בית הדין לעבודה הרשיע חברה ומנהל בחברה שביצעו עבירות בתחום הבטיחות בעבודה באתר בנייה ולאחר שהוצא צו בטיחות על ידי מינהל הבטיחות והבריאות הפרו את הצו. שופט בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, כב' השופט אסף הראל, הרשיע את חברת עדן לבונה – בנין השקעות ויזום (2000) ומנהלה מר יעקב פדלון וגזר על החברה קנס פלילי בסך 265,100 ₪ והתחייבות להימנע מביצוע עבירות על הוראות הפקודה ותקנותיה בסך של 70,000 ₪ למשך 3 שנים.

צילום: אילוסטרציה
צילום: אילוסטרציה

על המנהל גזר קנס פלילי בסך של 89,100 ₪ וכן התחייבות להימנע מביצוע עבירות על הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה בסך של 40,000 ₪ , לתקופה של שלוש שנים.

במסגרת ביקורת שערך מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה , הרווחה והשירותים החברתיים ( משרד הכלכלה והתעשייה , בשמו דאז ) , בסוף שנת 2013 , באתר בניה בשכונת גבעת אולגה בחדרה , שם הייתה החברה מבצעת בפרויקט בניית בניין מגורים , נמצאו ליקויי בטיחות ומחדלים המוגדרים כעבירות פליליות , עבירות על הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה , על הוראות חוק ארגון הפיקוח ותקנותיו , על הוראות חוק החשמל ועוד חוקים אחרים . בגין העבירות הוצא על ידי מפקחי העבודה צו בטיחות המורה לחברה להפסיק את עבודות הבניה עד לתיקון הליקויים הרבים.

לאחר הביקורת הראשונה ביום 12.11.13 החלו חוקרי ומפקחי משרד העבודה , מר יוסף מרבנט , ומר פודולוני אנטולי לחקור ולפקח באם הוראות צו הבטיחות קוימו על יד החברה ומנהלה ונמצא כי החברה הפרה את צו הבטיחות בכך כי המשיכה בעבודות הבנייה מבלי לתקן את הליקויים שמהווים אף הם עבירות על פקודת הבטיחות בעבודה והתקנות על פיה , על אף הוצאת צו הבטיחות. בכך הפרו החברה ומנהלה את צו הבטיחות שהוציא מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית. לאחר גיבוש הראיות להפרת הצו ומיצוי החקירה נמצא כי החברה ומנהלה עוברים, בנוסף לעבירות שהתגלו באתר, עוד עבירה חמורה של הפרת צו הבטיחות .

עו"ד רנין יעקוב מנסור מהלשכה המשפטית הגישה כתב אישום כנגד חברת עדן לבונה שהינה מבצעת הבנייה ומנהלה מר יעקב פדלון . כתב האישום כלל ארבעה אישומים כאשר כל אישום כלל מספר עבירות מהותיות מכוח פקודת הבטיחות ותקנותיה , חוק ארגון הפיקוח ותקנותיו העוסקות בנושא; אי מינוי מנהל עבודה, אי הודעה על התחלת עבודות בנייה , אי גידור משטחי עבודה מהם עלול ליפול אדם , שימוש בכננת חשמל מבלי שנבדקה על ידי בודק מוסמך , שימוש בכלי חשמל ביתיים , שימוש בלוח חשמל שבור , אי פיקוח על שימוש בקסדות מגן , אי קיום הדרכה , אי מסירת מידע לעובדים בדבר סיכונים במקום העבודה , אי ניהול פנקס הדרכה וחמור מכל הפרות צו בטיחות .

ביום 11.12.16 בית הדין האזורי לעבודה בחיפה הרשיע את החברה ומנהלה במרבית העבירות נשוא כתב האישום . במסגרת הטיעונים לעונש טענה עוה"ד רנין יעקב- מנסור כי העבירות בוצעו למרות שהופנתה תשומת לב הנאשמים להפרות ולמרות שהוצא צו בטיחות . עוד נטען כי הנאשמים פגעו בערך החברתי של קדושת החיים מתוך אינטרס כלכלי . נטען גם כי יש להרתיע מעבידים מהתנהגות כזו , במיוחד לאור ריבוי תאונות העבודה בתחום הבניה . תוצאות של הפרת הפקודה ותקנותיה בתחום זה חמורות מאוד והרבה פעמים אנשים מקפחים את חייהם. על כן התבקש כב' בית הדין להטיל עונשים מחמירים ומרתיעים כדי שביצוע העבירות יהפוך לבלתי כדאי .

ביום 12.1.17 השופט אסף הראל גזר על החברה קנס פלילי בסך 265,100 ₪ והתחייבות להימנע מביצוע עבירות על הוראות הפקודה ותקנותיה בסך של 70,000 ₪ למשך 3 שנים , על המנהל גזר קנס פלילי בסך של 89,100 ₪ וכן התחייבות להימנע מביצוע עבירות על הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה בסך של 40,000 ₪ ,לתקופה של שלוש שנים. השופט מדגיש כי העובדה שלא נגרם נזק לאדם לא מהווה נסיבה מקלה במיוחד לאור האינטרס הכלכלי העומד בבסיס המניע לביצוע העבירות. בית הדין קבע כי יש להטיל קנסות שיהפכו את ביצוע העבירות לבלתי כדאיות מבחינה כלכלית .

עו"ד גלי לוי, התובעת הראשית במשרד, מביעה סיפוק על הרשעת הנאשמים. החוק מטיל חובות בהתייחס לשמירה על בטיחות העובדים, ולא בכדי נקבעו עבירות פליליות בהתייחס להפרת הוראות הבטיחות בעבודה. המדובר בהפרות מסכנות חיים ובמקרה שבתיק הנוכחי המדובר בסיכון מתמשך ובהתנהלות בוטה מטעם הנאשמים כאשר הם רומסים ברגל גסה את הוראות החוק ולא מתייחסים להנחיות הרגולטור. חשוב שמבצעי בניה ,קבלנים, מעסיקים ותופסים במקום העבודה יבינו כי אף במקרים בהם לא נגרם נזק גופני מוגשים כתבי אישום כנגד מפרי הפקודה ותקנותיה. יש לשמור על הוראות החוק בדווקנות ולאכוף אותן כדי למנוע סכנות. מעבר לחובה להישמע להוראות החוק, תמוה בעיניי מדוע ערכים כמו חיי אדם וחשיפה לנזקים כלכליים ותדמיתיים מהותיים אינם מתועדפים על ידי חלק מהגורמים הפועלים בתחום, דוגמת הנאשמים, על פני רווח כלכלי מסוים בטווח הקצר.. אנו, בתביעה, נמשיך במאמצים להביא את העבריינים לדין וסבורים שנקיטת הליכים מטעם המדינה וענישה הולמת תעביר מסר חשוב ותוביל להרתעה.

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, הביע אף הוא סיפוק מגזר הדין ומהקנס הגבוה שהוטל על הנאשמים ומסר, כי מקרה זה מהווה דוגמה מובהקת של זילזול בחיי עובדים שהועסקו באתר, זאת לאחר שבמספר ביקורים נמצא כי החברה ומנהלה לא טרחו להסיר את הסיכונים וליקויי הבטיחות ואף הפרו צו בטיחות בצורה בוטה.

מינהל הבטיחות ממשיך לבצע אכיפה מוגברת באתרי בניה לאור שיעורם הגבוה של התאונות בענף ופועל להגשת כתבי אישום נגד מבצעי בניה מפרי חוק.

אנו ממשיכים לקרוא מכאן לחברות הקבלניות ומבצעי הבניה באתרים, לשמור על סביבת עבודה בטוחה לעובדים, לספק להם אמצעי בטיחות מתאימים ולהקפיד על דרישות החוק.