לקראת שנת הלימודים החדשה שתיפתח בחודש ספטמבר, ערכה המועצה האזורית זבולון שדרוגים והכנות נרחבות בבתי הספר, הכוללים טיפוח גינות בתי הספר ושיפוץ של חלק מהמבנים. מנהל מחלקת החינוך במועצה האזורית זבולון, מאיר יפה, "אנו מתגאים במערכת חינוך מטופחת, מוערכת ורבת הישגים והצלחות העוברת היערכות נרחבת לקראת פתיחת השנה הקרובה בכל מוסדותיה"

כלים
ביה"ס "רמות זבולון". צילום - משה יערי
ביה"ס "רמות זבולון". צילום - משה יערי

 

שנת הלימודים תשע"ט תיפתח ביום א' ה-2 בספטמבר כאשר ביום זה ייפתחו מוסדות הלימוד והגנים שבהם ילמדו כ-210 תלמידים העולים לכיתה א' . כיום, בבעלות המועצה האזורית זבולון 6 בתי ספר הכוללים מוסדות הן במגזר היהודי והן במגזר הערבי.

במסגרת ההיערכות לפתיחת שנת הלימודים, בוצעו שינויים ושדרוגים במוסדות לימוד ובהם: בית הספר ביישוב נופית נבלם "איום" של אובדן תקן של כיתות באמצעות הצלחת מהלך יזום של המועצה בשיתוף וסיוע מלאים של הועד המקומי של הישוב, שהביא לתוספת של כ-40 תלמידים מיישובי האזור. בביה"ס באיבטין מבוצעת היערכות למהלך של חיזוק המבנה לרעידות אדמה ושדרוג המבנה הישן של ביה"ס שהוקם לפני עשרות שנים. בתי הספר העל יסודיים "כרמל זבולון" ו"רמות זבולון" ממשיכים להתפתח בהיבט התכניות המקצועיות להעלאת אחוזי מסיימי הבגרות ובמקביל לפיתוח המוסדות, פותחו גם נושאים מקצועיים ובהם: החינוך המיוחד שממשיך להיות במרכז עיסוק המועצה וצפוי לגדול במספר כיתות החינוך המיוחד בבתי הספר הרגילים. כמו כן, בוצעו שדרוגים למבנים והרחבות חיצוניות בחלק מבתי הספר על מנת להעניק לתלמידים אווירה מחודשת ותנאי סביבה לימודית איכותיים.

מנהל מחלקת החינוך במועצה האזורית זבולון מאיר יפה אמר לקראת פתיחת שנת הלימודים, "אנחנו מתגאים ומתברכים במועצה האזורית זבולון במערכת חינוך של בתי ספר וגני ילדים מטופחת, מוערכת ורבת הישגים והצלחות, תוצר של השקעה רבת שנים של רבים וטובים".

ראש המועצה האזורית זבולון דב ישורון אמר השבוע, "בכוונתנו להמשיך לפעול בעקביות ובנחישות במערכת החינוך ונטמיע פיתוחים מקצועיים בתוך בתי הספר שיעניקו לתלמידינו רמת לימודים גבוהה ומוסדות ראויים ואיכותיים".