אשקלון: מפקחי רשות מקרקעי ישראל פינו מסיג גבול שהשתלט על מגרש צמוד לביתו השייך למדינה. מסיג גבול תושב אשקלון, אשר פלש למגרש הצמוד לביתו ברחוב זבולון באשקלון, גידר את השטח ואף הציב בו שני קרוואנים, מכולות וציוד בניה לשימושו האישי - ללא היתר ובניגוד לחוק, פונה ע"י מפקחי החטיבה לשמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה ובליווי שוטרי תחנת אשקלון.

הסגת גבול במקרקעי ציבור הינה עבירה פלילית שדינה שנתיים מאסר בפועל. צילום: רשות מקרקעי ישראל
הסגת גבול במקרקעי ציבור הינה עבירה פלילית שדינה שנתיים מאסר בפועל. צילום: רשות מקרקעי ישראל

מבצע אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, בליווי שוטרים מתחנת אשקלון, הסתיים בפינוי פלישה לאדמות המדינה. הפלישה, לאדמות מדינה המיועדות לחקלאות ברחוב זבולון באשקלון, התגלתה במהלך הפעילות השוטפת שמקיימים מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה לאיתור מסיגי גבול על אדמות המדינה. מסיג הגבול, השתמש במגרש השייך למדינה למטרותיו האישיות, ללא היתר ובניגוד לחוק, גידר את השטח והניח במקום שני קראוונים ושתי מכולות וציוד בניה לשימושו האישי.

לאחר איתור הפלישה, מסרו מפקחי רמ"י והסיירת הירוקה לפולש התראה לפיה עליו לפנות את השטח והבהירו לפולש כי הוא מבצע עבירה פלילית ואם לא יפנה את השטח לפי הצו, הוא יפונה עפ"י החוק בליווי משטרה. מאחר ולא פינה את השטח, הוציאו נגדו מפקחי רמ"י צו סילוק פולשים המודיע לו כי עליו לפנות את הקרקע בתוך 30 יום ולא, יפונה על פי החוק.

במקביל, הגישו מפקחי רשות מקרקעי ישראל תלונה בתחנת משטרת אשקלון כנגד הפולש. התלונה הוגשה בגין הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה שנתיים מאסר בפועל.

מאחר והפולש התעלם מאזהרות המפקחים, פינה רק שני קראוונים ומכולה אחת ולא השלים את פינוי המגרש כנדרש כפי שהוגדר לו בצו, הגיעו המפקחים למקום בליווי שוטרי תחנת אשקלון לפנותו. עם הגעת השוטרים לשטח, החליט הפולש לפנות מיידית את המכולה שנותרה וחלק מהציוד, באמצעות משאית. יתרת הציוד ושאריות הזבל שנותרו במקום נאספו ופונו לאתר הטמנה מורשה ע"י המפקחים שתפסו חזקה בקרקע, השיבו את הקרקע למאגר הקרקעות הציבורי והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות נוספות.

"מפקחי רשות מקרקעי ישראל פרוסים ברחבי הארץ ונתקלים רבות במקרים של מסיגי גבול, המנסים לגזול את הקרקע הציבורית לשימושם הפרטי על חשבון הציבור. הפולש ניסה לקבוע עובדות בשטח ולהשתלט על אדמות שמעולם לא הוקצו לו. הפולש לא רק פונה בליווי המשטרה, כעת הוא גם יהיה זה שייתבע לשלם מכיסו את עלויות הפינוי ודמי השימוש הרטרואקטיביים בקרקע", אומר יואב ששון, מנהל מרחב ירושלים בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.