עורך הדין והיזם האשקלוני המצליח איתי סהר, המתמודד על ראשות עיריית אשקלון, שלח  מכתב לראש עיריית אשקלון בפועל תומר גלאם ובו קרא לו למנוע סגירת עסקים בשבת. סהר כתב לגלאם:

איתי סהר(צילום: ראובן קפוצינסקי)
איתי סהר(צילום: ראובן קפוצינסקי)

" אנו מדווחים בימים האחרונים כי בעיר השכנה אשדוד החלה העיריה באכיפת החוק המכונה "חוק המרכולים", והיא מחלקת התראות לבתי עסק שהחליטו משיקוליהם לפעול ביום שבת. האירועים סביב הנושא הגיעו עד להפגנת תושבים מול העיריה.

מדובר בדוגמא לקרע שהחקיקה המיותרת האחרונה גורמת גם לקהילה וגם לעסקים. הנזק גדול, ייקח זמן רב לתקנו, והוא נעשה רק לשם גזירת קופון פוליטי מהיר וקצר מועד על ידי פוליטיקאים, תוך ניצול ציני ומרחיק של מושגים בעלי חשיבות יסודית לכל יהודי. 

ברור לכל רואה שאין דבר וחצי דבר בין דאגה לכבודה של שבת לבין חילול שבת בהוראת העיריה, שאף מוסיפה תוספת שכר לפקחים הנשלחים לחלל שבת בהוראתה המפורשת.    

יהיה מי שיאמר שניצול ציני כזה נופל בגדר האיסור הגדול של "קרדום לחפור בה",  ושמתקיימת לעינינו ממש האמירה החמורה באשר למי שזכה ולמי שלא זכה, ואולי זה בסוף מקור הקלקול הזה, שסופו בכך שפוליטיקאים דוחקים יהודים בארץ ישראל להפגין נגד השבת.     

העסקים באשקלון פועלים בסביבה מאתגרת כלכלית ולעיתים גם ביטחונית. למרות חובת הרשות לעודד יזמות ולייצר תעסוקה, העיריה מזה שנים נוקטת במדיניות מכבידה על העסקים בעיר עד גרימה לסגירתם. התנהלות זו היא מהגורמים המרכזיים להיעדר התעסוקה, היעדר הפיתוח, עזיבת הדור הצעיר ועוד, פגיעה שמנהיגות רצינית ושקולה ודאי תבקש להימנע ממנה.  

התערבות בניהול עסק, לרבות בזמני הפעילות, היא מזיקה ובלתי רצויה. בעל העסק הוא הראשון והיחיד שיודע מה נכון עבור עסקו. האחריות על גבו ועל הרשות לאפשר את חופש הפעולה הנדרש כדי להביא לתוצאה הרצויה – הצלחה. כאשר הרשות גורמת לסגירת עסק היא מחסלת מקומות עבודה ודוחפת את העובדים, הבעלים ומשפחותיהם למעגל הנחשלות.   

מלכתחילה, אדם דתי לא יעבוד ולא יפעיל עסק בשבת, יהיה המחיר אשר יהיה. החוק ייאכף רק על מי שכוונתו ממילא לעבוד לפרנסתו גם בשבת ורק בעסקים שהפעלתם בשבת, שהיא יקרה הרבה יותר, כדאית וכלכלית (ולא בכל עסק זה כך). כלומר, האוכלוסייה הנאכפת היא זו שהפגיעה בה היא החמורה ביותר, גם בהיבט חירות הפרט וגם מבחינה כלכלית. 

חיי כלכלה חייבים ודאות. לכל החלטה משמעות וכל החלטה מצריכה היערכות. אנשי העיר ותוהים: מה היא בעצם עמדתה של עיריית אשקלון? האם ניתקל באשקלון בסגירת עסקים בשבת או האם בכוונת העיריה להימנע מכך?

האם למרות כל האמור תחליט העירייה להתערב ולפגוע בעסקים בעיר, גם באופן הזה, או האם נתעלה מעל אינטרסים פוליטיים לטובת הקהילה וגם נעלה את כבודה של השבת למעלה מהפוליטיקה, כראוי לה?