המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) מפרסם כתב עת חדש: "סייבר, מודיעין וביטחון", בעריכת גבי סיבוני. כתב העת החדש מחליף את כתב העת "צבא ואסטרטגיה". כתב העת החדש יפנה לכותבים ולקוראים המתעניינים בתחום הסייבר או העוסקים בו, במגוון תחומי העשייה כדוגמת: האקדמיה, גורמי מדיניות וממשל, הצבא, גופי המודיעין, הכלכלה והמשפט, וכמובן גורמים המפתחים ומספקים פתרונות לבעיות הקשורות בנושא זה, לצד גורמים בתעשייה המהווים לקוחות של פתרונות כאלה.

המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) מפרסם כתב עת חדש
המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) מפרסם כתב עת חדש

כתב העת החדש יעסוק במגוון נושאים, בהם: מדיניות גלובלית ואסטרטגיה בסייבר, רגולציה במרחב הסייבר, אבטחת החוסן הלאומי בסייבר והגנה על תשתיות לאומיות קריטיות. לצד אלה יעסוק כתב העת בנושאים הקשורים בבניין הכוח הקיברנטי על מרכיביו: המשאב האנושי, אמצעי לחימה, תורה, ארגון, הכשרה ופיקוד, וכן בהיבטים של לוחמת סייבר הגנתית והתקפית.

כתב העת יזמין כותבים המתמחים בהיבטים משפטיים ואתיים, וכן בהיבטי השמירה על הפרטיות ויחסי הגומלין של מדינות עם ענקי הטכנולוגיה העולמיים בתחום הסייבר.

יוזמנו גם כותבים העוסקים בחשיבה צבאית ואסטרטגית, בהפעלת הכוח הצבאי במרחב הסייבר ובמבצעי תודעה, בניתוח תקריות ומשמעויות במרחב זה, וכן במאזן ההרתעה ובניתוח איומים וסיכונים בתחום הסייבר, מודיעין, בשיתוף מידע ובשותפות ציבורית־פרטית לשיפור ההגנה במרחב הקיברנטי.

מומחי טכנולוגיה יוכלו לכתוב על התפתחויות טכנולוגיות, מקרי בוחן, שיטות מחקר ופיתוח תהליכים הקשורים בסייבר.

ניתן לגשת לכתב העת החדש גם באתר INSS:

קישור ל- PDF עברית: http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/CyberHEB1.pdf

קישור ל- PDF אנגלית: http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/Cyber%201_1_final.pdf