הודעת היועמ"ש: היועץ המשפטי לממשלה מר אביחי מנדלבליט הודיע הערב לבג"ץ, כי במסגרת העתירה שהגישו מועצת עיריית סילוואד ורשויות מקומיות נוספות באיו"ש בעניין חוקתיות החוק להסדרת ההתיישבות ביהודה ושומרון להלן, "חוק ההסדרה"

רה"מ בנימין נתניהו. ידע והתריע מראש כי הממשלה לא תוכל להיות מיוצגת באמצעות היועמ"ש לענין חוק ההסדרה
רה"מ בנימין נתניהו. ידע והתריע מראש כי הממשלה לא תוכל להיות מיוצגת באמצעות היועמ"ש לענין חוק ההסדרה

היועמ"ש מבהיר: כי בנסיבות החריגות של המקרה, ובשים לב לעקרונות שהותוו בהקשר זה בדוח "ועדת שמגר" לבחינת דרכי מינויו של היועץ המשפטי לממשלה ונושאים הקשורים לכהונתו, הוא מצא לנכון לקבל את בקשת הדרג המדיני לאפשר לממשלת ישראל להיות מיוצגת בעתירה ע"י עורך דין פרטי.

בהודעה נאמר, כי בנסיבות אלה, לצד הצגת עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה במסגרת ההליך, סבור היועץ המשפטי לממשלה שיש מקום לצרף את ממשלת ישראל כמשיבה נוספת לעתירה, ולאפשר לה להגיש את תגובתה, וזאת באמצעות עורך דין פרטי שפרטיו יימסרו בהמשך.