יו"ר ועדת הכלכלה חה"כ כבל סגר את הישיבה על תקנות התוספת למכסות החלב, לאחר שמשרד החקלאות סירב לדון בהצעת פשרה של מועצת החלב. הישיבה התכנסה על מנת לעסוק גם במדיניות הפיתוח של ענפי הבקר והצאן לשנת 2017. 

כלים
צילום: אילוסטרציה
צילום: אילוסטרציה

התקנות נועדו לקבוע את ההסדרים לפיהם יחולקו תוספות מכסות החלב ליצרנים קיימים וליצרנים חדשים בענף. לפי ההצעה בתקנות, לענף הבקר תתווסף מכסה של 64 מיליון ליטר, וחלוקתה תהייה בהתאם לחלוקת המקובלת בענף – 42% למגזר המושבי ו-58% למגזר הקיבוצי. המחלוקת הייתה באשר לחלוקת התוספת בין היצרנים במגזר המושבי, כאשר משרד החקלאות רצה בתחילה לתת את כל התוספת ליצרנים קטנים, המייצרים מתחת ל-700 אלף ליטר, והסכים לחלוקה של 85% מהתוספת ליצרנים קטנים ו-15% ליצרנים הגדולים המייצרים מעל 900 אלף ליטר. במועצת החלב ובהתאחדות מגדלי הבקר ביקשו לשנות את היחס ולתת רק 76% מהתוספת ליצרנים הקטנים ו-24% ליצרנים הגדולים.

היו"ר כבל אמר כי אמנם לא היה רוצה לראות את החקלאות הישראלית נשלטת על ידי הכוחות הגדולים, אך ביקש לחפש את האיזון בין ההצעות. אולם סמנכ"ל גורמי ייצור במשרד החקלאות, ד"ר אסף לוי, אמר כי הוא לא יכול לשנות את ההחלטה, שגם היא כללה פשרה מצד משרד החקלאות, והיו"ר כבל החליט בעקבות זאת לסגור את הישיבה ללא החלטה וללא אישור התקנות. עוד קודם לכן אמר ח"כ איתן ברושי כי אם המחלוקת לא תיפתר אישור חלוקת התוספת יכול להיתקע לחודשים ארוכים, וקרא להגיע לפשרה. לוי הציג את התקנות וציין כי שר החקלאות רצה לתת את כל התוספת במגזר המושבי ליצרנים קטנים ובינוניים, לעומת הצעת מועצת החלב לחלק את התוספת 30% לגדולים ו-70% לקטנים. לדבריו, השר היה מוכן להתפשר על 15% לגדולים ו-85% ליצרנים הקטנים.

מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר, אביתר דותן, אמר כי החלוקה שהציע משרד החקלאות לא מידתית ולא שקולה. הוא טען כי אם התוספת שתינתן ליצרנים קטנים תהייה גדולה מדי הדבר יפגע בתכנון, שכן הקטנים נמצאים בתת ביצוע. הוא הוסיף כי הוא מקבל את הצעת מועצת החלב לחלק 24% מהתוספת לגדולים ו-76% לקטנים. מנכ"לית מועצת החלב, מיכל קראוס, טענה כי התוספת למגזר המושבים עומדת על 18 מיליון ליטר, כאשר מיליון ליטר מתוכם לבנים ממשיכים, 3 מיליון ליטר ליצרנים קטנים של עד 500 אלף ליטר ומתוך 14 מיליון הליטרים הנותרים המועצה מסכימה כי 15% ליצרנים גדולים ו-85% לקטנים. אסף לוי אמר בתגובה כי החלוקה של משרד החקלאות היא מתוך 17 מיליון הליטרים ולא מתוך 14 מיליון כפי שמציעה מועצת החלב.

יו״ר אגף המשק בתנועת המושבים, פלג אוריון, אמר כי אם תסתיים הישיבה ללא חלוקת התוספת ענף החלב יישאר באי וודאות וזה הכי גרוע. הוא הוסיף כי המחלוקת עם משרד החקלאות היא תמוהה בעיניו ואמר: "רצינו להגיע לאותן ההסכמות שהיו בשנה שעברה. התפשרנו ואנחנו מביאים תוכנית חלוקת חלב מידתית הוגנת צודקת ואחראית שמאפשרת לכולם לגדול ולהבטיח את הספקת החלב במדינה, וחייבים לאשר את התקנות ולחלק את התוספת ליצרנים". הרפתנית רינה תיירי ממושב מדרך עוז, אמרה כי היא נחשבת כביכול ליצרנים גדולה, עם קרוב ל-900 אלף ליטר, אבל היא עשתה זאת בעצמה, לקחה הלוואות וקנתה מכסות.

"הקטנים בתת ביצוע וממשיכים לחלק להם מתנות ולתת להם מכסות, בעוד שלי קשה לפרנס את משפחתי ומשפחת הבן הממשיך שלי", אמרה. היו"ר כבל הזכיר כי עמדתו היא תמיד לחיזוק המשק המשפחתי ואמר כי לא היה רוצה לראות את החקלאות נשלטת על ידי הכוחות הגדולים. עם זאת הוא הוסיף כי הוא לא מחפש את הצדק המוחלט אלא את האיזון בין הצדדים. כאמור, הסמנכ"ל לוי אמר בתגובה כי הוא לא יכול לזוז מהפשרה שהציג בתחילת הישיבה והיו"ר כבל הודיע כי הוא סוגר את הישיבה ללא דיון בתקנות.