על פי דו"ח חדש של הבנק העולמי, הצמיחה הכלכלית הפלסטינית צפויה לרדת בשנת 2023. לפי הדו"ח, הכלכלה הפלסטינית המשיכה להתאושש בשיעור של 4% בשנת 2022, כתוצאה מההתאוששות המתמשכת של צריכה פרטית עקב הסרת מגבלות הקורונה. עם זאת, המתיחות המוגברת בשטחים הפלסטיניים והשפעות הפלישה הרוסית לאוקראינה מהוות סיכונים משמעותיים

על פי דו"ח חדש של הבנק העולמי, הצמיחה הכלכלית הפלסטינית צפויה לרדת בשנת 2023
על פי דו"ח חדש של הבנק העולמי, הצמיחה הכלכלית הפלסטינית צפויה לרדת בשנת 2023

"למרות סימני התאוששות ב-2022, הצמיחה בכלכלה הפלסטינית רגישה להסלמה במתיחות בשטחים הפלסטיניים ולהגבלות המתמשכות על ניידות, גישה וסחר. נדרשים קצבי צמיחה גבוהים בהרבה להעלאת רמת החיים, שיפור קיימות החשבונות הפיסקאליים וצמצום האבטלה באופן משמעותי. משמעותם של גורמי סיכון חיצוניים, כמו בתחומי מחירי המזון והאנרגיה, היא שהתחזית הכלכלית הכוללת נותרה עגומה", אמר סטפן אמבלד, מנהל אזורי של הבנק העולמי - הגדה המערבית ועזה.

דו"ח המעקב הכלכלי הפלסטיני של הבנק העולמי המוגש לוועדת הקישור האד-הוק (AHLC) מדגיש את האתגרים העומדים בפני הכלכלה הפלסטינית, תוך התמקדות ברפורמות כלכליות. הדו"ח יוצג בבריסל ב-3 וב-4 במאי במסגרת ישיבת מדיניות של המדינות התורמות לתיאום פיתוח סיוע לפלסטינים.

בשנת 2022 נרשם שיפור במאזנים הפיסקאליים, בזכות עלייה של 19% בגביית המיסים המקומיים ועלייה של 20% בהעברת כספי ההכנסות ממיסים, וכן הוצאה ציבורית יציבה. כתוצאה מכך ירד הגירעון הפיסקאלי הכולל ביותר מ-60% (לפני מענקים). בהתחשב בתרומת בינלאומיות ובניכוי ממשלת ישראל מהכנסות ממיסים, נרשמה ירידה משמעותית בפער המימון הפלסטיני לעומת התחזיות הראשוניות, והוא עומד על 351 מיליון דולר עם סיום השנה, שווה ערך ל-1.8% מהתמ"ג, לעומת 5.7% בשנת 2021.

בעוד שהרשות הפלסטינית ממשיכה לנסות לכסות את הפער הפיסקאלי, העלייה בפיגור בתשלומי הפנסיות  ומשכורות עובדי הסקטור הציבורי מסכנת את היציבות המקרו-כלכלית ארוכת הטווח. החשיפה של הבנקים למגזר הציבורי נותרה גבוהה, מה שמצריך מעקב מתמשך של הרשויות.

"הרשות הפלסטינית צריכה להמשיך ולתעדף רפורמות להגדלת ההכנסות, לחזק את ניהול החוב ולשפר את הקיימות הפיסקלית. עם זאת, הרשות לא יכולה לעשות זאת לבד. תמיכת תורמים ושיתוף פעולה מצד ממשלת ישראל חיוניים להשגת התכנסות פיסקלית ולהעמדת הכלכלה על בסיס יציב יותר", הוסיף אמבלד.

מאמצי הרפורמה צריכים להמשיך להתמודד עם היקף תשלומי השכר והפנסיה הנדיבים בסקטור הציבורי, כמו גם להגביר את יעילות ההוצאה הציבורית, בעיקר על ידי מיקוד טוב יותר של העברות לשכבות החלשות והפגיעות ביותר. בנוסף, האצת המאמצים לניהול טוב יותר של הפניות מחוץ למערכת הבריאות הציבורית וצמצום ההלוואות נטו יהיו קריטיות בעתיד. הדו"ח משבח את הצעדים שנקטה הרשות לקביעת יעד לצמצום מספר עובדים במגזר הציבורי ולטיפול בהצטברות הדוחות הכספיים השנתיים. בעוד הצבת יעד ברור הוא צעד ראשון חשוב, הדו"ח מכיר בכך שהרווחים עשויים להתקזז מכיוון שמשא ומתן מתמשך עם איגודי עובדים, במיוחד במגזר החינוך, עלול לגרום ללחץ נוסף על המעטפת הפיסקלית.

תמיכה תקציבית מספקת ומובטחת מצד התורמים תהיה קריטית לתהליכי רפורמה והתייצבות מאקרו-כלכלית. בנוסף, ניתן להפנות תרומות כספיות של התורמים לפרויקטי פיתוח המחזקים צמיחה כלכלית ולפעולות המשפרות את הניהול הפיננסי הציבורי וצעדים רוחביים ברמת הממשל.

ההגבלות בגדה המערבית והמצור הכמעט-מוחלט שהוטל על עזה נותרו בין המכשולים המרכזיים ביותר ליציבות, צמיחה ופיתוח המגזר הפרטי בשטחים הפלסטיניים, כפי שצוטט בדיווחים קודמים של הבנק העולמי. אם לא יוקל או יוסר, הכלכלה הפלסטינית צפויה להמשיך לפעול מתחת לפוטנציאל שלה.