ח"כ רוזנטל פנה ליועץ המשפטי לכנסת ומסר "הממשלה דורסת את ההליך הדמוקרטי בחוק דחיית שידורי התאגיד בשביל גחמות של ראש ממשלה אובססיבי. שלא יתפלאו שיפגשו אותנו שוב בבג"צ"

חה"כ מיקי רוזנטל
חה"כ מיקי רוזנטל

לאחר הודעת הממשלה כי חוק דחיית שידורי התאגיד ידון בכנסת בדיון מרתוני רציף פנה ח"כ מיקי רוזנטל (המחנ"צ) היום (ה') ליועץ המשפטי לכנסת עו"ד איל ינון על מנת לעצור את נסיון המחטף: ח"כ רוזנטל מסר " אין גבול לחוצפה, יש לנו עסק עם ממשלה שמבקשת לרמוס כל הליך דמוקרטי תקין בשביל גחמות של ראש ממשלה אובססיבי אחד. על פי הודעת הקואליציה, החוק לדחיית שידורי התאגיד יעבור במרתון רצוף, וזאת מבלי לאפשר לחברי הכנסת ללמוד את החוק וללבן את השאלות העולות מסעיפיו.

בג"צ כבר דן בימים אלו בהליך הפגום של חוק למיסוי דירה שלישית ואף מתח ביקורת חריפה על ההליך והוציא צו על תנאי לפני דיון מורחב. כל עוד מוסיפה הממשלה לצמצם תדיר ואף לשלול את הכלים הפרלמנרטים העומדים לרשותינו חברי הכנסת, שלא יתפלאו כישפגשו אותנו שוב בבג"צ.

ביכולתו של מנדלבליט לעצור את הבזיון הזה מבעוד מועד" "כידוע לאדוני, בימים אלו מתנהל בבג"צ דיון בסוגיה דומה באשר להליך החקיקה של "חוק מיסוי דירה שלישית", במהלכו נמתחה ביקורת חריפה של השופטים באשר להליך הפגום ואף הוצא צו על תנאי לפני דיון בהרכב מורחב. הזלזול בכבודה של הכנסת והפגיעה השיטתית בהליכים הדמוקרטיים תחת הנהגת הכנסת הנוכחית ותחת הבריונות שנוהגת הממשלה, המבקשת לצמצם תדיר ואף לשלול את הכלים הפרלמנטריים העומדים לרשותינו על פי חוק - דוחקת בנו חברי הכנסת לפנות לבג״צ" נכתב בפניה של רוזנטל לינון