עבודה בגובה מהווה חלק חשוב בעבודת הבניין. ככל שהבניין גבוה יותר, כך עולה החשיבות של שמירה על הבטיחות בעבודה, כמו גם שמירה על תקינות המכשירים והציוד שבהם נעשה שימוש בתהליך העבודה. הדרכות עבודה בגובה המתבצעות בעקביות ובצורה נכונה, עשויות למנוע תאונות ולשמור על בריאותם ושלמותם של העובדים בגובה ושל העובדים בסביבתם. זאת, עוד בטרם דובר על מניעת נזקים כלכליים אפשריים. מהי עבודה בגובה בבניין? מה צריכות לכלול הדרכות לעבודה בגובה בבניין? מי אמון על העברת הדרכות ושמירה על בטיחות העובדים באתר הבניה בכלל, והעובדים בגובה בפרט? בשורות הבאות נרחיב מעט בנושא רגיש זה, העולה מעת לעת לכותרות.

עבודה בגובה – מה זה בכלל

עבודה בגובה בבניין, הינה כל עבודה המתבצעת בגבהים וכוללת סיכון לנפילה או פגיעה. עבודה כאמור דורשת שימוש בציוד מיוחד להרמה ושהייה בגובה מצד אחד, וציוד מגן לעובד, וכל ציוד אחר שהמטרה שלו הינה שמירה על הבטיחות והביטחון של העובד המבצע עבודות בגובה. הדרכות עבודה בגובה מסייעות לעובד להכיר את התקנות, את הציוד והמכשור שבהם נעשה שימוש צורך עבודה בגובה ואת הדרכים הנכונות לשימוש בציוד בצורה היעילה ביותר והבטיחותית ביותר. על מנהל העבודה במקום חלה האחריות לביצוע העבודה מצד אחד ולבטיחותם ושלמותם של העובדים בגובה מצד שני. הממונה על העבודה באתר חייב להעסיק אך ורק עובדים שעברו הדרכה והכשרה מתאימים.

הדרכות עבודה בגובה והחשיבות שלהן

פקודת הבטיחות בעבודה – עבודה בגובה, עוסקת כולה במכלול ההגדרות והמצבים הקשורים בעבודה בגובה, עם כל המשתמע ממנה. הפקודה נועדה לכסות את מגוון האפשרויות הקיימות ואת המצבים הקיימים או העשויים להתקיים כחלק מהעבודה בגובה או כתוצאה ממנה. על מנת לשפר את הבטיחות של העובדים בגובה עצמם ושל העובדים בסביבתם, מחויבים העובדים עצמם לעבור הדרכות תקופתיות, שיש לחזור עליהן בגל תקופה קצובה. הדרכות בקורס עבודה בגובה כוללות חזרה ושינון של תקנות העבודה בגובה, והכרת החידושים והשינויים בתחום, כמו גם הכרת ציוד המגן האישי (צמ"א) הנדרש לעבודה בגובה מצד אחד, והכלים שבהם נעשה שימוש מצד שני. עם הציוד כאמור ניתן למנות סולמות, משטחי עבודה, סלסילות לעבודה בגובה ועוד. ככל שההיכרות של העובד עם הציוד, המכשור והתקנות כאמור לעיל תהיה טובה יותר, הדבר יגביר את המודעות שלו לסיכונים ויחד איתה את היכולת שלו ושל הממונים כאחד לפעול במטרה לבצע את העבודה במינימום סיכונים ובמכסימום תוצאה.

הדרכות עבודה בגובה מתבצעות על ידי גורמים מוסמכים, המורשים לכך ואמונים על ביצוע הדרכות מקצועיות. בסיום ההדרכה מקבלים העובדים שעברו אותה בהצלחה תעודה המעידה על ההכשרה שעברו. התעודה תקפה למשך זמן מוגבל, שלאחריו יש לחזור על ההדרכה.