רשות המסים קיבלה מרשות המס' האמריקאית מידע נוסף על עשרות אלפי ישראלים המנהלים חשבונות בגופים פיננסים בארה"ב. הוקם צוות משימה ייעודי חוצה חטיבות להקצאת המידע רשות המסים קיבלה לידיה בימים האחרונים מידע נוסף הנוגע לכ- 30,000 אלף חשבונות של תושבי ישראל שנוהלו בגופים פיננסים בארה"ב במהלך שנת 2014.

תמונה: אילוסטרציה
תמונה: אילוסטרציה

מידע זה מצטרף למידע ביחס ל 35 אלף חשבונות שנוהלו ביחס לשנת 2015 שהתקבל בתחילת ינואר לאחר שכחלק מיישום הסכם ה -FATCA הועברו לרשויות המס בארה"ב, במהלך החודשים נובמבר ודצמבר 2016, נתונים לגבי חשבונות בבעלות תושבי או אזרחי ארה"ב, כפי שזוהו ודווחו על ידי המוסדות הפיננסיים בישראל לשנים 2014 ו – 2015.

כזכור, בהמשך לקבלת המידע הנוכחי ובהתאם להסכם יישום ה- FATCA, צפויה רשות המסים לקבל מידע אוטומטי מרשות המס האמריקאית מידי שנה וזאת כחלק מהמהלך העולמי להרחבת השקיפות וחילופי המידע בין רשויות מס. הליך זה הינו חלק ממהלך רחב יותר של קבלת מידע פיננסי על תושבי ישראל, הכולל קבלת מידע ממדינות רבות במסגרת הסכם ה-CRS (Common Reporting Standard) הקובע חילופי מידע אוטומטיים בנוגע לחשבונות פיננסיים של תושבים זרים שיזם ארגון ה- . OECD במסגרת זו ישראל צפויה להחליף מידע עם מדינות שונות לגבי יתרות לשנת 2017 עד ספטמבר 2018. בנוסף, ישנן בידי הרשות רשימות שהתקבלו בצינורות אחרים ובהם רשימה הכוללת למעלה מ - 8,000 לקוחות ישראלים שהחזיקו חשבונות בנק ב - HSBC שוויץ.

במטרה לטפל באופן מיטבי ויעיל בכמות האדירה של המידע שבהבשלת התהליכים יגיע למאות אלפי פרטי חשבונות בשנה, הקים מנהל רשות המסים, משה אשר, צוות משימה ייעודי חוצה חטיבות המורכב מנציגי המחלקה הבינ"ל בחטיבה המקצועית, חטיבת המודיעין והחקירות, חטיבת השומה והביקורת ושע"מ שלאחר תהליכי מיון ו"גיור" הנתונים ממוחשבים מקצה את הרשומות הדורשות טיפול ליחידות החקירות והמודיעין ולמשרדי השומה בהתאם למאפיינים.

תהליך הטיפול במידע על חשבונות בנק של ישראלים בחו"ל מתנהל בשלושה תחומים: חקירות, טיפול שומתי ומודיעין הרחבת רשת.