חוקרי מכון וולקני: עוד בטרם התקיים דיון ממצה בשאלה האם בכלל יש להעתיק את מכון וולקני, הוועדה דנה במיקומים אליהם יש להעתיק את המכון, הדבר תמוה ביותר נוכח העובדה שבשבוע שעבר פורסמה חוות דעת ממשלתית שהוסתרה עד כה ועדיין לא הוצגה בפני חברי הוועדה, לפיה העתקת המכון בתנאים הנוכחיים תביא להרס המחקר החקלאי במדינת ישראל. ח"כ עומר ברלב מבקש דיון בוועדת המדע: "אבקש לקיים דיון דחוף על מסקנות הדוח המקצועי תוך פתיחתו לעיון מלא לציבור, ועל השפעתו על תהליך קבלת ההחלטות בעניין עתידו של מכון וולקני".

כלים
מכון וולקני
מכון וולקני

המשקיף בוועדה, פרופסור אלי פיינרמן במכתב לשירי ברנד, יו"ר הוועדה: אני סבור כמשקיף בוועדה שישנה חשיבות יתרה לזמן את כותבי חוות הדעת; אני סבור שנפל פגם בהליכי עבודת הוועדה נוכח העובדה שחוות דעת ממשלתית זו – היחידה שישנה עד כה – לא הונחה על שולחן הוועדה ולא נחשפה לציבור במשך חצי שנה

חבר כנסת עומר ברלב הגיש בקשה לדיון בוועדת המדע על חוות הדעת הממשלתית שהוסתרה עד כה וכאמור אף לא הוצגה בישיבה האחרונה של הוועדה: בבקשה כתב ברלב, כי "אבקש להעלות על סדר יומה של הכנסת הצעה לדיון מהיר בנושא, הצורך בפרסומו הדחוף של דו"ח המולמו"פ בעניין מכון וולקני. לפי פרסום בתקשורת, דו"ח חסוי של המועצה הלאומית למחקר ופיתוח שבחן את אפשרות העתקת מכון וולקני לצפון הארץ שולל באופן החלטי את היוזמה והשלכותיה האפשריות. הדוח נמסר ביולי 2016, אולם עד כה נותר חסוי ולא פתוח לכל הליך של שיח ודין ציבורי".

ברלב כתב בבקשה את אחד מהציטוטים מחוות הדעת: "תהליך העתקה של מכון וולקני לצפון טומן בתוכו סכנה להמשך קיום מחקר חקלאי מתקדם במדינת ישראל בשנים הקרובות ולכן יש להימנע ממנו". ברלב: "על רקע כך, אבקש לקיים דיון דחוף על מסקנות הדוח המקצועי תוך פתיחתו לעיון מלא לציבור, ועל השפעתו על תהליך קבלת ההחלטות בעניין עתידו של מכון וולקני".

המשקיף בוועדה, פרופסור אלי פיינרמן במכתב לשירי ברנד, יו"ר הוועדה: אני סבור כמשקיף בוועדה שישנה חשיבות יתרה לזמן את כותבי חוות הדעת; אני סבור שנפל פגם בהליכי עבודת הוועדה נוכח העובדה שחוות דעת ממשלתית זו – היחידה שישנה עד כה – לא הונחה על שולחן הוועדה ולא נחשפה לציבור במשך חצי שנה

דיוני הוועדה ותגובת חוקרי מכון וולקני:

אתמול התקיימה ישיבה שלישית של הוועדה המייעצת שמינה בנימין נתניהו בעניין העתקת מכון וולקני. לפי הפרסומים, רשות מקרקעי ישראל הציגה את עבודתה באשר לחלופות שאליהן ניתן להעתיק את מכון המחקר. חוקרי מכון וולקני: "הדיונים על המיקום מתרחשים עוד בטרם התקיים דיון ממצה בשאלה האם בכלל יש מקום להעתיק את מכון וולקני. שאלה זו מתעצמת נוכח העובדה שבשבוע שעבר פורסמה חוות דעת ממשלתית לפיה העתקת המכון בתנאים הנוכחיים תביא להרס המחקר החקלאי במדינת ישראל. אז כיצד דנים בוועדה בשאלה להיכן מעתיקים לפני שדנו בשאלה אם נכון להעתיק?"

חוקרי מכון וולקני: "בתוכניות שרמ"י הציגה אתמול היא טענה כי ניתן להישאר עם עודף הכנסה של 1.2 מיליארד שקלים ממכירת 3,000 דונם קרקעות שעליהן מכון וולקני שוכן. אלא מה הוא, אחת מהמלצותיה של חוות הדעת של המועצה הלאומית למחקר ופיתוח, שזו לא הוצגה עד כה לחברי הוועדה המייעצת ולכן לא התקיים עליה כל דיון, הייתה "לשקול האפשרות לעבות הפעילות המחקרית במכון (וולקני) על ידי העתקה של פעילות הפקולטה לחקלאות (רחובות) אל קמפוס מכון וולקני". האם רמ"י בחנו את האפשרות לפיה ניתן לפנות שטחים ברחובות לבנייה ובתוך כך אף להגביר את הסינרגיה שמתקיימת בין מכון וולקני לפקולטה לחקלאות וכל זאת מבלי לגרום נזק למחקר החקלאי? זאת ועוד, מנכ"ל משרד החקלאות הנחה את רמ"י לבדוק שטחים בהיקף של 500 דונם בצפון זאת לדבריו כיוון שהניסיונות של וולקני כבר לא מתבצעים בשטחים גדולים של המכון, אלא במשקים של חקלאים".

חוקרי מכון וולקני: "אם כך הדבר, ניתן בהחלט, וחוקרי מכון וולקני כבר הסכימו לכך – לפנות 2,500 דונם משטחי המכון במרכז לטובת בנייה מבלי להסתכן בהעתקת פעילות המחקר צפונה. כך יהיה ניתן גם לפנות שטחים לטובת שימושים אחרים וגם יאפשר את המשך קיומו של האקו-סיסטם המתקיים במרכז. יתרה מזאת, מנכ"ל משרד החקלאות טען שרוב הניסיונות שחוקרי מכון וולקני מתבצעים על שטחי חקלאיים המפוזרים ברחבי הארץ. ובכן, אכן כך! חוקרי מכון וולקני עובדים בכל רחבי הארץ והרחקתם לצפון, תפגע בניסיונות החקלאיים המתבצעים בדרום ובמרכז הארץ בהם, אגב, יש את רוב החקלאות בישראל.

"בכל אופן החשבון שעשתה רמ"י הוא חשבון של כסף קטן של בעל חנות מכולת שחושב לטווח קצר. זאת, מכיוון שבתחשיביה היא לא חישבה את הנזק לטווח ארוך שייגרם למדינת ישראל מאובדן המחקר החקלאי במדינת ישראל. כלומר, רמ"י עשתה חשבון סנדלרים שקבע מה התמורה ממכירת הקרקע במרכז – מבלי להתייחס לאפשרות שניתן לפנות שטחים גם ללא העתקת המכון ומבלי להתייחס בכלל לאפשרות של פינוי קרקעות ברחובות אם המלצת חוות הדעת הממשלתית בעניין הכנסת הפקולטה לחקלאות לתוך שטחו של מכון וולקני. וזאת גם מבלי להתייחס לנזק הכמותי הכלכלי שייגרם למדינת ישראל כתוצאה מהפגיעה במחקר החקלאי שזו בוודאות תתקיים נוכח התהליכים המתנהלים כרגע.

חוות הדעת הממשלתית של המועצה הלאומית למחקר ופיתוח:

השורות התחתונות של חוות הדעת הן ש "העתקה של מרכזי מחקר ללא הבטחה מראש לנכונות החוקרים להעתיק את מקום המחקר וללא קיומה של המערכת הסביבתית התומכת מקטינה מאד את הצלחת המהלך... צוות המולמו"פ משוכנע שללא הבטחת המעבר של עיקר החוקרים, המהנדסים ואנשי התמיכה לאתר בגליל קיימת סבירות גבוהה מאד שהמכון יאבד במידה רבה את יכולתו לחקור, לחדש ולתרום לחקלאות בישראל עד כדי ניוון תחומי פעילות רבים... למרות קיומה של תשתית מסוימת בצפון ( מיג"ל, מכללות, מרכזים חקלאיים) זו אינה תשתית סביבתית מספקת בוודאי שלא בכל תחומי הפעילות של המכון. התשתית בצפון אינה תחליף לסביבה התומכת במיוחד של הפקולטה לחקלאות ולמכון ויצמן... שתי העובדות הנ"ל מביאות את המולמו"פ למסקנה שתהליך ההעתקה של מכון וולקני לצפון טומן בתוכו סכנה להמשך קיום מחקר חקלאי מתקדם במדינת ישראל בשנים הקרובות ולכן יש להימנע ממנו.

חוקרי המולמו"פ ציינו בדו"ח שללא פיתוח מערכת אקדמית ומחקרית התומכת בצפון וללא הסכמת החוקרים לעבור צפונה דין היוזמה להיכשל.

עיקרי המלצות המולמו"פ: המולמו"פ אינה ממליצה על כל מהלך של העתקת פעילות משמעותית צפונה מבלי שננקטו לאורך זמן הצעדים שיבטיחו קיום תשתית של חוקרים ותשתית סביבתית תומכת (אקדמיה ומעבדות). בכל מקרה ממליצה המולמו"פ על המשך הקיום והפיתוח של ליבת הפעילות במרכז אשר תתמקד במחקר עומק, בחיזוק הקשרים עם האקדמיה המובילה בארץ ובפעילויות שאינן מזוהות עם אזור מסוים.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS