אושר בקריאה שנייה ושלישית יוחמרו הסנקציות על סרבני גט מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה שנייה ושלישית החמרת הסנקציות כלפי סרבני גט. החוק שיזמה יו"ר סיעת הבית היהודי ח"כ שולי מועלם רפאלי מחייב את סרבני הגט שנשלחו לכלא ללבוש מדי אסיר, לא יתאפשר להם ללמוד, לקבל מזון בכשרות מהודרת ולשהות באגף התורני. החוק זוכה לתמיכת הרב הראשי. ח"כ שולי מועלם רפאלי "סרבן שישחרר את אשתו מעגינותה יוכל לשוב לחיים רגילים – זה בידיים שלו."

חה"כ שולי מועלם רפאלי ומנהל בתי הדין הרבניים הרב שמעון יעקובי
חה"כ שולי מועלם רפאלי ומנהל בתי הדין הרבניים הרב שמעון יעקובי

מחמירים את הסנקציות כנגד סרבני הגט. הכנסת אישרה היום תיקונים בחוק בתי הדין הרבניים של יו"ר סיעת הבית היהודי ח"כ שולי מועלם רפאלי. במסגרתו יורחבו הסמכויות של הדיינים להטלת סנקציות על סרבני הגט. סרבני הגט יחויבו ללבוש מדי אסיר, זאת בניגוד למצב כיום בו סרבן שנשלח לכלא על ידי בית הדין כמצעי לחץ רשאי ללבוד בגדי אזרח.

בנוסף אושרו גם סנקציות דתיות כנגד סרבני גט ולא יורשו לשהות באגף התורני של בית הכלא. כמו כן יאסר עליהם ללמוד או להכניס לתא תכני לימוד לרבות שיעורי תורה וספרי קודש. יתירה מזאת, לא יורשו גם לקבל ארוחות בכשרות מהודרת. הנהלת בתי הדין הרבניים והרב הראשי לישראל הרב דוד לאו תומכים גם הם בחוק, במטרה להעניק כלים נוספים שיסייעו להם במלחמתם למען נשים עגונות.

הצעת החוק מתבססת על המלצת בתי הדין שהביע את התנגדותו להטבות כפי שמבואר בדברי ההסבר של החוק "בין אפיקי הפעולה העומדים לרשות בתי הדין נחשב צו המאסר בכפייה לקיצוני מבין צווי ההגבלה, אולם גם מבין כתלי בית הכלא ישנם סרבני גט המעזים לדרוש הטבה בתנאיהם או לאמץ תנאים שייטיבו עימם במהלך תקופת מאסרם כדוגמת השתתפות במסגרות לימודיות שונות הקיימות בבתי המאסר, קבלת אוכל כשר למהדרין או שהייה באגף שומרי המצוות." כאמור, לבתי הדין הרבניים יש סמכות לשלוח אדם למאסר בגין סירוב מתן גט, כאשר מפתחות היציאה מהכלא נמצאים בידי הסרבן עצמון, במידה ויבחר לשחרר את אשתו מעגינותה. יחד עם זאת ישנם סרבנים שבוחרים לשבת בכלא מאשר לתת גט והחוק כיום מאפשר להם ליהנות משלל הטבות.

ח"כ שולי מועלם רפאלי: "כל יום ויום אנו פועלים במאבק הכולל בסרבני הגט.

זהו עוד צעד במאבק הארוך שרואה כל אחת מהנשים כעולם מלא. מפתחות היציאה מהכלא והשחרור מהסנקציות של בית הדין נמצאות בידי הסרבן עצמו. אם יחליט לשחרר את אשתו מעגינותה ולהניח לנפשה, יכול לשוב לחיים רגילים. אם בוחר להשתמש בחיי ההלכה כאמצעי להקל את השהות שלו בכלא, יש לשלול זאת ממנו. מי שמזלזל בדין תורה, בדיינים ובערך היסוד של ואהבת לרעך כמוך, אינו יכול ליהנות מהפריבילגיות שבתי הכלא מאפשרים לאסירים שומרי מסורת.

אני מודה לתנועת אמונה, ליו"ר ליאורה מינקה ולעו"ד צפורת שימל, על עשיה משותפת המובילה לשינויים ברוכים ולשחרור עוד נשים מעגינותן וכן לרב שמעון יעקובי, מנהל בתי הדין הרבניים. בנוסף אני מודה לידידי סגן השר הרב אלי בן דהן על העשייה המשותפת במאבק בסרבני הגט בכלל ובסיוע בחוק הזה." מנהל בתי הדין הרבניים הרב שמעון יעקובי: "מטרת החוק היא להגביר את הלחץ על סרבני הגט הכלואים. זהו צעד משמעותי נוסף במאבק בתי הדין הרבניים כנגד סרבני הגט. ברכות לח"כ מועלם על השלמת החקיקה." עו"ד צפורת שימל, היועצת המשפטית של תנועת 'אמונה': "אנחנו מברכות את יו"ר סיעת הבית היהודי ח"כ שולי מועלם על שיתוף הפעולה עם תנועת "אמונה" שהוביל לתיקון החוק שעבר היום. החמרת תנאי מאסרם של סרבני הגט היא צעד חשוב במכלול המאבק בסרבנות הגט, גם כלפי הסרבנים המצויים במאסר וגם כצעד הרתעתי למניעת סרבנות. מטרת החקיקה היא לעודד את סרבני הגט שבמאסר להושיט לעצמם את מפתחות הכלא ע"י מתן גט לנשותיהם. אנחנו קוראות לבתי הדין הרבניים לעשות שימוש מיטבי בסנקציות הקיימות בידיהם, ומקוות ברוח חג החרות לחרותן ושחרורן של כל מסורבות הגט מכבלי עגינותן." לפרטים נוספים ולתאום ראיונות;