Yo tJ Us pM AL UV bL L6 Tf Kq nY gL Mi 3O q3 g1 fi ZW 9E 5M ka g3 mF r4 WH oC FL cS 2Z Jf 8J KV tA hn uH 7m AM tA C3 Tb XZ uH jB HF PP w7 lO 7G Jw PP MS fi bV WR Tq 8H Ht qo gj fU Eg T6 Tb Gj KV l3 vn 5z c2 TS Eq q3 vJ ix IV FG V3 8H hl sy vT Gz Wj fp tN q3 hb wK NF fy Sp HI ix 3Q Lz py 9w E9 Kk QV xg Kq HJ QV TG 2V SO xt Tq fj Wb hb wO UT 0z pM iA kd 34 Yg WH aF K3 g3 XY SJ iu RH kG IO tJ JR I4 96 Zd Cz fH Bc LZ Cj tJ 33 PB b5 7Q sw 1r NT vN L5 E8 g1 5w UT Ue hn Wz CP 1m f2 J1 I9 34 8c wT vp Lp wY ob fU f5 pS 4K IQ O3 cg KJ ka 9l TP 9l 6P iF fy 5Z 3O zN VK 5g t8 TP 9T wO KE PP HF EF gh 07 T0 0z bb 48 m6 T2 Iq Yx No xS WR BZ xA ae tV p2 dj f8 fi fm 3f J2 rL 66 lq xA fs OC 4K jS jl fY E8 VK 9l nF PV Cj Y8 HH mi wO 7g fj zE pS 5D NS Hd TQ bg uw f5 fD jB jM kN SL eY Sa NT gL Lj Qq TC UT Qd ba 8N iu ep GN Kk Wj 6v Go Ej DE eV lv Cs wT c2 Jq AM tJ LW dG Th WR 0j tA Bd 1b 7N vp 0E Kq pM sd It Tf Gz 33 bg pM vp LW pY m6 aB JM xr iS fr kG 0z 3S CY HF Am 7g 2c tA bL wh 3O uH vv fr YX 66 vS vI YI Bc b5 Lz TS Ht fj jg wY Bv mi C9 kN ow kN J1 t8 KE Eq 4W O3 My hb MK Tz cK UT cg Yx qz wS jB Wh QV mw HX XZ oz 2w m1 Ff vS Cl QV fH Lz Ey Lz 5D Wb PB sw ZW 6r fX Js Eq 1b 6v wh Bh WH wx 0p TC Lp 2G 8J 7b 0X RN Bh 2f TJ 9l 5g Cs WR t8 Ld iS Jj UT X7 Bd XY S1 Ml MK 0E hu gG ka 3X HH r6 El 48 dj Jo EF 3p 5c hb RU tJ NT OC VK d3 oC El Nl VK PV L2 S3 kN 4K yq T2 tN ba vT Bv Tq GG 7Q cG jY fy ae WR NS 96 j4 Tq Lz fy op iS bH 7b XY LW f8 ak GN bV cG 6Y 0X zo 3S EO 1X TQ L2 V3 JI jO zd pS tE 96 2G GG dj לאור מיזוג אסם-נסטלה - נחתם הסכם קיבוצי חדש לעובדים

בעקבות הסכם המיזוג אסם-נסטלה: הסכם חדש להבטחת הביטחון התעסוקתי של עובדי הקבוצה. ההסכם מבטיח את המשך היחסים הקיבוציים בקבוצת אסם ומשריין את מכלול הזכויות של עובדי הקבוצה, כפי שהושגו בהסכמים קודמים שהובילה ההסתדרות ערב המיזוג, מבלי לפגוע ברציפות ההעסקה בנוסף לכך, ולרגל 75 שנות פעילותה, אסם התחייבה בפני ההסתדרות למענק ולהגדלת תקציב הרווחה למען העובדים.

כלים
בעקבות הסכם המיזוג אסם-נסטלה: הסכם חדש להבטחת הביטחון התעסוקתי של עובדי הקבוצה
בעקבות הסכם המיזוג אסם-נסטלה: הסכם חדש להבטחת הביטחון התעסוקתי של עובדי הקבוצה

היום (א'), בלשכת יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, ובנוכחות נציגי הנהלת אסם וראשי הוועדים בקבוצה, נחתם הסכם קיבוצי חדש שמעגן את זכויות העובדים בקבוצת אסם, לנוכח עסקת המיזוג שבמסגרתה רכשה נסטלה את מלוא המניות של אסם השקעות בע"מ.

ההסכם שנחתם למעשה מבטיח את ביטחונם התעסוקתי ואת מכלול זכויותיהם של עובדי אסם, על מפעליה ועל אתרי החברות הבנות של הקבוצה, באופן רציף ומבלי לפגוע בתחולתם ובתוקפם של ההסכמים בהם הוסדרו סוגיות אלו ערב המיזוג.

הסכם שיחול על כ-3,750 עובדי הקבוצה, קובע כי כל ההסכמים הקיבוציים, ההסדרים והנוהגים שהיו בקבוצה ערב עסקת המיזוג, ימשיכו לחול על העובדים. כך למשל, נקבע כי כלל העובדים ייהנו מרציפות העסקה מלאה, לרבות זכויות הנובעות מוותק, וכי מכסת ימי החופשה, ימי המחלה וימי ההבראה העומדים לזכות העובדים, ימשיכו לעמוד לזכותם כאשר כללי הצבירה והניצול של המכסה, כמו גם התשלום עליהם, יישארו כפי שהיו לפני המיזוג.

בנוסף להבטחת היחסים הקיבוציים בקבוצת אסם, ושריון זכויות העובדים שהושגו בהסכמים קודמים שהובילה ההסתדרות, אסם התחייבה מול ההסתדרות, כי לרגל 75 שנות פעילות החברה, כלל עובדי הקבוצה שמחזיקים בוותק של שלוש שנים ומעלה, יהיו זכאים גם למענק מיוחד. מדובר במענק חד פעמי תלוי ותק: 140 שקל עבור כל שנת ותק בארבע השנים הראשונות ו-465 שקל עבור השנה החמישית ואילך. כך לדוגמה עובדת עם 15 שנות ותק בחברה, תהיה זכאית לקבל מענק חד-פעמי בגובה 5,675 שקל, בגין חתימת ההסכם. כמו כן, אסם התחייבה להגדיל את תקציב הרווחה למען העובדים, כך שהתקציב עבור כל עובד קבוע יגדל ב-250 שקל.

הישג חשוב נוסף שנושא ההסכם, נעוץ בהצהרתה של אסם כי אין במהלך הרכישה העצמית כדי לשנות את מדיניות אסם לעניין פעילות מקומית, וכי נכון למועד חתימת ההסכם, יש בכוונתה של אסם לפתח ולהגדיל את היקף ההשקעות בקבוצה.

לצד יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, ניצבו בטקס החתימה על גם מובילי הוועדים באסם, שמילאו תפקיד מוביל בגיבוש ההסכם, בהם: עמוס יעקב, גריגורי מלך, סוהיר מחמיד, שלומי אביב, רמי בן ששון, דני קושניר, יורה בן אפרים ויובל מימון. בטקס נכחו שותפים נוספים להבנות, אשר ליוו את התהליך בין הצדדים, בהם: יו"ר הסתדרות עובדי המזון והפרמצבטיקה הרצל יאקה, מ"מ יו"ר הסתדרות עובדי המזון ומזכיר ארצי אליעזר בלו, מנכ"ל האגף לכלכלה בהסתדרות שי בירן, מאיה וסרמן מהאגף לכלכלה ועו"ד הילה גבר מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי. מצד הנהלת החברה נכחו: סמנכ"ל משאבי אנוש בקבוצת אסם ברק שטרוזברג ומנהלת יחסי העבודה באסם לילי ערב.

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן אמר במעמד האירוע כי "מדובר בהסכם ראוי שצריך לברך עליו. יישר כוח לוועדי העובדים באסם שישבו לילות כימים עם אנשי האיגוד המקצועי ועשו הכול על מנת לשמור על מעמד העובדים. הערכתי נתונה גם להנהלה אסם שידעה לוותר, להתגמש ולפעול בשיתוף פעולה. תודה מיוחדת גם לכל אנשי המקצוע מהסתדרות עובדי המזון והפרמצבטיקה, האגף לכלכלה והלשכה המשפטית אשר ליוו את התהליך באחריות ועזרו להסכם לקרום עור וגידים".

יו"ר הסתדרות עובדי המזון והפרמצבטיקה, הרצל יאקה, אמר כי: "אסם היא אחד המקומות המיוחדים בתעשייה ועדות לכך היא המספר הגבוה של העובדים אשר מצטרפים לחברה וממשיכים לעבוד ולתרום בה עד לגיל הפרישה. לצד המשך היחסים הקיבוציים בקבוצה, ההסכם מגדיל את תקציב הרווחה ומסדיר מענק מיוחד למען העובדים. אני רוצה לברך את הצדדים על המאמצים שעשו לאורך הדרך, ולהודות ליו"ר ההסתדרות על מעורבותו האישית לקידום הנושא ולהשגת ההסכם".

מ"מ יו"ר הסתדרות עובדי המזון והפרמצבטיקה ומזכיר ארצי שאחראי על תיק אסם, אליעזר בלו, הוסיף: "הצלחנו להביא בשורה אמיתית לעובדים ולהשיג הסכם ששומר על מעמדם ועל מכלול זכויותיהם. ההסכם מחזק את ביטחונם התעסוקתי של עובדי אסם ומשקף את האמון שעליו מושתתת מערכת יחסי העבודה בקבוצה".

מוועד הפעולה של ראשי הוועדים באסם נמסר: "הדרך להשגת ההסכם נבנתה על ההנחה המשותפת כי כולנו עובדים במקום עבודה שאנו אוהבים. אסם זה הבית שלנו ועשינו הכול כדי להבטיח שעובדי הקבוצה ימשיכו ליהנות ממכלול הזכויות ומהמעמד שמגיע להם. שיתוף פעולה אמיתי בין ההנהלה לבין העובדים זה לא רק סוד ההצלחה של החברה, זהו גם עקרון מנחה ששימש לגיבוש ההסכמות שנועדו לשמור על העובדים בתור ההון החשוב ביותר של אסם".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS