הצעת חוק הסדר ההימורים בספורט אושרה לקריאה שניה ושלישית, יבוטלו ההימורים על מרוצי סוסים - האוצר יקצה מיליוני ₪ לטיפול במכורים להימורים. ועדת הרפורמות בראשות ח"כ רועי פולקמן אישרה את החוק לקריאה שניה ושלישית.

שר האוצר משה כחלון
שר האוצר משה כחלון

הצעת החוק עוסקת בביטול ההימורים על מרוצי סוסים, הגבלת הפרסום על הימורים הן בתקציב והן בשעות הפרסום, קביעת הסדר עמלות חדש לזכיינים. יו"ר הוועדה ח"כ רועי פולקמן אמר "לאחר חודשים של עבודה מאומצת, הצלחנו להגיע למתווה חוק שיבטיח את מדיניות שר האוצר משה כחלון לביטול מרוצי הסוסים וצמצום החשיפה להימורים בקרב אזרחים במצב סוציואקונומי נמוך, שהיו נתונים לניצול של פטרון ההימורים בישראל. יחד עם זאת, הצלחנו להעביר מתכונת שתבטיח שתקציב הספורט לא יפגע. בדיוק כפי שהבטחנו".

הצעת החוק עוסקת במגוון נושאים בתחום הטוטו והספורט. אחד הסעיפים המרכזים מסמיך את שר האוצר לבטל את ההימורים על מרוצי סוסים. הועדה אימצה את הצעת ח"כ אלי כהן שכיהן עד כה כיו"ר הוועדה, כי שר האוצר יוסמך לנהל מו"מ עם החברה הבריטית שמפעילה את ההימורים וכי ועדת הכספים תאשר את תקצוב הפיצויים עליהם יסכימו הצדדים. יצוין כי נציגי .

על פי הצעת החוק, תקרת הצמיחה בהיקף המכירות של הטוטו לא תעלה על 2.7% לשנה, בדומה לגידול בהוצאות הממשלה. עוד קובעת ההצעה כי התמריץ למוכרי כרטיסי הגרלות יקטן, וכי תיקבע תקרת הכנסה חודשית ממוצעת שתהיה פי ארבע מהשכר הממוצע במשק. ישונה מודל הזכיינות, כך שיהיה ניתן לשלב שכר בסיס + עמלות.

נציגי זכייני הטוטו והפיס ניהלו מו"מ עיקש כנגד ביטול ההימורים על מרוצי הסוסים וההפחתה בעמלת מכירת כרטיסי ההימורים. בחלק מהדיונים היו חילופי האשמות וצעקות, עד כדי הוצאת חלק ממשתתפי הדיונים. אולם על אף הדיונים הרבים שנערכו בניסיון לגשר בין הזכיינים לאוצר, הצדדים לא הגיעו להסכמות. בסופו של דבר הוחלט כי מודל העמלות הקיים, לא ישונה בשנת 2017 וכי ההפחתה בעמלות תהיה מדורגת בשנתיים הבאות.

יו"ר מפעל הפיס (האלוף במיל') עוזי דיין טען כי ההפחתה בעמלות תיפגע בכ-1,000 זכיינים וכן ב-997 משפחות שעוסקות בתחום. לדבריו, "ההתערבות בעמלות בלתי סבירה מבחינת האחריות הניהולית. למפעל הפיס יש הנהלה מקצועית וצריך לתת לה לקבוע את העמלות".

בלחץ חברי הוועדה חה"כ יגאל גואטה, דוד ביטן ורועי פולקמן, משרד האוצר יקים ועדה בהשתתפות נציגי משרדי האוצר, הרווחה והבריאות על מנת לקבוע תוכנית לטיפול במכורים בהימורים. מנכ"ל משרד האוצר הבטיח כי לתוכנית זו יוקצו לפחות 10 מיליון ₪ בשנה, מעבר לתקציב הקיים לטיפול במכורים.

ח"כ יואל רזבוזוב הביע חשש כי בשל הירידה בהכנסות הטוטו, (כתוצאה מביטול ההימורים על מרוצי סוסים) תקציבי הספורט יפגעו. מנכ"ל משרד האוצר מר שי באבד התחייב כי תקציב הספורט לא יפגע. תקציבי הספורט יובטחו באמצעות רשת ביטחון שהאוצר יפרוס על סמך כחצי מיליארד ₪ (המכונים כספים חונים) שיועברו מהטוטו למשרד האוצר. מדובר ביתרות מזומנים גדולה שבקופת המועצה להסדר הימורים.

בנוסף, נקבעו כללי זיהוי לשם מניעת הלבנת הון באמצעות כספי זכיה. בין הייתר נקבע כי זכייה מעל 10,000 תשולם רק במשרדי הטוטו ולא בדוכן. ההצעה קובעת כי החל מהמנכ"ל הבא, כהונת מנכ"ל הטוטו תוגבל לחמש שנים.

הצעת החוק קובעת תקרת הוצאה על הוצאות שיווק ופרסום. הוצאות הפרסום לא יעלו על 52 מיליון ₪ לשנה או 1.75% הגבוה ביניהם ומקסימום 60 מיליון ₪ לשנה מכלל תקבולי המועצה. הוצאות הפרסום של מפעל הפיס עומדות על 180 מיליון ₪ לשנה ושל המועצה להסדר הימורים בספורט על 156 מיליון ₪. עוד נקבע כי שעות פרסום ההימורים יוגבלו.

כאמור, הצעת החוק אושרה פה אחד והיא תועבר להצבעה סופית בקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת.