התנועה לאיכות השלטון בפנייה לפרקליט המדינה: בטל את הסדר הטיעון עם הרב הראשי לשעבר - התנועה לאיכות השלטון פנתה לפרקליט המדינה, עו"ד שי ניצן, בקריאה לחזור בו מהסדר הטיעון המקל שנקבע בעניין הרב הראשי לשעבר יונה מצגר ולאפשר קיומו של הליך משפטי פומבי.

תמונה: אילוסטרציה
תמונה: אילוסטרציה

בעקבות החתימה על הסדר הטיעון בין הפרקליטות לרב הראשי לשעבר, יונה מצגר, פנתה התנועה לאיכות השלטון לפרקליט המדינה בקריאה לחזור בו מהסדר הטיעון בהקדם – בטרם יודה מצגר ויאושר ההסכם ע"י בית המשפט – ולאפשר קיומו של הליך פומבי, במסגרתו יתאפשר מיצוי חקירת דפוסי הפעולה בהם פעל מצגר, לכאורה, תוך ניצול מעמדו הציבורי והבאת הראיות בפני בית המשפט, ובפני הציבור כולו.

עריכת הסדר הטיעון מנוגדת לאינטרס הציבורי, המחייב כי במקרים בהם מעורב איש ציבור בכיר ימוצה עמו הדין בבית המשפט; עלולה ליצור תחושה לפיה רשויות התביעה מקלות עם הנאשם בשל מעמדו; משדרת מסר בעייתי לפיו השחיתות משתלמת ויוצרת פגיעה משמעותית בהרתעת אנשי ציבור נוספים מלעבור עבירות דומות; ואף עומדת בניגוד להוראות הדין החל בעניין הסדרי טיעון.

נוכח שורה של הסדרי טיעון מקלים שהתגבשו בשנים האחרונות מול אישי ציבור שסרחו, נוצרת תחושה בקרב הציבור כי הסדרי הטיעון שנחתמים עם אישי ציבור הנם מקלים מדי, מגלמים פגיעה קשה בשוויון החוק ומשוא פנים, וכי תכליתם למנוע דיון ציבורי בפרטי מעשיו של הנאשם ושל גורמים שסבבו אותו.

חתימה על הסדר טיעון כה מקל בעניינו של מצגר, מעבר להיותה מנוגדת לאינטרס הציבורי בדבר מיצוי הדין עם הנאשם בשל מעמדו, אף משדרת מסר בעייתי לפיו השחיתות משתלמת, ויוצרת פגיעה משמעותית בהרתעת אנשי ציבור נוספים מלעבור עבירות דומות.

יתר על כן, עולה חשש ממשי כי חתימה על הסדר הטיעון האמור עומדת בניגוד להוראות הדין והפסיקה בעניין הסדרי טיעון, המדגישות כי הסדר טיעון ייערך רק כשהדבר עולה בקנה אחד עם טובת הציבור.

מן הראוי כי פרקליט המדינה יהווה חיץ, אשר ימנע הסדרי טיעון הנוגדים את האינטרס הציבורי והמקלים יתר על המידה עם אנשי ציבור. בנסיבות העניין, האינטרס הציבורי מחייב כי יוחלט על חזרה מהסדר הטיעון לאלתר, וכי יתאפשר לנהל הליך משפטי שקוף, בו יוכל בית המשפט לרדת לעומקה של ההתנהגות הפסולה המיוחסת למצגר ולמצות עמו את הדין.