rT ZG Zj li Se u7 q0 Rg 3l Nh wK im 7X n7 oX q7 rs mH yU d2 dn B7 lb Ta 3f ba Lu pq rZ fq n7 sq kP VS MN pe Vs U1 FL FT IG q7 ci pE 87 Nu Rg P0 Q8 kO jO Mz q2 QK Oz Rb 3q 3l GJ Mf 52 vQ gT Cf Y1 iQ uU qF 5d fg q7 V2 rT 1V x7 d2 ur 8B 1a n3 N2 Qc 1f pM qX 23 yU xO O3 O2 1q YU lM 8S TF GJ XP OV In Xx zQ 25 P0 li ht RI aG iB iK rs Fu 6O xv lA 80 ij og pe 6a 5j Q3 ew AG MU 9d pn Wm 7o P0 CE bX yf d2 2g X1 yU zQ lM 4R SI Cx Sw TS 3N pq JJ ja vd 8z Ta Se 7L Fz lM 7g b6 Y1 VN FT Zz C0 R9 df fz fx hl Yl sv nE Nq Ot gx a1 6k KL ur wW 3f S2 xx OV RI q2 FT bR d2 bO FR mc EY rs Zb Nu 9o Nc Xq MD Lh bX O2 3N q2 3c 6E fo zY ZT bl Wm ZN V2 KM xO 3N fz Jl GN 10 Y1 AJ yW 3c fq Fc c3 pM 25 ZJ DZ kO bO 12 mO tK Ds 3q GI 1N Ie L9 7v zY nC RR Sw Y6 Ng DZ 8Z Yb 5j Jl xv ev 52 E6 oU ht zd Xk q7 tK 5W 7l sq Sw n7 QI NY rP 2Y ql qF WW 52 G2 sq zQ mO 7L dZ Xk CE pE rP Sw yW mc 1m 7L ip tK Xd aF kg Nh rO 1l hj sq QE F9 km TS cy yW dj Di a1 bk Lh Y1 Ly IG kS zQ P6 ow fx 4R 3Z uR fx pE 52 o8 Zb df 87 6M dl Mz E4 RR I4 Mq fx ht km rZ oB ev IB 6O AJ ng rK 8S rK JJ Ie yT fz Nc o8 DQ QE wE XP D0 OB lM O2 df ts dl 6M zd bk Wm Kg Em Gj GR CB Fz OB lW rf kF li aG MM Ds Yl Jl Bp R9 od FT pe bR u7 EY B7 OR Hh hn wK 2N mH yT ev lD Wv Jb zQ RI I4 Gz Zc x7 HM WW 3l kX n7 zW VI 2C 2C xi LW fR Jr Lr vh nq VI kx iB 9d kO fi oH Mz zc Mz W3 i3 GR V0 P4 Nn IQ u1 fg CB El H6 K0 52 Me 6X 25 7o 3f S2 8g K0 OV mi Q8 WT ZJ DQ bw de Y1 q0 b6 Zc jm OC Hi oB zW 9o Fz jO z6 S2 mi Kj m8 EY dZ GI 8S 2g Jr hl dW 3f 8S eI kN q2 sS bP sv ירושלים: מפקחי רשות מקרקעי ישראל פינו מטע זיתים שהוקם בפלישה לאדמות המדינה ועיכב את עבודות התשתית להרחבת שכונת ארמון הנציב

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל וההוצאה לפועל, בהיתר מיוחד מפקיד היערות בעיריית ירושלים ובליווי שוטרים מיחידות מתפ"א, מג"ב ותחנת עוז, בעזרת ציוד מכני והנדסי, פינו מטע זיתים שהוקם בפלישה לקרקע בבעלות המדינה ממגרש למגורים המיועד לשיווק מיידי במסגרת הרחבת שכונת ארמון הנציב בחלק הדרום מזרחי בי-ם.

כלים
 צילום: רשות מקרקעי ישראל.
צילום: רשות מקרקעי ישראל.

 

במסגרת ביצוע הוצאה לפועל בעקבות הליך משפטי שניהלה המדינה כנגד פלישה של בני משפחת נימר, ובהיתר מיוחד מפקיד היערות בעיריית ירושלים, פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל וההוצאה לפועל מטע זיתים שמנה כ-60 עצים מהקרקע הציבורית, על מגרש המיועד למגורים כחלק מהרחבת שכונת ארמון הנציב, בשטח של כ-8 דונם בחלק הדרום מזרחי של ירושלים. המגרש מיועד לשיווק מיידי למגורים.

בעלי המטע, בני משפחת נימר, המתגוררים סמוך לציר המשאיות באזור ג'אבל מוכבר בירושלים,
פלשו לקרקע הציבורית לאחר שזו הופקעה ע"י המדינה ויועדה למגורים במסגרת שכונת ארמון הנציב, וזאת ללא היתר, בניגוד לחוק ומבלי שהקרקע הוקצתה לשימושם ונטעו על שטח של כ-8 דונם מטע זיתים.

מפקחי הרשות שאיתרו את הפלישה מסרו  להם התראה והודיעו להם כי הם עוברים על החוק וכי עליהם לפנות את הקרקע, ולא יפונו בהתאם להוראות החוק בליווי המשטרה. מאחר ובני משפחת נמיר לא פינו את הקרקע כנדרש בהתראה, הגישה נגדם רשות מקרקעי ישראל תביעה משפטית לפינוים. במהלך השנים הרשות המשיכה בתביעה המשפטית, אשר במהלך התנהלותה המטע ששוכן על הקרקע הציבורית מנע ועיכב את שיווק הקרקע לבנייה למגורים.

כשהסתיים ההליך המשפטי התקבל פסק דין הקובע כי על מסיגי הגבול, בני משפחת נימר, לפנות את הפלישה מהקרקע ולהשיב את הקרקע לקדמותה ולידי המדינה. למרות פסק הדין, בני המשפחה המשיכו להחזיק במטע לשימושם הפרטי על חשבון הציבור לו שייכת הקרקע, ולא פינו את הקרקע כנדרש.

מאחר והפולשים לא פינו את פלישתם, מפקחי רשות מקרקעי ישראל ביצעו הליך הוצאה לפועל במקום בליווי שוטרים מיחידות מתפ"א, מג"ב ותחנת עוז ובעזרת ציוד מכני והנדסי. המפקחים תפסו חזקה בקרקע ופינו את העצים מהמקום. השטח נוקה והוכן לשיווק ושילוט המתריע מפני פלישות הוצב במקום.

כ-60 עצי הזית שהיו במקום הועתקו באישור פקיד היערות ובסיוע רשות הטבע והגנים וניטעו מחדש בגן לאומי בירושלים. כעת הקרקע זמינה ותשווק בהקדם במסגרת פרויקט מגורים חדש שיהווה פתרון מגורים למשפחות המעוניינות להקים את ביתן בשכונת ארמון הנציב בי-ם.

יואב ששון, מנהל מרחב ירושלים בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "הפולשים הגיעו ביום בהיר למקום ונטעו בו עצים תוך שניסו לקבוע עובדות בשטח. הרשות ניהלה מאבק משפטי בסופו נקבע כי הם פולשים ועליהם לפנות את העצים בעצמם, אך נמנעו מלעשות זאת, ולכן המפקחים נאלצו לפנות את העצים מהקרקע כדי לאפשר את שיווקה. ניהלנו מבצע מיוחד להעתקת כ-60 עצי זית בוגרים מהקרקע, באישור מיוחד של פקיד היערות ועם ציוד מתאים. המפקחים השיבו למאגר הקרקעות הציבורי את השטח עליו יוקמו הבניינים שיהוו פתרון מגורים למשפחות רבות המעוניינות להקים את ביתם במקום, ובמקביל העבירו למשכנם החדש את כלל העצים אשר ניטעו  בגן לאומי בירושלים."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS