הותמ"ל בראשותו של ערן ניצן אישרה הבוקר להפקדה את תכנית רשות מקרקעי ישראל בהיקף 868 יח" ד בבאר יעקב. השכונה תמוקם בין שכונת הרצל בישוב לכביש 4313 בישוב באר יעקב. התכנית הוכנה וקודמה ע"י רשות מקרקעי ישראל

רפי אלמליח, מנהל אגף בכיר לתכנון ופרויקטים ברשות מקרקעי ישראל. צילום: ששון תירם
רפי אלמליח, מנהל אגף בכיר לתכנון ופרויקטים ברשות מקרקעי ישראל. צילום: ששון תירם

לתכנית המוצעת הוכנה תכנית צל משותפת למתחם הרצל הנמצא ממזרח לשטח התכנית ומיועד לפינוי בינוי. התכנית אמורה לתת מענה הן להיקף מוסדות הציבור הנדרש לטובת מתחם הרצל והן למגרשי ההשלמה הנדרשים לצורך תהליך הפינוי הבנוי הצפוי. כמו כן, יצוין כי גם מערכת השטחים הפתוחים והתנועה המוצעים תוכננו כך שישלימו את המוצע במסגרת תכנית מתחם הרצל הגובלת בתחום תכנית זו. הצפיפות המוצעת בתכנית עומדת על כ- 26 יח"ד דונם נטו.

בשכונה יבנו מבנים בגובה של כ 8 קומות בחלקה המערבי, בחלקה הדרומי מוצעת בנייה גבוהה יותר בגובה של כ 18 קומות. כמו כן, בחלקה הצפוני מוצע מגדל אחד בגובה של 25 קומות.

תא שטח זה, שבמסגרתו מוצע מסחר בקומת הקרקע נמצא בסמוך לצירי הליכה מתוכננים בשצ"פים וכן בסמוך לכיכר עירונית מוצעת.

השכונה המוצעת תוכננה כך שבמרכזה נמצאים מוסדות הציבור ומסביבם המגורים. הדרך ההיקפית המשרתת את השכונה תוכננה ברוחב שיאפשר הן שבילי הליכה והן שבילים לרוכבי אופניים.

תעסוקה ומסחר:

מוצע מסחר בהיקף צנוע של כ- 400 מ"ר לשימוש השכונה הנמצא בסמוך לכיכר העירונית וכן בסמוך לצירי הליכה מתוכננים במסגרת שטחים פתוחים שרובם מוצעים במסגרת תכניות סמוכות.

רפי אלמליח, מנהל אגף בכיר לתכנון ופרויקטים ברשות מקרקעי ישראל אומר: מדובר במתחם נוסף המקודם בבאר יעקב המתווסף לאלפי יח"ד המקודמות במסלולים שונים ברשות המקומית ובשיתוף פעולה מלא עימה. יחידות הדיור המקודמות באזור צפויות לתת מענה להגדלת המלאי למגורים במרכז הארץ. באמצעות תכנית זו, תכניות צריפין המקודמות בקרבתה (ומיועדות לשיווק עת פינוי המחנה) ומתחמים נוספים יתאפשר חיזוק הישוב והמרחב כולו כלכלית, תחבורתית ותשתיתית לטובת האוכלוסייה הקיימת והחדשה אותה היא תשרת..

מנהלת הפרויקט מטעם רמ"י: ציפי אדלר ומשרד רוזיו אדריכלים.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS