הוועדה למעמד האישה: הטרדה מינית היא לא תאונת עבודה או אסון טבע שניתן לרכוש לה ביטוח. הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, בראשות ח"כ עאידה תומא-סלימאן (חד"ש-הרשימה המשותפת) קיימה היום (ב׳) דיון מהיר אשר יזמה ח"כ עליזה לביא (יש עתיד) בשל פוליסות ביטוח בהן קיים סעיף המבטח מפני מקרה של תביעה על הטרדה מינית – בניגוד להוראות הדין והנחיות הממונה על הביטוח משנת 2013

כלים
תמונה: אילוסטרציה
תמונה: אילוסטרציה

ח"כ לביא: "ב-2013 ישבנו כאן ונדהמנו לגלות פוליסות שמבטחות מטרידים מינית. הממונה על הביטוח פרסמה נהלים ברורים, שבפועל נהפכו להמלצה ובדיחה, כפי שראינו בחשיפה של שרון שפורר על הפוליסה ששיווקה חברת מנורה מבטחים ללשכת עוה"ד. הטרדה מינית היא לא תאונת עבודה ולא סיכון מקצועי שצריך לבטח. מוטרדת היא לא סיכון, הסיכון הוא המטריד. זה לא רק עניין משפטי. זה עניין ערכי. מעבר להתעלמות הבוטה מהחוק – עצם הרעיון מאחורי שיווקה של פוליסה כזו מעוות ונושא עמו מסר בלתי נסבל . איפה הפיקוח מאז פרסום ההנחיות ב-2013? פוליסות כאלו המשיכות להיות משווקות ע"י חברות נוספות. גם אילון, פניקס, מגדל... מדובר בזלזול מופגן בחוק ובגופן ומעמדן של נשים. מצופה הן מחברות הביטוח והן מהמעסיקים להשקיע מאמצים בהטמעה וחידוד של הנהלים, לא בשבירתם ועקיפתם בדרכים עקומות. הכנתי הצעת חוק בנושא, ואני קוראת לממונה להטיל סנקציות ולפקח, ואם זה לא יקרה, נחוקק".

עו"ד ענת מימון, היועצת המשפטית של הוועדה, התבקשה להבהיר את המצב החוקי הקיים, ואמרה: "ככלל, אדם לא יכול לבטח עצמו מפני מעשה פלילי מכוון. ב-2013 אגף שוק ההון, היום הרשות, פרסמו הנחיות על פיהן פוליסה יכולה לכסות אדם בפני הוצאות של הליך פלילי בו יצא זכאי, כלומר אם נמצא אשם או נעשה הסדר פשרה, לא ניתן לתת כיסוי. מעסיק, שיכול להיות חייב בפיצויים בשל עבירה שביצע עובד שלו במקום העבודה, יכול להיות מבוטח ולקבל שיפוי, אך ורק אם נקט בכל האמצעים האפשריים למניעת ההטרדה המינית".

אסף מיכאלי, סגן מנהל רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון: "ב-2013 אמרנו אמירה מאוד ברורה שלא נאפשר כיסוי למטרידים מיניים, הוצאנו הוראה מחייבת לחברות הביטוח לבחון את כל הכיסויים שלהם בנושא ולתקן, וכך בחנו פוליסות רבות בכל מהלך 2014. בגדול, טרם שיווקה של פוליסה, חברת ביטוח מחוייבת להעביר אותה לעיוננו, ולנו יש תקופה של 30 ימים לאשר או להעיר, וכך בחנו מאז כל פוליסות חבויות לראות אם הסעיף בנושא ההטרדה המינית עומד בהוראות. קיבלנו את הפוליסה הזו, של מנורה, וראינו בקלות שהסעיף לא מתאים, ובאותו רגע הוצאנו הודעת התנגדות בה התייחסנו לסעיף הספציפי הזה, וקיבלנו גם אינדיקציות שבוצע שיווק בטרם אישורנו, ולכן במקביל להתנגדות, התחלנו בהליך משמעתי שעדיין נמצא בעיצומו".

אורי אלפרסי, מנכ"ל לשכת עוה"ד: "אני כמנכ"ל, האחריות שלי היא לקחת יועץ מומחה בתחום, והוא היה צריך לבנות פוליסה מותאמת לזמן ולצרכים. הפוליסה כוללת המון סעיפים שונים, שאנחנו לא יכולים להבין בכל התחומים בהם. אני רוצה להדגיש באופן הכי ברור שבשום שלב הפוליסה לא כיסתה הטרדות מיניות, וברגע שקיבלנו את ההערה מרשות שוק ההון, באותו יום הורתי לחברת הביטוח לתקן ולהודיע לכל המבוטחים, וגם אנחנו פעלנו בכל המישורים להביא זאת לידיעת עורכי הדין".

אלעד שלף, מנהל אגף עסקים בחברת מנורה מבטחים: "אנחנו מתחברים לגמרי לאמירה הערכית שהייתה כאן. גם במקרה של פוליסת אחריות מקצועית, גם בנוסח הישן וגם בנוסח החדש, לא היה כיסוי למי שהטריד מינית. זו עובדה שאי אפשר להתחמק ממנה".

עו"ד שמעון עיר שי, היועץ המשפטי לחברת מנורה מבטחים: "גם בנוסח המקורי אין כיסוי למטריד מינית. כל מה שהעירו עליו בפיקוח התייחס למקרה שיתבעו את המעסיק בשל הטרדה מינית שביצע עובד שלו, והגדרות המניעה מידית. ההנחיה של הפיקוח מ-2013 היא הנחיה עקרונית, אבל אין שם נוסח אחיד מוכתב, כפי שהם בהחלט עושים לפעמים". אסף מיכאלי השיב: "ההוראות שלנו שקופות וברורה ואין שאלה פרשנית לגביהן. ההערה העיקרית שאנו זיהינו היא אכן בהתאם לכיסוי של המעסיק".

עו"ד שיר-אל נקדימון, שדולת הנשים: "אני מייצגת בתיק התנכלות, לפי החוק למניעת הטרדה מינית, ונאמר לי ע"י המגשר כי עוה"ד של חברת הביטוח של הצד השני מעורבים כבר בשלב זה. מעבר לכך, גם אם לשיטת חברת הביטוח זה רק על חבות מעסיק זה עדיין חמור מאוד. למה שמעסיק יתאמץ אם יש לו ביטוח? חובות המעסיק לא נגמרות בתליית תקנון, וכל הרעיון הזה חותר תחת תכלית החוק".

שוש כהן, סגנית נשיא לשכת סוכני הביטוח: "כאישה אני מתנגדת בכל תוקף לכל כיסוי בנושא של הטרדה מינית בפוליסות. למה המעסיק צריך בכלל כיסוי? האם המעסיק, שהוא מבוטח, יקבל כיסוי גם כמטריד? יש פה אחריות שיוכית וזה לא נפתר".

סיון יעקובסון, "קולך – פורום נשים דתיות": "אני רוצה להצטרף לאמירה הערכית – עצם העובדה שאפשר לחפש באינטרנט את המילים 'פוליסת ביטוח להטרדה מינית' זה כבר עצוב. נשים חיות אשמה וחוסר אמון יום יום ופוליסה כזו, כאמירה, היא בעייתי, כי היא יוצרת ריפוי ידיים כלפיהן. זו עוד אמירה של "אל תבואו לדבר כי זה לא כדאי".

יו"ר הוועדה, ח"כ תומא סלימאן, סיכמה: "אם התנאי לביטוח הוא רק במקרה של שיפוי לאחר זיכוי – אז איך עורכי הדין של חברות הביטוח יכולים להתערב בהליך המשפטי עצמו? במקום לכסות את הוצאות ההליך המשפטי, הם מנהלים אותו בעצמם, וזו דלת אחורית בלצע בדיוק את מה שנאסר!"

"אני מבקשת מרשות שוק ההון והביטוח תשובה על הנושא הזה, וכן לבדוק מה משווקות חברות הביטוח בפועל ולא רק מה שהן שולחות אליה. כל הפוליסות הבעייתיות שהוצגו פה היו עד לפני שבוע-שבועיים באתרים של החברות וזה אומר שהן שווקו בפועל".

"הוועדה דורשת לדעת על כל חברה שהתברר שאכן שיווקה דברים לא לפני ההוראות, אילו צעדים יינקטו נגדה, כך שכל חברות הביטוח יבינו שהן תשלמנה ביוקר על כיוסי להטרדה מינית. קשה לי לתפוס איך יכול להיות מרכיב כזה בכלל בפוליסת ביטוח. כאילו זה חלק מהעשייה הטבעית במקום העבודה, או טעות מקצועית או אסון טבע. יש לנו אפס סובלנות לכיסוי של הטרדות מיניות ולעשיית כסף ממכירת פוליסות כאלה, שלא רק מנוגדות להוראות, אלא גם לעיקרון המוסרי הראשון שאנו מתעקשות עליו כל הזמן, שהטרדה מינית היא אל רק עבירה פלילית אלא גם עבירה מוסרית".