מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומפקחי משרד האוצר, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 38 ניסיונות פלישה ובנייה בלתי חוקית שהוקמו על אדמות מדינה ע"י מסיגי גבול.

צילום: רשות מקרקעי ישראל
צילום: רשות מקרקעי ישראל

הישג חסר תקדים נרשם לאכיפה כאשר 30 מתוך 38 הפלישות פונו על ידי הפולשים עצמם – יותר מ- 75% פינויים עצמיים. בכיר ברשות: "נחישות מפקחי הרשות לשמור על קרקעות המדינה מתחילה לתת את אותותיה בשטח" במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 38 מבנים וניסיונות פלישה לאדמות מדינה ברחבי הנגב.

הישג חסר תקדים נרשם למדיניות האכיפה המחמירה של רשות מקרקעי ישראל כאשר במרבית המקרים – 30 מתוך 38 הצוים שתוכננו לביצוע במבצע המרוכז - גילו מפקחי הרשות כי הפולשים ביצעו פינוי של הקרקע בעצמם כדי להימנע מתביעות כספיות, המוגשות ע"י הרשות נגד פולשים בדרישה להחזר עלויות הפינוי ודמי השימוש בקרקע.

במסגרת ביצוע צווי פינוי קרקע של הרשות פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) 2 מבנים בלתי חוקיים גדולים שהוקמו בניגוד לחוק על אדמות מדינה בישוב אלסייד.

מפקחי הסיירת הירוקה פינו מכוח צווי פינוי קרקע של רשות מקרקעי ישראל 2 מבנים בלתי חוקיים שהוקמו ללא היתר על אדמות מדינה באלפורעה, ומבנה בלתי חוקי נוסף בפזורת רמת בקע.

בנוסף ביצעו כוחות האכיפה צוי הריסה של הוועדה המחוזית לתיכנון ובנייה כנגד מבנה וגדר שהוקמו בניגוד לחוק באיזור הישוב אום בטין, מכלאת גמלים ומאגר פסולת בלתי חוקית בפזורת מושב נבטים, ומבנה וסוללת עפר בפזורת הישוב אבו קרינאת.

בנוסף, בשלושים מהצוים שתוכננו לביצוע במהלך מבצע האכיפה המרוכז, בכל רחבי הנגב, כנגד מקרים נוספים בהם הוקמו מבנים בלתי חוקיים ופלישות לאדמות המדינה ברחבי הנגב, גילו המפקחים כי מסיגי הגבול ביצעו הריסות עצמיות כדי להימנע מהמשך תביעות והוצאות בגין פלישתם. בין היתר גילו המפקחים כי 6 מכלאות בעלי חיים שונות אשר הוקמו על אדמות מדינה ללא היתר, באיזורי היישובים מולדה, כסייפה, ובאיזור ערד, דודאים ותל ערד, התפנו מהשטח עצמאית.

בכל המקרים, המפקחים תפסו חזקה בקרקע, השיבו אותה למאגר הקרקעות הציבורי והציבו שילוט המתריע מפני פלישות במקום.

"אין ספק שתופעת הפינויים העצמיים, הנמצאת במגמת עלייה, נובעת מנחישות כוחות האכיפה ומההבנה המחלחלת לשטח שאדמות המדינה אינן הפקר. נגד פולשים לאדמות המדינה שלא נשמעים לאזהרות המפקחים ולא מתפנים מהשטח, מוגשות גם תלונות למשטרה בגין הסגת גבול לאדמות המדינה, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל, וגם תביעות משפטיות בהן דורשת הרשות להחזיר לקופה הציבורית את ההוצאות שנגרמו לה בגין הפינויים וגם את דמי השימוש הרטרואקטיביים בקרקע. מדיניות אכיפה זו הוכיחה עצמה, כאשר בשטח רוב הפולשים אכן מבצעים פינויים עצמיים ובכך חוסכים לקופה הציבורית – ולעצמם - הוצאות משמעותיות בגין פינויים", כך אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.