הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, בראשות חה"כ עאידה תומא-סלימאן אישרה היום - חמישי 16 במרץ 2017, פה אחד, לקריאות שניה ושלישית, את הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 49) (זכאות לגמלה למי ששוהה במקלט לנשים מוכות) של חה"כ זהבה גלאון, עליזה לביא, אורלי לוי-אבקסיס, דב חנין, מיקי לוי וקארין אלהרר. על פי הצעת החוק, תהיה זכאית להבטחת הכנסה כל אישה השוהה במקלט לנשים מוכות מעל חודש.

חה"כ עאידה תומא סלימאן. צילום: זאהר אבו אלנאסר
חה"כ עאידה תומא סלימאן. צילום: זאהר אבו אלנאסר

בנוסף, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים התחייב לשנות את נהליו הפנימיים, כך שעלויות השהייה יועברו ישירות למקלטים ולא תיערך גביה מנשים, כנהוג כיום. בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "נשים ששוהות במקלט לנשים מוכות נאלצות לעזוב את מקום מגוריהן ולעתים אף את מקום עבודתן, והדבר עלול להקשות עליהן לפרנס את עצמן או את ילדיהן בתקופה שבה הן שוהות במקלט. לעתים, בשל מצוקתן הכלכלית כאמור, נאלצות נשים אלה לעזוב את המקלט ולשוב להתגורר עם בן המשפחה הפוגע".

על פי הצעת החוק, החל מ-01.06.17 יבוטל התנאי כי אישה השוהה במקלט לנשים מוכות תהיה זכאית לגמלה מכוח חוק הבטחת הכנסה, רק במידה שהייתה זכאית לה בחודש שקדם לכניסתה למקלט , ומעתה כל אישה אשר תשהה במקלט לנשים מוכות מעל 30 יום ועומדת בהוראות ובתנאים שבחוק הבטחת הכנסה תהיה זכאית לגמלה מכוח החוק לאותו החודש.

בדיוני הוועדה עלה גם הקונפליקט אשר קיים למקלטי הנשים מול הנשים השוהות בהם, בשל העובדה כי כיום מוטל על המקלטים לגבות מהנשים 25% מגמלת הבטחת ההכנסה, בכדי לממן את שהייתן. המקלטים, אשר פעמים רבות לא מצליחים, או לא מרגישים בנוח, לגבות מהשהות חלק זה של הגמלה, סופגים את פערי העלויות הללו  בעצמם.

מיכל חנוך אחדות, מפקחת ארצית – אלימות במשפחה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ועו"ד רחלי סונגו, מהייעוץ המשפטי של המשרד, אמרו לוועדה כי הדבר יוסדר בנוהל פנימי בין משרד הרווחה למוסד לביטוח לאומי, דבר הטעון אישור של וועדת התעריפים, שצפוי להינתן בתוך תקופה של עד שלושה חודשים, ולאחר מכן, הנשים יקבלו את מלוא הגמלה, ועלות השהייה תועבר ישירות למקלטים, כך שקונפליקט זה של המקלטים צפוי להיפתר בקרוב.

יו"ר הוועד וח"כ גלאון פנו אליהן ואמרו כי ההצעה צפויה לעבור במליאת הכנסת בשבוע הבא, והחוק ייכנס לתוקף בעוד חודשיים וחצי, והן בטוחות כי משרד הרווחה יעשה כל מאמץ לסיים גם א סוגיית התעריף עד לכניסתו של החוק לתוקף, לטובת כל הצדדים. חה"כ זהבה גלאון. צילום: עדי כהן צדקzehava galon credit Adi Cohen Zedek 9 b6178

ח"כ גלאון ביקשה להודות לכל המעורבים בקידום ההצעה, החל מוויצ"ו שפנו אליה עם הסוגיה, דרך מנהלות המקלטים, ומשרד הרווחה והביטוח הלאומי שתמכו מתוך הבנת המצב בשטח, ולבסוף גם למשרד האוצר, אשר לאחר מאבקים ופשרות הסכים גם הוא לתמוך בהצעת החוק. גלאון הוסיפה כי היא "שמחה שהחוק עובר בוועדה למעמד האישה בכלל, ובמיוחד על הצדק הפואטי בכך שהוא עובד בעת שעאידה היא יו"ר הוועדה".

יו"ר הוועדה, ח"כ תומא-סלימאן, אמרה: "כמי ש-24 שנים ליוותה נשים מוכות במקלטים, ומכירה היטב את הקשיים שלהן, וכן את קשיי המקלטים, אני מאוד שמחה על הצעת החוק הזו שחברות וחברי הכנסת מנסים לקדם כבר זמן רב. זהו נושא חשוב, ובשעה טובה, גם לנשים וגם למקלטים, אני מברכת על ההסכמות וההישגים כאן היום".

הוועדה, כאמור, אישרה את הצעת החוק, פה אחד, לקריאות שניה ושלישית במליאת הכנסת.