במסגרת מבצע אכיפה מרוכז, כחלק מפעילות האכיפה המוגברת נגד פלישות לאדמות המדינה, תפסו מפקחי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והסיירת הירוקה, בליווי שוטרי יחידת יואב ממשטרת ישראל, שטחים בהיקף של כ-570 דונם באזור רהט.

כלים
צילום: רשות מקרקעי ישראל
צילום: רשות מקרקעי ישראל

השטחים נזרעו על ידי מסיגי גבול שפלשו ללא היתר לאדמות מדינה באזור רהט. בתגובה לכך חרשו  מפקחי רמ"י את השדות כדי להסיר את הגידולים. בנוסף, הניבה  פעילות האכיפה פינוי עצמי של  7 פלישות לאדמות המדינה ברחבי הנגב

מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, בליווי כוחות של שוטרי יחידת יואב ממשטרת ישראל, ביצעו השבוע מבצע אכיפה מרוכז נגד החקלאות הבלתי חוקית בנגב, באזור רהט, במסגרתו פונו כ-570 דונם של אדמות מדינה.

מפקחי רמ"י והסיירת הירוקה, בסיוע יחידת יואב של משטרת ישראל, תפסו את הקרקע, הסירו את הגידולים באמצעים חקלאיים, והחזירו את הקרקע, המיועדת לחקלאות, למאגר הקרקעות הציבורי.

כעת יחל ברשות, בסיוע פרקליטות המדינה, הליך היערכות פנימי במטרה לגבש תביעה  נגד הפולשים, בגין החזר העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתם, לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישות וכן  גביית עלות דמי השימוש בקרקע.

במקביל, נערכו מפקחי הרשות לבצע מבצע לפינוי בנייה בלתי חוקית על אדמות מדינה בנגב, אך המבצע בוטל לאחר שהסתבר למפקחים כי ב- 9 מתוך המקרים שתוכננו לפינוי ברחבי הנגב (2 צווים של הרשות ו- 7 צווים של הועדה המחוזית) פינו  הפולשים את הקרקע בעצמם, כדי להימנע מתביעות כספיות המוגשות ע"י הרשות כנגד פולשים אשר לא נשמעים לאזהרות המפקחים ולא מפנים את הקרקע.

אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: " הפולשים יכלו לקבל את הקרקעות במחיר מגוחך של 3 ש"ח לדונם ל-9 חודשים, עלות ההשכרה העונתית של קרקעות חקלאיות בנגב, לו הגישו בקשה לקבל את הקרקע לשכירות עונתית.  במקום זאת הם העדיפו לעבור על החוק. פעולות הפינויים החקלאיים בנגב נועדו להחזיר לציבור את קרקעותיו ובה בעת להעביר את המסר שהפשע אינו משתלם, וכל הפולש לאדמות מדינה יראה את עבודתו יורדת לטימיון,  כאשר כל העיבודים הבלתי חוקיים יעקרו".