יצחק מלכה, חבר המועצה המקומית ותושב חצור הגלילית אשר השתלט על קרקע בבעלות המדינה המיועדת לשיווק למגורים, נדרש לפנות את הקרקע בעקבות פסק הדין בתביעה של רשות מקרקעי ישראל כנגדו. במידה ומלכה לא יפנה את הקרקע כנדרש, הוא יפונה על ידי מפקחי הרשות בליווי כוחות משטרה. "מצער שדווקא נבחר ציבור פועל כנגד הציבור אותו הוא נשלח לייצג" אומרים ברמ"י

חצור הגלילית מגרש למגורים (צילום: רשות מקרקעי ישראל)
חצור הגלילית מגרש למגורים (צילום: רשות מקרקעי ישראל)

יצחק מלכה, תושב וחבר המועצה המקומית חצור הגלילית, אותר ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל תוך שהוא פולש לאדמות המדינה. מלכה פלש למגרש בייעוד למגורים בבעלות המדינה בשטח הסמוך לביתו, גידר חלק מהשטח עליו נטע עצי פרי, ובנה פרגולה בשטח של עשרות מ"ר, שני מבני עץ (האחד ככל הנראה משמש כמחסן והשני לדיור) - כל זאת ללא היתר ובניגוד לחוק.

מפקחי הרשות הגישו לו התראה והודיעו למלכה כי הוא עובר על החוק וכי עליו לפנות את הקרקע, ולא יפונה בהתאם להוראות החוק בליווי המשטרה.

מאחר ומלכה לא פינה את המגרש כנדרש בהתראה, הגישה נגדו רשות מקרקעי ישראל תביעה משפטית לפינויו. לאחרונה התקבל פסק דין הקובע כי על מלכה לפנות את פלישתו מהקרקע ולהשיבה לידי המדינה.

במידה ומלכה לא יכבד את פסק הדין ויפנה את הקרקע כולה בזמן שהוקצב לו, ייערכו ברשות לפינוי הקרקע בסיוע משטרת ישראל. כמו כן מפקחי הרשות הודיעו למלכה כי אם לא יפנה את הקרקע, הוא יידרש לשלם רטרואקטיבית על דמי השימוש בקרקע, ואת עלויות הפינוי - לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישה.

"מלכה פלש לקרקע בבעלות המדינה המיועדת למגורים וגידר אותה לשימושו הפרטי תוך שהוא מנסה לקבוע עובדות בשטח ומעכב את שיווק המגרש כולו. מדובר באיש ציבור שאמור להוות מודל ודוגמה להתנהלות במסגרת החוק במדינה ולייצג את הציבור, מצער שדווקא נבחר ציבור פועל כנגד הציבור אותו הוא נשלח לייצג. לא נאפשר לגזול את אדמות המדינה השייכות לציבור כולו, אם הפולש מלכה לא יתפנה מהשטח בעצמו, הוא יפונה בהתאם לחוק ואף יאלץ לשאת בעלויות הפינוי. מפקחי רמ"י הפרוסים ברחבי הארץ וימשיכו לפעול כנגד מסיגי גבול המנסים לגזול לשימושם האישי את הקרקעות הציבוריות", אומר ערן ליבנה, מנהל מרחב חיפה - צפון בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.