הבנק העולמי אישר היום מענק בסך 30 מיליון דולר לסעד כספי וליצירת הזדמנויות תעסוקה לטווח קצר לאוכלוסיות פלסטיניות פגיעות בגדה המערבית שהושפעו ממגיפת הקורונה. פרויקט ה-The West Bank Emergency Social Protection COVID-19 Response Project  (הפרויקט להגנה חברתית דחופה בגדה המערבית) יתמקד הן בעניים החדשים שאיבדו את הכנסותיהם כתוצאה מהמגפה והן במשפחות שחיו בעוני כבר לפני פרוץ וירוס הקורונה, וכעת נמצאות במצב קשה יותר.

"מגיפת הקורונה מהווה אתגר חסר תקדים עם השלכות סוציו-אקונומיות חמורות על הכלכלה הפלסטינית אשר גם כך נאבקת", אמר קנתן שנקר, המנהל האזורי של הבנק העולמי בגדה המערבית ועזה. "הגנה חברתית הופכת לעדיפות עליונה עבור הבנק העולמי בהקשר של עלייה בעוני ואובדן עבודה. הפרויקט החדש נועד לצמצם את השפעת הפגיעה בעובדים ומשקי בית באמצעות הגנה על הכנסה ויצירת חלופות לתעסוקה למובטלים."

אובדן ההכנסות בגדה המערבית נובע בעיקר מאובדן מקומות עבודה, אשר החריף את שיעורי האבטלה הגבוהים באופן עקבי אשר התקיימו עוד לפני המשבר. עובדים בלתי רשומים, העובדים ללא תנאים סוציאלים, המהווים כ-60% אחוז מכוח העבודה, מושפעים במיוחד מהסגר. עובדים אלו מרוכזים באופן לא פרופורציונאלי במשקי בית מתחת או על סף קו העוני, ואין להם גישה לתכניות הגנה חברתית (דמי אבטלה וכדומה). הפרויקט החדש נועד להגביר את המאמצים להגן על משקי בית עניים רבים חדשים מפני הירידה מתחת לקו העוני, כמו גם להגן על המשפחות העניות שכבר נדחקו מתחת לקו העוני.

הפרויקט החדש מבוסס על פרויקטים מהעבר ופרויקטים קיימים, תוך שימוש בפלטפורמות המוכחות שלהם בכדי להתמקד במשקי הבית העניים והפגיעים ביותר. מענק של 20 מיליון דולר להעברת כסף מזומן כפיתרון חירום יסייע ל-89,400 משקי בית עניים שנפגעו ממשבר הקורונה, על בסיס התוכנית הממוקדת והמתרחבת של פרויקט העברת המזומנים Cash Transfer Project השוטף, כולל 68,000 משקי בית שנוספו לאחרונה. בנוסף, הפרויקט החדש יכסה את פער המימון עבור 21,400 משקי בית שכבר רשומים בתוכניות הסיוע של הבנק העולמי בכדי להבטיח כי המוטבים יוכלו לכסות את צרכיהם הבסיסיים ומצבם לא ידרדר יותר. סיוע זה נעשה דחוף יותר מכיוון שהרשות הפלסטינית לא הצליחה לתרום את חלקה בתשלומי הפרויקט Cash Transfer Project ברבעון השני של 2020 בגלל המשבר הכלכלי הנוכחי.

8 מיליון דולר נוספים הוקצו לפרויקט ה Cash for Work המבוסס על פלטפורמה שכבר פותחה בעזה ותיושם כעת בגדה המערבית, הכוללת מתן הזדמנויות תעסוקה לטווח קצר באמצעות ארגונים חוץ ממשלתיים (מגזר שלישי) בתחומים עם תשואה גבוהה מבחינת השירותים החברתיים. הפרויקט בגדה המערבית ישתמש בשיטות דומות ויעסיק יותר מ-3,000 אנשים, מתוכם לפחות 50% נשים.

"השילוב של כספי סיוע חירום ומשרות זמניות בשירותים חברתיים בגדה המערבית, לא רק יעזור להבטיח חיים מכובדים אלא גם ימשיך לאפשר השקעה בהון האנושי למרות התנאים המאתגרים עקב מגיפת ה-קורונה," אמרה פרידריקה אוטא רוטנר, מומחית בכירה בבנק העולמי להגנה חברתית, העומדת בראש צוות המשימות של הפרויקט.

הבניית יכולות הינה פעילות מרכזית נוספת הנתמכת על ידי הפרויקט, והיא תסייע לגדה המערבית לבנות חוסן כדי להפחית את ההשפעה של זעזועים עתידיים, כולל אלה הקשורים לשינויי אקלים.