אכיפה נגד החקלאות הבלתי חוקית בנגב: רשות מקרקעי ישראל פינתה כ-1,500 דונם שנזרעו בניגוד לחוק. מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, בליווי שוטרי יחידת יואב במשטרת ישראל, פינו במבצע אכיפה מרוכז אדמות מדינה שנזרעו על ידי פולשים בשטח כולל של כ-1,500 דונמים, ברחבי הנגב.

צילום: רשות מקרקעי ישראל
צילום: רשות מקרקעי ישראל

המפקחים חרשו את השדות בכדי להסיר את הגידולים - מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והסיירת הירוקה, בליווי כוחות של שוטרי משטרת ישראל מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו פונו כ-1,500 דונם של אדמות מדינה שנתפסו ע"י פולשים, שזרעו עליהן גידולים חקלאיים ללא היתר ובניגוד לחוק. מסיגי הגבול פלשו לקרקעות ציבוריות, במיקומים שונים בנגב, וזרעו אותן בגידולים עונתיים במטרה לגרוף ממון לכיסם על חשבון הקרקע הציבורית, תוך כדי ביצוע הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל.

מפקחי רמ"י והסיירת הירוקה, שאיתרו את הפלישות לאדמות המדינה במהלך פעילות שיגרתית לניטור עבירות מקרקעין, פעלו במהירות ופינו את הקרקע שהוחזרה לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי, תוך כדי שימוש באמצעים חקלאיים. שילוט המתריע מפני פלישות חוזרות הוצב במקום.

במסגרת הפעילות פונו 679 דונם באזור ירוחם, בשלוש חלקות שונות שנזרעו בניגוד לחוק וללא היתר. 900 דונמים נוספים פונו ונחרשו בכ-11 פלישות נפרדות שאותרו באזור הישוב ערוער. סה"כ פונו במבצע ברחבי הנגב למעלה מ-1,500 דונם של גידולים חקלאיים בלתי חוקיים שנזרעו על אדמות מדינה.

אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברמ"י: "בכל שנה אנו נתקלים במקרים של זריעת אדמות המדינה ללא היתר. מדובר בפשיעה כלכלית על חשבון הציבור לו שייכות האדמות ועבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. חשוב לציין כי המדינה מאפשרת לשכור קרקעות חקלאיות ולעבדן בקלות ובמחירים שווים לכל נפש של שקלים בודדים לדונם באזורים רבים ברחבי הנגב

ולכן אנו מציעים לחקלאים המקומיים לפעול כחוק ולהנות מהתוצרת שלהם במקום לעבור על החוק ולראות את יבוליהם מפונים מהקרקע".