עדכון המשרד להגנת הסביבה לאירוע זיהום ים - חברת חשמל, מצפון לנמל אשדוד. חברת חשמל המשיכה לאורך הלילה בפעולות שאיבת השמן משורש המזח הצפוני של הנמל.

כלים
מפקחי היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית ממשיכים לעקוב ולפקח אחרי הפעולות בשטח. המשרד בודק את נסיבות האירוע.
מפקחי היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית ממשיכים לעקוב ולפקח אחרי הפעולות בשטח. המשרד בודק את נסיבות האירוע.

בפעולות אלו נשאבו למעלה מ-210 מ"ק. כמו-כן 3 כלי שייט סופגים כתמים שנתגלו מחוץ לשובר המערבי. מקור הדליפה בצינור הדלק של חברת חשמל לישראל נאטם לאחר שרוקן משמן אתמול.

מסיור יבשתי וימי עד חופי תל אביב, לא נמצאו כתמים נוספים או נחיתות שמן בחופים. באזור הקרוב לנמל אשדוד עדיין ישנם כתמי שמן בתערובת מים (אמולציה) בקו שבירת הגלים. גובה הגלים לא מאפשר עבודה באזור זה.

יצוין, כי השמן שדלף הוא קל ומתנדף בקלות, אך גם מתערבב בקלות בעמודת המים. בשל כך, בשילוב הזרמים החזקים, שאריות שמן התגלו בחופים עד הרצליה נכון לאתמול. היום לא התגלה שמן נוסף.

מפקחי היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית ממשיכים לעקוב ולפקח אחרי הפעולות בשטח. המשרד בודק את נסיבות האירוע.