תגובת לובי 99 – הלובי הציבורי הראשון, למהפכת החקיקה המתוכננת של שרת המשפטים שקד. עו"ד לינור דויטש - הלוביסטית הראשונה של הציבור, יועצת משפטית מומחית לרגולציה: "הרפורמה ששרת המשפטים מציעה לא תפתור את בעיה אלא תחריף אותה, כיון שהרחבת סמכויות הפיקוח המוצעות דלות וחסרות משמעות אמתית."

צילום: אילוסטרציה
צילום: אילוסטרציה

עודף החקיקה הפרטית היא נגזרת של חולשתה של הכנסת ותוצאה של העדר הפרדת רשויות אמתית והכוח העודף של הממשלה בהפעלת משמעת קואליציונית על החלטות וועדת שרים לחקיקה.

הגבלת החקיקה הפרטית בצורה כה דרמטית עלולה להוביל למצב פרדוקסלי בו חברי הכנסת יתמקדו רק בנושאים "גדולים" שייפסלו על ידי ועדת השרים לחקיקה בטענה שרפורמות גדולות צריכות להתבצע בהצעות חוק ממשלתיות".

בנוגע לסמכויות האכיפה וזכות השימוע לבכירים טוענת דויטש: "לא ברור אילו כלים מעשיים, אם בכלל, יינתנו לחברי הכנסת. שימוע פרלמנטרי לבכירים בשירות הציבורי הוא ניסיון לא מוצלח לייבא את השיטה האמריקאית אבל הלכה למעשה מדובר בהכנסת פוליטיזציה מוצהרת להליך המינוי המקצועי, ולבחירת בכירים לפי עמדותיהם הפוליטיות ולא על פי כישוריהם המקצועיים".