ועדת הכלכלה אישרה: שר התחבורה יוכל להעניק גמול ליו"ר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. היו"ר כבל: מדי יום אנחנו דורשים לטפל בקטל בדרכים ואי אפשר לדרוש שירות מלא ללא תגמול; התגמול צפוי לעמוד על כ-16 אלף שקל בחודש ושר התחבורה יפרסם על כך הודעה ברשומות ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן כבל, אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה הממשלתית לתקן את חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, על מנת לאפשר ליו"ר המועצה או ממלא מקומו הקבוע לקבל גמול סביר.

היו"ר כבל: מדי יום אנחנו דורשים לטפל בקטל בדרכים ואי אפשר לדרוש שירות מלא ללא תגמול
היו"ר כבל: מדי יום אנחנו דורשים לטפל בקטל בדרכים ואי אפשר לדרוש שירות מלא ללא תגמול

היו"ר כבל אמר כי מדי יום הוועדה מעלה על נס את הצורך במאבק בקטל בדרכים, ואי אפשר לדרוש זאת מבלי לתת לרשות את הכלים לבצע את עבודתה. הוא הוסיף כי אנחנו צריכים שלמועצה יהיה יו"ר שישקיע בה את כל כולו, ואי אפשר לדרוש שירות מלא ועשייה רבה ללא כל תגמול. עם זאת הוא דרש כי הגמול יינתן ליו"ר, גיורא רום, בהתאם לחוק ולעבודה שאכן ביצע בפועל.

לפי ההצעה שאושרה, שר התחבורה, בהתייעצות עם שר האוצר, יוכל לקבוע תנאים למתן הגמול ולקבוע את השיעור המרבי של הגמול. עוד אושר להחיל את ההצעה מה-30 במאי 2016. סגנית היועצת המשפטית של משרד התחבורה, עו"ד חוה ראובני, אמרה כי היו"ר החדש נדרש לבצע שני תפקידים, מלבד ניהול ישיבות המועצה הוטל עליו לעצב ולתכנן את עתידה של הרשות ולכן מוצע לשלם לו גמול בעד העבודה הזו.

ח"כ יעקב פרי אמר כי הוא תומך באופן גורף בהצעה, למרות שעד כה התפקיד נעשה בהתנדבות. לדבריו, "אם רוצים שהיו"ר יהיה כל כולו בתפקיד צריך גם לתגמל אותו. זה אינטרס של כולנו שהעבודה תעשה על ידי אנשים טובים ויו"ר הרשות הוא בהחלט ראוי". יו"ר ועדת המשנה של ועדת הכלכלה לבטיחות בדרכים, ח"כ יעקב אשר, הוסיף: "אנחנו יודעים מה מוטל על כתפיו של היו"ר ועל סדר יומה של הרשות, ובהחלט צריך להיות לכך גמול ראוי. אנחנו מקווים שהוא יקבל גיבוי משר התחבורה גם בדברים אחרים".

במהלך הישיבה ציינה עו"ד ראובני כי הכוונה היא לאפשר ליו"ר הרשות לקבל את הגמול בנוסף להחזר הוצאות שמגיע לו עבור תפקידו במועצה, שכן כפי שהסבירה מדובר בשני תפקידים שונים. עם זאת היו"ר כבל וחברי הוועדה התנגדו לכך ואמרו כי הגמול צריך להינתן כסכום אחד, ולכלול גם את החזר ההוצאות. היו"ר כבל אף דרש לוודא שהגמול הנוסף יינתן בהתאם למועד כניסתו לתפקיד במשרה הכפולה, וכן לוודא שלא יהיה כפל תשלום ואף קיזוז עם הכספים שכבר קיבל רום ככל שיש בכך צורך. כמו כן קיבלה הוועדה את הצעת נציג משרד המשפטים, עו"ד דרור וגשל, לפיה לטובת השקיפות שר התחבורה יפרסם על כך הודעה ברשומות. נציג אגף השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר, דורון ספקטור, ציין כי לפי ההסכמות התגמול שיינתן לרום, עבור יומיים עד שלושה ימי עבודה בשבוע, יעמוד על כ-16 אלף שקלים בחודש – כמחצית שכר מנכ"ל משרד ממשלתי.