תכנית חירום חדשה בסך 5 מיליון דולר אושרה ב-2 באפריל, 2020, על ידי הבנק העולמי כדי לסייע לגדה המערבית ולעזה לתת מענה לצרכים בריאותיים דחופים כתוצאה ממגפת ה- COVID-19.

התכנית נועדה לתמוך במאמצים להאט ולהגביל את התפשטות נגיף ה- COVID-19 ולשפר את הטיפול הקליני באלו שנדבקו במחלה. הפרויקט ייושם באמצעות נהלי "מסלול מהיר" שיסייעו לגילוי מוקדם ורישום נאות של המקרים הנגועים במטרה להעריך ולהפחית סיכונים. הפרויקט יתמוך ברכישת ציוד חיוני וצרכים מתכלים למערכות מעבדה ואבחון - כמו מכונות הנשמה, מכונות לתגובת שרשרת פולימראז (טכניקת הגברה לחלק ספציפי מה- DNA) וערכות בדיקה.

הפרויקט יתמוך לא רק במערכות המעקב האפידמיולוגיות, הוא גם יחזק את מערך הבריאות הציבורי הפלסטיני והיערכותו לוירוס, כולל הקמה והצטיידות של מרכזי בידוד לחולים, הקמת מרכזי טיפול והעסקת עובדי בריאות בטווח הזמן הקרוב.

מימון חדש זה מצטרף להקצאה מחדש של 800,000 דולר, אשר הבנק העולמי אישר ב- 6 במרץ 2020 כתמיכה למשרד הבריאות הפלסטיני במסגרתHealth System Resiliency Strengthening Project  (הפרויקט המתמשך לחיזוק העמידות של מערכת הבריאות) כדי לסייע במתן צרכים בריאותיים דחופים ומניעת התפשטות נוספת של הוירוס.

מימון זה יכסה את הצרכים העיקריים, כולל ציוד וחומרים לבקרת זיהום ומניעה, אבחוני מעבדה, בידוד וניהול מקרי הדבקה.

"אנו מקווים שהתגובה המהירה שלנו בהקצבת סיוע למשרד הבריאות הפלסטיני תעזור להאט את התפשטות הנגיף, וכתוצאה, גם תמזער את ההשפעות הכלכליות השליליות," אמר קנתן שנקר, המנהל האזורי של הגדה המערבית ועזה בבנק העולמי.

שני הפרויקטים ממומנים באמצעות קרן נאמנות ייעודית לעזה ולגדה המערבית - Trust Fund for Gaza and the West Bank.

תגובת הבנק העולמי למשבר הקורונה ברחבי העולם

קבוצת הבנק העולמי מפעילה חבילת מסלול מהיר של 14 מיליארד דולר לחיזוק התגובה לוירוס COVID-19 במדינות מתפתחות ולקיצור זמן ההתאוששות מהמשבר. התגובה המיידית כוללת מימון, ייעוץ מדיני וסיוע טכני כדי לעזור למדינות להתמודד עם ההשפעות הבריאותיות והכלכליות של המגיפה. ה- IFC מעניק מימון של 8 מיליארד דולר כדי לעזור לחברות פרטיות המושפעות מהמגיפה ולשמר מקומות עבודה. IBRD ו IDA מעמידים לרשות התגובה הבריאותית 6 מיליארד דולר ראשוניים. מכיוון שמדינות זקוקות לתמיכה רחבה יותר, קבוצת הבנק העולמי תפרוס עד 160 מיליארד דולר על פני 15 חודשים כדי להגן על אוכלוסיות פגיעות ועניות, לתמוך בעסקים ולתת תמריצים לקראת התאוששות כלכלית.