השכונה היא חלק מתוכנית תמל/1003 גן יבנה מערב, אשר מתפרסת על פני 600 דונם ומתוכננות להבנות בה סה"כ 1,546 יחידות דיור בצפיפות של 9.7 יחידות דיור נטו לדונם. הבינוי המוצע בתוכנית בחלקו צמודי קרקע ובחלקו בנייה רוויה של בניינים בגובה 4 קומות. מרבית יח"ד שווקו זה מכבר ע"י הרשות, לאחר שהקרקע נפדתה מבעלי הזכויות החקלאיים. 

התכנית שמקדמת רמ"י באה במטרה ליצור שכונה דינמית ובת קיימא, עם תמהיל יחידות דיור מגוון הן בשיטחיהן של היחידות והן במאפייניהן. 262 מיחידות הדיור הרגילות המוצעות (20%) הן יחידות דיור קטנות בשטח כולל של 80 מ"ר. 240 יחידות דיור (כ-15% מסה"כ יח"ד) הן יחידות דיור מוגן בשטח עיקרי של 50 מ"ר בממוצע. טיפוסי הבנייה כוללים יחידות דיור צמודות קרקע ויחידות דיור בבנייה מרקמית.

יחידות הדיור הקטנות ממוקמות באזורי הבנייה המרקמית.במסגרת התוכנית, הבינוי המוצע הוא בינוי צמוד קרקע בחלקי התוכנית הסמוכים לבינוי הקיים (צמוד קרקע) ומשתלב בו. בחלקים שאינם צמודים לבינוי הקיים, מוצעת בנייה מרקמית בגובה 4 קומות ועוד חדרי גג, שתשתלב בעתיד עם הבנייה הרוויה המתוכננת בשטחים שממערב לשטח התוכנית תמל/1003 ולצורך קשר עתידי עם השכונות העתידיות שתיבנינה, ממערב לשטח התוכנית, מערכות תנועה ומערכת שטחים הפתוחים תוכננו עם קצוות פתוחים.כביש הגישה הצפוני, מלבד חיוניותו לפתרון בעיות התנועה בגן יבנה, ישמש גם ככביש גישה מגן יבנה אל תחנת הרכבת במרכז התחבורתי המתוכנן מצפון לגן יבנה דרום. כחלק מרצועת כביש זה, מתוכנן שביל אופניים המתחבר למערכת שבילי אופניים הן של השכונה והן של הישוב הקיים. בנוסף, התוכנית מאמצת פתרון שתוכנן במסגרת תוכנית מאושרת בר/240/א להטייה נקודתית של נחל יבנה, לצורך ביצוע חיבור של כביש 3922 לכביש 42.

במכרז מזמינה רשות מקרקעי ישראל , את הציבור להגיש הצעות לחתימה על חוזה חכירה לתקופה של 98 שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים ולחתימת חוזה בנייה, לבניית יחידות דיור למגורים צמודות קרקע, במודל של בתים דו-משפחתיים, כלומר 2 יחידות דיור על כל מגרש, מתוך 9 מגרשים בשטח כולל של כ-5 דונם יבנו בסך הכול 18 יחידות דיור דו-משפחתיות.בנוסף לסכום שיוצע עבור הקרקע ישלם הזוכה במכרז הוצאות פיתוח לחברת ערים והוצאות פיתוח והוצאות פיתוח נוספות לרשות מקרקעי ישראל כמפורט בחוברת המכרז.

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של הרשות ביום 23/07/2018. ניתן יהיה להוריד ולעיין בחוברת ללא כל תמורה.

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא בתאריך 08/10/2018 בשעה 12:00 בצהרים. על המציעים להתעדכן באתר הרשות בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.