רשות מקרקעי ישראל  מפרסמת מכרז לשיווק קרקע לבניית  50 יח"ד ב- 16 מגרשים בבניה עצמית למגרש בלתי מסוים בשכונת "בצל אורנים", קרית טבעון.( מספר מכרז חי/37/2021)

קרדיט: חברת שתית
קרדיט: חברת שתית

המכרז הינו חלק מתוכנית לדיור לאומי 301-0063719 המציעה הקמת רובע מגורים חדש "שער טבעון" על אדמות קיבוץ שער העמקים בסמוך לצומת העמקים.

השכונה צמודה לשכונת אלרואי, סמוכה לכביש מס' 7213 העולה מצומת העמקים למכללת אורנים ולטבעון.

צומת העמקים מתוכננת למיחלוף במסגרת תמ"א 31 /א/ 3 הכוללת את קטע מס' 3 של כביש חוצה ישראל (כביש מס' 6). הנגישות לרובע מתוכננת תוך הישענות על הצומת הקיימת, ובהתייחסות למחלף שיוקם בצומת כביש 6/75 על פי המתוכנן בתמ"א.

בתכנית מוצעת מערכת שטחים ציבוריים שתקשור את שכונת אלרואי הקיימת עם רובע המגורים החדש ותתרום לשיפור השירותים האזרחיים לתושבי אלרואי.

קיבולת התכנית היא  522 יח"ד ומהן 20% יח"ד קטנות בגודל עד 75 מ"ר שטח עיקרי כולל ממ"ד.

עיקר שטח התכנית נמצא במרחב שיפוט מועצה אזורית זבולון. מקודם מהלך מקביל של שינוי גבולות שיפוט והכללת הרובע בתחום שיפוט מועצה מקומית טבעון

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS