מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד האוצר, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו מבנים בלתי חוקיים שהוקמו על אדמות מדינה ופונו 20 נסיונות פלישה שונים. במסגרת המבצע פונה ניסיון פלישה חוזר בנחל דודאים ("אל עראקיב") שם פונו 3 מבנים בלתי חוקיים חדשים שהוקמו בניגוד לפסיקת בית המשפט. 11 מתוך הפלישות פונו על ידי הפולשים עצמם. במבצע פונו 19 מבנים, 4 גדרות, 3 מטעים ו-2 מכלאות, אשר הוצבו על אדמות מדינה ללא היתר ובניגוד לחוק

כלים
פינוי במסגרת מבצע אכיפה בנגב (צילום: רשות מקרקעי ישראל)
פינוי במסגרת מבצע אכיפה בנגב (צילום: רשות מקרקעי ישראל)

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 19 מבנים ב-20 פינויים שונים, לאחר שהוקמו ע"י פולשים ברחבי הנגב - בניגוד לחוק וללא היתר.

באזור נחל דודאים ("אל עראקיב") שבו ופינו מפקחי הרשות והסיירת הירוקה, בליווי המשטרה, שלושה מבנים בלתי חוקיים, שהוקמו לאחרונה ע"י פולשים בדואים, תוך הפרת פסיקה מפורשת של בית המשפט. בפזורת הישוב תל שבע פונה מאהל שהוקם ללא היתר על האדמות הציבוריות.

במסגרת ביצוע צווים לפינוי קרקע, המפקחים פינו והרסו באזור מנחת ערד, גדר שהוצבה על האדמות הציבוריות. כאשר הגיעו המפקחים לפנות 4 פלישות נוספות, בהן בפזורת הישוב חורה גדר, מטע ופחון, בפזורת הישוב מולדה (סעוה) מבנה בלוקים ומטע, בנחל ענים, מטע ומכלאה ובישוב מולדה, גדר ומבנה בלוקים שהוקמו ע"י מסיגי גבול, הם נוכחו לראות כי הפולשים הרסו בעצמם את שהקימו בניגוד לחוק ופינו את הקרקע. המפקחים השיבו את הקרקעות לקדמותן ולמאגר הקרקעות הציבורי והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות חוזרות או נוספות.

במסגרת ביצוע צווים מינהליים של הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, המפקחים פינו והרסו ב-7 מקרים שונים באזור העיר רהט שני מבני בלוקים, קונסטרוקציית ברזל, מכלאה, גדר ושלושה פחונים שהוקמו ללא היתרים ובניגוד לחוק. ב-7 צווים נוספים של הוועדה המחוזית ברחבי הנגב נמצא כי הפולשים הרסו בעצמם את הפלישות והשיבו את הקרקע לידי המפקחים. המפקחים השיבו את הקרקעות לקדמותן ולמאגר הקרקעות הציבורי והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות.

"מפקחי רשות מקרקעי ישראל אשר אמונים על השמירה על האדמות הציבוריות, מעודדים את הפולשים לבצע פינויים עצמיים בהם הם חוסכים הן לקופה הציבורית והן לעצמם הוצאות מיותרות בגין פינויים. יש לציין כי המפקחים נוקטים מדיניות אכיפה נחושה, במסגרתה מסיגי גבול שלא נשמעים לאזהרות הרשות, חשופים גם לתביעות משפטיות בהן דורשת המדינה להחזיר לה את ההוצאות שנגרמו לה בגין הפינויים, גם את דמי השימוש הרטרואקטיביים בקרקע וגם לתלונות פליליות במשטרה בגין הסגת גבול במקרקעי המדינה, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל ולכן מוטב לכל הצדדים שפולשים יתפנו בעצמם", אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS