במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב, נהרסו ופונו 33 מבנים וניסיונות פלישה לאדמות מדינה ברחבי הנגב.

מבצע פינויים בנגב(צילום: רשות מקרקעי ישראל)
מבצע פינויים בנגב(צילום: רשות מקרקעי ישראל)

נרשם הישג לאכיפה כאשר ב-24 מהפלישות, נמצא כי הפולשים ביצעו פינוי של הקרקע בעצמם בכדי להימנע מתביעות כספיות, המוגשות ע"י הרשות נגד פולשים בדרישה להחזר עלויות הפינוי ודמי השימוש בקרקע.

במסגרת ביצוע צווים לפינוי הקרקע של הרשות והסיירת הירוקה פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והסיירת הירוקה בישוב אבו תלול, בשתי פלישות שונות, מטע, ציוד ופסולת ובפלישה השנייה, מטע וגדר, ליד הישוב שגב שלום פונתה סככה, בישוב אבו קרינאת פונו גדר, מטע ופחון, כל אלה הוקמו ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות המדינה.

כאשר הגיעו המפקחים לטפל ב-23 צווים נוספים, בהם בישוב אום בטין מכולה וסככה, בישוב כסייפה אורוות סוסים וסככת גמלים, בישוב אבו תלול מבנה בלוקים, רצפת בטון ומבנה קל, מטע ופחון, בפזורת תל ערד מבנה קל, בפזורת ירוחם 3 מכלאות, גדר וסוללת עפר, במשולש חוה גדר, בישוב מולדה מבנה קל ו-2 רצפות בטון, בפזורת רהט מכלאה, בזיאדנה דרום מבנה בלוקים, ליד כלא באר שבע גדר וסככה, בפזורת הישוב ביר הדאג, גדר, סככה, שני מבנים ומכלאה ובאיזור ממשית מכולה, הם נוכחו לראות כי הפולשים פינו את הפלישות, פירקו בעצמם את שהקימו בניגוד לחוק, ניקו את השטחים והשיבו לרשות המפקחים את הקרקעות הציבוריות. בכל המקרים המפקחים השיבו את הקרקע למאגר הקרקעות הציבורי והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות.

במסגרת צווי הריסה מינהליים לפינוי הקרקע של הועדה המחוזית של משרד האוצר, הרסו המפקחים בפזורת הישוב לקיה מבנה פחון וב-4 צווים נוספים 2 מבני פחונים, גדר, סככה ומכולה. בצו נוסף של הוועדה המחוזית ברהט, נמצא כי הפולשים ביצעו הריסה עצמית של קונסטרוקציה ורצפת בטון והשיבו את הקרקע לקדמותה ולידי המפקחים והמדינה. בכל המקרים המפקחים תפסו חזקה בקרקע, השיבו אותה למאגר הקרקעות הציבורי והציבו שילוט המתריע מפני פלישות במקום.

"נמשכת המגמה החיובית של הפינויים העצמיים בנגב, בעקבות אזהרות המפקחים וכוחות האכיפה, פולשים לאדמות המדינה מעדיפים לבצע פינויים בעצמם ולחסוך להם ולקופה הציבורית בזבוז משאבים מיותר. זה קורה הודות למדיניות האכיפה המחמירה בה נוקטים ברשות, לפיה פולשים לאדמות המדינה שלא נשמעים לאזהרות המפקחים ולא מפנים את הקרקע בעצמם, חשופים גם לתביעות משפטיות בהן דורשת המדינה להחזיר לה את ההוצאות שנגרמו לה בגין הפינויים וגם את דמי השימוש הרטרואקטיביים בקרקע. מפקחי רשות מקרקעי ישראל ימשיכו להגן על האדמות הציבוריות לטובת הציבור כולו", אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.