ההסתדרות מתריעה בפני עשרות גופים ציבוריים: הבטיחו את תשלום המענק לעובדי השמירה והניקיון - במכתב שנשלח לעשרות גופים ציבוריים כגון רשויות מקומיות, חברות עירוניות וממשלתיות ואוניברסיטאות, הזהירה ההסתדרות כי חלה עליהם החובה להבטיח שעובדי השמירה והניקיון המועסקים בשירותם יקבלו את חציו השני של המענק החד-פעמי בסך 1,000 שקל, כפי שנקבע בהסכם המסגרת יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן: "מדובר באוכלוסיות חלשות שממילא רמת ההשתכרות שלהן נמוכה.

כלים
יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן. צילום: אילן בשור
יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן. צילום: אילן בשור

לא נהסס לפעול כנגד גופים שלא יבטיחו את התשלום, כפי שכבר עשינו"

ההסתדרות פנתה לעשרות גופים ציבוריים מרכזיים במדינה והתריעה כי חלה עליהם החובה להבטיח שעובדי הקבלן המועסקים בשירותם יקבלו בתחילת החודש הבא את חציו השני של המענק החד-פעמי הנכלל בהסכם המסגרת למגזר הציבורי, שנחתם בין יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן לשר האוצר משה כחלון.

הפנייה נעשתה בין היתר לרשויות מקומיות ומועצות אזוריות, אוניברסיטאות, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים, גופים הנתמכים תקציבית על ידי המדינה ותאגידי בריאות.

ההסכמות אליהן הגיעו אשתקד יו"ר ההסתדרות ושר האוצר לגבי תשלום המענק, גובו גם בתיקוני חקיקה שאושרו בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת. אלו קובעים כי עובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים יקבלו מענק חד פעמי בסך כולל של 2,000 שקל למועסקים במשרה מלאה, אשר ישולם בשני חלקים שווים בגובה 1,000 שקל.

החלק הראשון של המענק שולם במהלך 2016, והמועד לתשלום החלק השני הינו במשכורת חודש פברואר 2017 (המשולמת במרץ 2017), ולא יאוחר ממשכורת החודש העוקב.

בשירות הגופים הציבוריים אליהם נשלח המכתב מועסקים עשרות אלפי עובדים שייהנו מהמענק החד פעמי. אף על פי שהעובדים אינם מועסקים ישירות על ידי הגופים הציבוריים, על מזמין השירות - כלומר על הגופים הציבוריים - חלה החובה החוקית והמשפטית לוודא כי התשלום לעובדים אכן מבוצע בפועל ולשפות את קבלני השירות בגין עלות המענק.

במכתבה של ההסתדרות, שנשלח מטעם עו"ד חנה שניצר-רהב, סגנית ראש הלשכה המשפטית באגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, מוזכר כי בחודש ינואר השנה התקבל פסק דין בבית הדין האזורי לעבודה, ובו נקבע לתביעת ההסתדרות כי עיריית ראשון לציון והחברה העירונית שלה לביטחון וסדר ציבורי מחויבות לפעול לתשלום המענקים לעובדי הקבלן שלהן, באופן מיידי. זאת לאחר שבמשך חודשים ארוכים לא קיבלו העובדים את חציו הראשון של המענק.

"מחובתו של גוף ציבורי להתאים ולעדכן את ההתקשרות החוזית עם קבלני השירות", נכתב בהתראה. "התעלמות מחובת תשלום המענק כאמור, והעדר שיפוי קבלני השירות בהתאם לעלותו המלאה, מהווה הפרה של הוראות החוק". בסיומו של המכתב מתריעה ההסתדרות בפני הגופים הציבוריים להיערך לקראת המועד הקרב בו על העובדים לקבל את המענק, ומזהירה כי היא שומרת על זכותה לפעול בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, לרבות פנייה לערכאות משפטיות, כפי שנעשה במקרה של ראשון לציון, כנגד כל גוף ציבורי שבו לא ישולם לעובדי הקבלן המענק.

יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן, אמר בהמשך למכתב ההתראה כי: "ההסתדרות לא תעמוד מנגד בנושא זה. אנו נפקח על תשלום המענקים ולא נהסס לפעול כנגד גופים שלא יבטיחו את התשלום, כפי שכבר עשינו. דין עובד ניקיון ושמירה כדין כל עובד אחר, מדובר באוכלוסיות חלשות שממילא רמת ההשתכרות שלהן נמוכה – ואת פער זה בא לצמצם המענק שנקבע בהסכם".