העדר תקצוב ממשלתי לגופים רבים המסייעים לנזקקים ועוסקים בפעילות חברתית מחייב עמותות להשיג מקורות מימון ממקורות שונים. כאשר מדובר על עמותות שהן מלכ"רים- מוסדות ללא כוונת רווח- התקציב שלהן מורכב רובו ככולו מתרומות.  לשם כך נדרשת הקצאת אדם שתפקידו יהיה לגייס כספים. גיוס כספי הוא מקצוע. הוא מחייב קשרים, היכרות עם קרנות ותורמים שונים ובעיקר- יכולת להניע אנשים לתרום.

גיוס כספי עבור עמותה - כך תעשו זאת נכון
גיוס כספי עבור עמותה - כך תעשו זאת נכון

 

גיוס הון הוא מלאכה לא פשוטה, במיוחד בתקופות שבהן המצב הכלכלי קשה לרבים. הקושי לגייס הון הוא אחת הסיבות לסגירתן של עמותות. מול כל עמותה חדשה שנפתחת- יש עמותה שנסגרת.

גם עמותה שפועלת ללא כוונת רווח נדרשת להתנהל כעסק לכל דבר, להתנהל באופן מחושב ומושכל, עם הכנסות מול הוצאות, עם הצורך בגיוס משאבים.

עצות בנושא גיוס כספי

חשוב ללמוד על אודות הגוף או הקרן שאליה פונים בבקשה לתרומה, כדי להכין בקשה עניינית ומנומקת המתאימה לגוף. חשוב לדעת מראש מה הם התחומים שבהם הקרן עוסקת ולהם היא תורמת.חשוב לדעת מה הם סכומי התרומה ולבקש תרומה בסדר גודל מותאם. לא להפריז למאלה ולא לבקש סכום נמוך שעלול להיראות כמי שהמבקשים אותו לא רציניים מספיק.חשוב לוודא מבעוד מועד כי העמותה שלכם עומדת בתנאי הסף הנדרשים לקבלת תמיכה, כי בידיכם אישור ניהול תקין. לשם כך חשוב לברר על אודות עמותות שקיבלו תמיכה וגם בפרסומים של הקרנות עצמן.חשוב לברר מראש האם התורם מעוניין להיות מעורב או אף מתנה את התרומה במעורבות בפעילות העמותה, האם הוא דורש להיות שותף בהחלטותיה בכלל ובאישור הוצאותיה בפרט.גיוס כספי  מחייב אמינות ושקיפות. הבהירו את מטרות העמותה ואת תחומי הפעולה לתורמים. זכותם לדעת. חובתכם ליידע.מתגו את העמותה שלכם, הבהירו וחדדו את המסר, הדגישו את החזון ואת הערכים. שמרו על אחידות בכל הפרסומים. שמרו על קשר עם התורמים. הודו להם בחום על תרומתם- היא אינה מובנת מאליה.על מנת לקרב את  התורמים אליכם ולחזק את המחויבות שלהם כלפיכם, הציעו להם כמה מסלולים של תרומה, לרבות הוראת קבע המעגנת את מחויבותם.תורמים הם בראש ובראשונה בני אדם. הם זקוקים למלה טובה, לחיזוק. הראו להם שתרומתם חשובה, מוערכת ומבורכת. גיוס כספי אינו מעשה חדש פעמי אלא מתמשך ועקבי. אין זמן לנוח על זרי הדפנה לאחר קבלת תרומה. מדובר בעבודה שמחייבת נחישות, דבקות במטרה והתמדה.

ועוד משהו שכדאי לשים אליו לב

חשוב לדעת כי לתורמים פוטנציאליים שמורה זכות הסירוב - מכל סיבה שהיא. מי שעוסקים בגיוס כספים ודאי יודעים, כי ההצלחה אינה מובנת מאליה, וכי בדרך עלולים להיתקל בכל מיני מכשולים, תשובות שליליות וסירובים. אסור להניח להם לרפות את ידיכם ולהניא אתכם מהמשך המאמץ לגייס כספים לעמותה שעושה עבודת קודש וזקוקה לשם כך לכסף.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS