מטרת העתירה לבג"צ: לייצר שקיפות לציבור - לחייב את ועדת השרים לענייני חקיקה לחשוף את תוכן הישיבות שלה. קבוצת ארגונים חברתיים עתרה לבג"צ באמצעות עו"ד אילן יונש וביקשה לפרסם את הפרוטוקולים הסודיים של ועדת השרים לענייני חקיקה ולחשוף את השיטה, אשר באמצעותה השרים שולטים על הכנסת ומחליטים כיצד יצביעו הח"כים.

עו"ד אילן יונש. צילום: יח"צ
עו"ד אילן יונש. צילום: יח"צ

ארגוני "המשמר החברתי", "לובי 99" ו-"100 ימים של שקיפות" הגישו היום (ג') עתירה היסטורית לבית המשפט הגבוה לצדק ובה ביקשו להורות לוועדת השרים לענייני חקיקה לחשוף את תוכן הדיונים שבהם היא מנהלת את הכנסת.

בעתירה, שהגיש עורך הדין אילן יונש ממשרד חי בר אל אילן יונש ושות', מבקשים הארגונים לפרסם את אופן ההצבעה של כל שר החבר בוועדה, את הפרוטוקולים של דיוני הוועדה, שמות השרים הנוכחים בוועדה והשרים הנעדרים ממנה, הנחיות ראש הממשלה ויו"ר הוועדה לוועדה, החלטות הוועדה, כיצד הצביע כל שר, סיכום הדיון וחומרי הרקע שהועברו לשרים לפני שקיבלו החלטה.

בעתירה נכתב: "הוועדה הפכה לחלק אינטגרלי מהלך החקיקה... אבל דיוני הוועדה סגורים, הפרוטוקולים שלה סודיים, אופן ההצבעה של חברי הוועדה חסוי, חומרי הרקע על בסיסם מתקבלות החלטותיה אינם מתפרסמים. מן הוועדה יוצא תוצר יחיד – אופן ההחלטה שלה: לשבט או לחסד... זאת בניגוד גמור לעיקרון הפומביות של הליך ציבורי ובניגוד לעקרון השתתפות הציבור בהחלטות... חברי הוועדה הם חברי ממשלת ישראל – המחזיקים במשרות הביצועיות הגבוהות ביותר בשירות הציבור. מן הראוי כי כל שר יעמוד אחרי ההכרעה שלו בנושאי חקיקה ויישא באחריות הציבורית לכך".

ועדת השרים לענייני חקיקה, שהוקמה ב-1953 כדי לייעץ לממשלה כיצד להתייחס להצעות חוק מרכזיות, הפכה בשנים האחרונות לגוף שמחליט עבור כל הח"כים של הקואליציה כיצד להצביע ולמעשה קובעת ברוב גדול של המקרים אלו חוקים יעברו.

העתירה מותחת ביקורת חריפה על ההתנהלות של הוועדה ועל התערבותה בהחלטות הכנסת, אבל אינה מבקשת בשלב הזה שהוועדה תפסיק לנהל את הכנסת אלא רק לחשוף את הדיונים שלה לציבור, כפי שחושפים את דיוני הממשלה והכנסת.

בעתירה נכתב: "ועדת השרים לענייני חקיקה הפכה לחלק בלתי נפרד מהליך החקיקה...

ומהווה מעין "צוואר בקבוק" הבורר את הצעות החוק הפרטיות, מי למליאה ומי ולקבורת חמור... בניגוד לעקרון הפרדת הרשויות... ההרגל מקשה עלינו להבין עד כמה בעייתית התנהלות הזאת... תארו לכם וועדה בכנסת או בממשלה שהייתה קובעת לבית המשפט מה לפסוק בתיקים המשפטיים, ולא בתיק כזה או אחר אלא בכולם. האם היינו משלימים עם קיומה?" העתירה מציינת כי: "בניגוד לפעילות שדלנים (לוביסטים) בכנסת שהוסדרה בחקיקה, אין כל פיקוח או הסדרה על פעילות שדלנים במסדרונות הממשלה, בוועדת השרים ובחברות ממשלתיות".

העתירה מבקשת מבג"צ להוציא צו שיורה לממשלה לחשוף את תוכן הדיונים של ועדת השרים לענייני חקיקה ולהשית על הממשלה את הוצאות המשפט.