פניית התנועה נשלחה על רקע פרסום ממנו עולה כי השר צחי הנגבי – המכהן במינוי זמני כממלא מקומו של ראש הממשלה נתניהו בתפקיד שר התקשורת – מצוי לכאורה בניגוד עניינים ביחס לתפקיד זה, עקב היכרותו ארוכת השנים עם מר אלי עזור, המחזיק בשורה של גופי תקשורת הפועלים בישראל היום התפרסם כי מר הנגבי הוא ידיד ותיק של מר אלי עזור, אשר מחזיק בגופי תקשורת רבים הפועלים בישראל.

תמונה: אילוסטרציה
תמונה: אילוסטרציה

ככל שיש אמת בפרסומים, יש לעובדה זו השפעה מהותית על היקף ניגוד העניינים בו מצוי השר הנגבי בתפקידו כשר התקשורת (כממלא מקום זמני). העברת תיק התקשורת לידיו של מר הנגבי, נועדה לפתור את בעיית ניגודי העניינים של מר נתניהו בתחום זה, אשר התנועה אף הגישה בעניינה עתירה לבג", התלויה ועומדת בימים אלה. היה ניתן לצפות אפוא כי התיק יועבר לידי משרת ציבור נעדר כל ניגוד עניינים בתחום זה. דא עקא, מתברר כעת, לכאורה, כי תחום התקשורת הופקד, שוב, בידי שר הלפות בניגודי עניינים בתחום, ואשר מנוע לכאורה מלקבל החלטות בשורה של נושאים בתחום פעילותו.

רשויות המדינה, ובפרט משרד המשפטים, מקפידות הקפדה יתרה כי עובדי מדינה, ויהיו אלה הזוטרים ביותר, יימנעו מלפעול בהיותם מצויים בניגוד עניינים. ניתן לצפות אפוא, כי הקפדה – מבורכת כשלעצמה – זו, תחול שבעתיים על עניינים שברומו של השירות הציבורי ועל משרתי ציבור במדרג הגבוה ביותר.

נוכח האינטרס הציבורי בכך שתחום רגיש זה יטופל וינוהל באופן מקצועי ונטול פניות, ובפרט נוכח ה"היסטוריה" העגומה שהביאה לעצם הצורך בהעברת תיק התקשורת מידי מר נתניהו – התנועה קוראת לערוך בחינה מקיפה של ניגודי העניינים בהם מצוי לכאורה השר הנגבי בתחום התקשורת, ובמידת הצורך אף לשקול להורות על העברת התיק מידיו לידי שר אחר.

בחינה מקיפה של ניגודי העניינים בתחום התקשורת בהם מצוי הנגבי, או עשוי להיות מצוי נדרשת על מנת להבטיח את קיום הוראות הדין בנושא ניגודי עניינים של שרים, ובעיקר על מנת להבטיח כי תחום רגיש ועתיר אינטרסים זה, אשר חשיבותו לאינטרס הציבורי ולתפקוד הדמוקרטיה לא תסולא בפז, ינוהל מתוך שיקולים ענייניים ומקצועיים בלבד, כראוי.