נחתמו הסכמי המימון של דלק קידוחים ואבנר לפיתוח מאגר לוויתן: קונסורציום פיננסי בהובלת הבנקים HSBC ו-JP Morgan יממנו את חלקן של דלק קידוחים ואבנר בפרויקט לווייתן בהיקף של 1.75 מיליארד דולר/ השותפויות דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט, המחזיקות ב- 45.34% בפרויקט לווייתן (22.67% כל אחת), דיווחו הבוקר כי חתמו על הסכמים למימון חלקן בפיתוח שלב 1א' של פרויקט לווייתן, בהמשך למכתבי ההתחייבות שנחתמו מול הגופים המממנים לפני כחודשים וחצי.

כלים
מנכ"ל דלק קידוחים ואבנר חיפוש נפט, יוסי אבו
מנכ"ל דלק קידוחים ואבנר חיפוש נפט, יוסי אבו

מדובר במימון הפרויקטלי הגדול ביותר שבוצע אי פעם במשק הישראלי, לפרויקט בשלב פיתוח. השותפויות דיווחו הבוקר כי חתמו על הסכמי המימון עם קונסורציום רחב של בנקים וגופים פיננסים מקומיים וזרים בהובלת HSBC Bank Plc, J.P. Morgan Limited אשר מונו כבנקים חתמים. הסכמים אלו כוללים מימון מסוג Limited-Recourse, בהיקף של 1.75 מיליארד דולר (במשותף), למימון חלקן של השותפויות בפיתוח פרויקט לווייתן.

קונסורציום המממנים כולל כ 20 תאגידים פיננסים לרבות בנקים וגופי השקעה גלובליים וישראלים, דבר המעיד על האמון הרב בשותפויות בכלל ופרויקט לוויתן בפרט.

המימון יינתן כנגד שעבוד חלקן של השותפויות בפרויקט לווייתן, ובתשלום ריבית משתנה אשר תשולם מדי שלושה חודשים, מחושבת לפי LIBOR בתוספת מרווח. הקרן תוחזר בתשלום אחד בחלוף 4 שנים, באמצעות גיוס אגרות חוב ארוכות טווח, בדומה לגיוס איגרות החוב המוצלח שנעשה בפרויקט תמר (תמר בונד).

ההלוואה הינה חלק מיישום אסטרטגיה מימונית ארוכת טווח, אשר נועדה לצמצם את עלויות המימון של השותפויות ותממן את מירב השקעותיהן בפיתוח המאגר עד תחילת הזרמת הגז ממאגר לוויתן.

עסקת המימון מיועדת למימון פיתוח שלב 1א' בלווייתן, הכולל אספקת גז מלווייתן למשק המקומי, לירדן, לרש"פ והסכמים אזוריים נוספים ככל שיחתמו.

יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט: "עסקת המימון הינה פריצת דרך למימון מגה – פרוייקטי תשתית במשק הישראלי ומהווה הבעת אמון נוספת של הגופים הפיננסים הבינלאומיים והישראלים, בהובלת HSBC ו – JP Morgan, בדלק קידוחים ואבנר בכלל, ובפרויקט לוויתן בפרט. פרויקט לווייתן מזנק היום באופן משמעותי קדימה. נמשיך לפעול על מנת להזרים גז מלוויתן למשק הישראלי ולייצוא כבר בסוף שנת 2019."

יוסי גבורה, משנה למנכ"ל לענייני כספים בדלק קידוחים ואבנר: "אנו גאים על חתימת הסכמי המימון לפרויקט התשתית במימון המגזר העסקי הגדול בתולדות המדינה. התמיכה שאנו מקבלים מ- HSBC , JP Morgan וממוסדות פיננסים נוספים, מקומיים וזרים, לאורך השנים, הינה תעודת כבוד לשותפויות ולמשק הישראלי כולו, ואנו מקווים, כי תוביל להשקעות זרות נוספות בעתיד."

את הליך המימון לשותפויות דלק קידוחים ואבנר ליווה הצוות המלווה את פעילות המימון של השותפות שנים ארוכות: היועץ הפיננסי, שי אדלר, והיועצים המשפטיים עו"ד אורי רוזנברג, דן הכהן ומיכל פרי, שותפים במשרד אגמון ושות', רוזנברג הכהן ושות'.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS