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י בשבועות הקרובים ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא תמורה. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין". 

המועד האחרון להגשת הצעות הוא 09/08/2021 בשעה 12:00 בצהריים.

על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20210129