הנהלת רשות מקרקעי ישראל אישרה עסקת חילופי קרקעות בין הקק"ל למדינה בהיקף של כ-32 אלף דונם

עדיאל שמרון  מנהל רשות מקרקעי ישראל
עדיאל שמרון מנהל רשות מקרקעי ישראל

עדיאל שמרון  מנהל רשות מקרקעי ישראל:  אחרי שנים של חוסר שוויון, יוכלו  חוכרי קק"ל  ליהנות מאותן הטבות שניתנו לחוכרים על קרקעות המדינה בעקבות הרפורמה במקרקעי ישראל.   נמשיך לשמור על האינטרסים של הציבור ולקדם את השירות לטובת אזרחי ישראל"

במסגרת חילופי הקרקעות תעביר הקק"ל למדינה קרקעות שבבעלותה ומנוהלים ע"י הרשות, במקומות שונים ברחבי הארץ, ובתמורה תעביר המדינה קרקע בנגב בשטח זהה לבעלות הקק"ל.

מהלך זה יאפשר רישומם בטאבו בבעלות מלאה  של כ 140 אלף חוכרים במקרקעי הקק"ל, שלהם נכסים למגורים בבנייה רוויה או בנייה נמוכה בשטח של עד 280 מ"ר

העברת בעלות בהיקף גדול זה היא פועל יוצא של עבודת מטה משותפת לאגף בעלות ורישום ברשות מקרקעי ישראל ולאגף רישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים

רשות מקרקעי ישראל הודיעה לזכאים במכתב שנשלח בתחילת חודש מרץ שנה זו על השינוי במעמדם.

לאחר אישור הנהלת הרשות,  תפעל רשות מקרקעי ישראל לרישום הבעלות  בטאבו  בצורה מקוונת ובלא צורך בנקיטת פעולה מצד החוכרים.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS