מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומפקחי משרד האוצר, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 5 ניסיונות פלישה ובנייה בלתי חוקית שהוקמו על אדמות מדינה ע"י מסיגי גבול. אחת מתוך הפלישות פונתה על ידי הפולשים עצמם ובפלישה אחרת החלה הריסה עצמית. סה"כ פונו במבצע כ-4 מבנים, 4 גדרות, 2 משטחי אדמה, מטע ובור שרות שהוצבו ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות המדינה

 צילום: רשות מקרקעי ישראל
צילום: רשות מקרקעי ישראל

 

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 5 מבנים וניסיונות פלישה לאדמות מדינה ברחבי הנגב.

באחת מהפלישות, נמצא כי הפולשים ביצעו פינוי של הקרקע בעצמם ובפלישה נוספת החלו הפולשים בהריסה עצמית בכדי להימנע מתביעות כספיות, המוגשות ע"י הרשות נגד פולשים בדרישה להחזר עלויות הפינוי ודמי השימוש בקרקע.

במסגרת ביצוע צווים לפינוי הקרקע של הרשות והסיירת הירוקה פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והסיירת הירוקה בחורה גדר ומשטח אדמה ובפזורת לקייה גדר, מטע עצים ומבנים קלים כל אלה הוקמו ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות המדינה.

כאשר הגיעו המפקחים לחורה לטפל בפלישה נוספת של פולשים אחרים שכללה גידור ומשטח אדמה, הם נוכחו לראות כי הפולשים פינו את הפלישה, פירקו בעצמם את הגדר שהקימו בניגוד לחוק, ניקו את השטח והשיבו לרשות המפקחים את הקרקעות הציבוריות. המפקחים השיבו את הקרקע לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות.

במסגרת צווי הריסה מינהליים לפינוי הקרקע של הועדה המחוזית של משרד האוצר, הרסו המפקחים מול הישוב נבטים גדר, בור שרות למוסך ורצפת בטון אשר הוקמו בניגוד לחוק על האדמות הציבוריות. המפקחים תפסו חזקה בקרקע, השיבו אותה למאגר הקרקעות הציבורי והציבו שילוט המתריע מפני פלישות במקום.

כאשר הגיעו כוחות האכיפה להרוס מבנה קל מאסכורית שהוקם אף הוא ללא היתרים, הם ראו כי הפולשים החלו להרוס בעצמם את המבנה ולפנות את הקרקע. בעקבות זאת הפולשים קיבלו מהוועדה המחוזית דחיה של שבוע על מנת שיוכלו להשלים את הריסת המבנה, פינוי וניקוי הקרקע בעצמם ובכך יחסך בזבוז משאבים מיותר מהקופה הציבורית.

"מפקחי רשות מקרקעי ישראל וגורמי האכיפה הנוספים פועלים בהגנה על האדמות הציבוריות בכל רחבי הארץ והנגב. גם הפעם אנו עדים לשני מקרים האחד של פינוי עצמי ובשני התחלת הריסה עצמית וזאת הודות למדיניות האכיפה המחמירה בה נוקטים ברשות, לפיה פולשים לאדמות המדינה שלא נשמעים לאזהרות המפקחים, חשופים גם לתביעות משפטיות בהן דורשת המדינה להחזיר לה את ההוצאות שנגרמו לה בגין הפינויים וגם את דמי השימוש הרטרואקטיביים בקרקע. מפקחי הרשות ימשיכו לפעול בהגנה על האדמות הציבוריות לטובת הציבור כולו", אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.