פסק דין שניתן לאחרונה על ידי שופט בית משפט המחוזי בחיפה, אמיר טובי ביטל את פסק דין של השלום שניתן על ידי השופט רמזי חדיד, טובי ביקר קשות את חדיד שקבע ממצאים אמינות ויושר על הנתבע: "לא מצאתי עיגון לקביעה קשה זו שקבע, האמירות בנוגע לאופיו של המערער כאדם שאינו עומד במילתו ומכבד את דבריו, לא זו בלבד שהן מיותרות ואינן נחוצות להכרעה במחלוקת שעמדה בפני בית המשפט קמא, אלא שאין להן עיגון ממשי בראיות שהובאו בפניו"

כלים
פסק דין שניתן לאחרונה על ידי שופט בית משפט המחוזי בחיפה, אמיר טובי ביטל את פסק דין של השלום שניתן על ידי השופט רמזי חדיד,
פסק דין שניתן לאחרונה על ידי שופט בית משפט המחוזי בחיפה, אמיר טובי ביטל את פסק דין של השלום שניתן על ידי השופט רמזי חדיד,

שופט בית המשפט המחוזי בחיפה אמיר טובי ביקר את החלטת שופט בית משפט השלום בחיפה, רמזי חדיד אשר התייחס לאופיו של הנתבע בתיק, תוך שהוא מקבל את הערעור שהגיש פעיל פוליטי ואיש עסקים בנשר נגד המו"ל של המקומון "כוכב נשר". בית המשפט המחוזי אף דחה את הערעור הנגדי של מו"ל המקומון וחייב אותם בהוצאות כבדות (50% מסך התביעה המקורית).

הביקורת החריגה התרחשה בעניין תביעה שהגישה חברת "כוכב יזרעאל" המו"ל של המקומון "כוכב נשר" בעיר נשר נגד הפעיל הפוליטי ואיש העסקים שלומי זינו, חבר מרכז הליכוד בנשר ודובר ורכז סיעת האופוזיציה במועצת העיר נשר, "נשר בתנופה", זינו אף משמש כדובר יו"ר הכנסת לשעבר, מר דן תיכון שנבחר למועצת העיר נשר בבחירות האחרונות ופעיל כחבר אופוזיציה במועצת העיר נשר.

המדובר בתביעה כספית על סך של 13,000 ₪ בגין טענה לאי תשלום עבור פרסומים שביצע כביכול זינו במקומון, לאחר שבמשך כ-4 שנים, פרסם זינו במקומון "כוכב נשר" במאות אלפי שקלים ושילם בגין כל הפרסומים.

לכאורה מדובר בתביעה קטנה ולא חשובה, אלא שעל רקע מערכת היחסים בין העיתון לבין הפעיל הפוליטי המבקר את המקומון מזה כשנתיים ואף קורא לו בכינויים כמו "הבינמותון" וה"אדריתון" על שם ראש עיריית נשר אבי בינמו וסגנו יחיאל אדרי. לטענת זינו המקומון פועל באופן חד צדדי ומפרסם רק קומוניקטים המתקבלים מראש העירייה וסגנו ומתעלם מכל פרשיות השחיתות שחשף זינו נגד אדרי ובינמו וזאת בשל קבלת לתקציבים מהעירייה והעסקת בנו של אדרי כיועץ משפטי של המקומון. בעלי המקומון, מר זליג אהרונוביץ ומר ניר אהרוני אף הגישו תביעת דיבה נגד זינו על סך 200 אלף ₪, התביעה קיבלה נופך עצום, זינו לא נשאר חייב ואף הגיש תביעה שכנגד על סך 100 אלף שקלים בגין פרסומים של המקומון כנגדו, הבולט שביניהם, פרסום כתבה בשער המקומון תחת הכותרת "חופש הביטו או חופש השיסוי" שבה פורסם דבר חקירתו של זינו תחת אזהרה לאחר תלונה של סגן אש העיר נשר, יחיאל אדרי על העלבת עובד ציבור מצד זינו בגין פוסטים בפייסבוק שכתב זינו כנגדו וכנגד העירייה, השבוע התקיים דיון הוכחות בתביעות הדיבה ההדיות בבית משפט השלום אצל סגנית נשיא בית משפט השלום בחיפה, השופטת אילת דגן, במשפט העיד, מטעם זינו, יו"ר הכנסת לשעבר וחבר מועצת העיר נשר, דן תיכון.

בפסק הדין שניתן בתביעה הכספית של המקומון נגד זינו, קיבל שופט בית משפט השלום בחיפה, רמזי חדיד, חלקית את תביעת העיתון וחייב את זינו בהוצאות של חמשת אלפים שקלים. הגדיל לעשות השופט רמזי חדיד כאשר קבע ביחס לנתבע, שלומי זינו:" הנתבע לא הותיר עליי רושם חיובי ולא התרמתי כי מדובר באדם העומד במילתו ומכבד את דבריו".

על החלטה זו ערער זינו. כאמור, שופט בית המשפט המחוזי בחיפה, אמיר טובי קיבל את הערעור וביטל את פסק דינו של שופט בית משפט השלום רמזי חדיד, לרבות החיובים הכספיים שהוטלו בגדרו על המערער ואף דחה את הערעור שכנגד ופסק שחברת "כוכב יזרעאל" תשלם לזינו את הוצאות הערעור בסך 6,000 ₪, טובי אף ביקר קשות את השופט חדיד כשהוא קובע בפסק הדין מיום חמישי (6.5):" איני רואה לסיים פסק דין זה מבלי להידרש לאמירות הקשות שנאמרו על ידי בית משפט קמא ביחס למערער. לאחר שציין כי המערער הותיר עליו רושם שלילי בחקירתו וכי התחמק ממתן תשובות למספר שאלות שהופנו אליו, הוסיף בית משפט כי לא התרשם " כי מדובר באדם העומד במילתו ומכבד את דבריו". בחנתי את פרוטוקול הדיון של בית משפט קמא, הנוגע לחקירתו של המערער, ולא מצאתי עיגון לקביעה קשה זו שקבע על אודות המערער. איני רואה להתערב בהתרשמותו של בית משפט קמא בקביעתו כי המערער עשה עליו בחקירתו רושם שלילי, אולם מכאן ועד הקביעה הגורפת כי מדובר באדם שאינו עומד במילתו ומכבד את דבריו, המרחק רב. יפים לעניין זה דברי בית המשפט בבג"צ 188/96 צירינסקי נ' סגן נשיא בית משפט השלום בחדרה (24.8.98) בקבעו:

"קביעת ממצאי מהימנות בפסק דין עשויה להיות קשה וכואבת לאלה שמהימנותם היתה שנויה במחלוקת. אשר על כן, מן הדין הוא שהשופט – שמטלה זו היא חלק אינטגרלי של משימת השיפוט המוטלת עליו – ינהג בעניין זה בצמצום ובאיפוק ולא ירחיב בעניין זה מעבר לחיוני ולהכרחי לביסוס הכרעתו השיפוטית. לפסוק האומר ש'החיים והמוות ביד הלשון' משמעות מיוחדת בעניין זה ועל השופט לשוות זאת תמיד לנגד עיניו".

דומה כי האמירות בנוגע לאופיו של המערער כאדם שאינו עומד במילתו ומכבד את דבריו, לא זו בלבד שהן מיותרות ואינן נחוצות להכרעה במחלוקת שעמדה בפני בית המשפט קמא, אלא שאין להן עיגון ממשי בראיות שהובאו בפניו."

עו"ד יוסי נקר שייצג את שלומי זינו בערעור: "מדובר באמירה קשה ובלתי מקובלת של שופט המחוייב למזג שיפוטי. ללקוח שלי לא היתה כל בעיה לשלם גם שלא צריך לשלם, אבל על מנת לשמור על שמו הטוב הוא היה חייב להגיש ערעור, ואכן הערעור שהגשתי בשמו התקבל. בדיון בבית המשפט המחוזי שהתקיים בשבוע שעבר הציע השופט טובי לצדדים להסכים להותיר את פסק הדין הכספי אבל למחוק את הערות בית המשפט. אני והלקוח שלי הסכמנו. הצד השני לא. ולכן נאלץ השופט טובי לכתוב פסק דין.

בעקבות פסק הדין של הערכאה הראשונה יצא העיתון בכותרות ראשיות נגד הלקוח שלי וציטט את דברי השופט בפסק הדין שהיום בוטל. מעניין לדעת אם אותו עיתון יפרסם את פסק הדין החדש באותו היקף, כפי שפרסם בעבר. אני בספק אם יעשה כן."

שלומי זינו: " המדובר ברדיפה פוליטית של בעלי המקומון כשלוחם של ראש עיריית נשר, בינמו וסגנו, יחיאל אדרי וזאת לאחר פסק דין שניתן לפני שלש שנים בו זכיתי בתביעה כספית נגד עו"ד עידן אדרי לאחר שהמחאה ששולמה על ידו חוללה. ביקשתי מבעלי המקומון לפרסם את פסק הדין והם סרבו בטענה כי זה עלול לפגוע בהכנסות שלהם מעיריית נשר ומאז הודעתי להם על הפסקת הפרסומים. מיד לאחר מכן, הם הגישו נגדי תביעה מופרכת באמצעות אותו עורך דין, עידן אדרי בנו של סגן ראש העיר נשר ומאז הם מתנכלים אליי והגישו נגדי מספר תביעות השתקה במטרה לפגוע בי, בשמי הטוב ובפרנסתי. אני שמח על פסק הדין ומקווה שבית המשפט יעשה צדק גם בשאר תביעות ההשתקה של גורמים מטעם עיריית נשר שמנסים להשתיק אותי ולהפסיק את פעילותי למען הציבור בעיר נשר."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS