רשות מקרקעי ישראל בסיוע גורמי אכיפה ביצעה פעולות אכיפה נגד פלישות לקרקעות מדינה בנגב: פונו 14 פלישות לאדמות המדינה, רובן ע"י הפולשים עצמם. מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד האוצר, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 14 ניסיונות פלישה ובנייה בלתי חוקית שהוקמו על אדמות מדינה ע"י מסיגי גבול. הישג נרשם לאכיפה כאשר 8 מתוך הפלישות פונו על ידי הפולשים עצמם. סה"כ פונו במבצע 13 מבנים, 6 גדרות, 2 מטעים, 2 מכלאות וסוללת עפר, שהוצבו ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות המדינה.

צילום: אילוסטרציה
צילום: אילוסטרציה

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 14 מבנים וניסיונות פלישה בלתי חוקיים שהוקמו ע"י פולשים בדואים על אדמות מדינה ברחבי הנגב.

הישג משמעותי נרשם לאכיפה כאשר במרבית מהמקרים – שמונה במספר, נמצא כי הפולשים ביצעו פינוי של הקרקע בעצמם כדי להימנע מתביעות כספיות, המוגשות ע"י הרשות נגד פולשים בדרישה להחזר עלויות הפינוי ודמי השימוש בקרקע.

במסגרת ביצוע צווי סילוק פולשים של הרשות והסיירת הירוקה פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והסיירת הירוקה בישוב אום בטין גדר בלתי חוקית ששימשה לגידור אדמות המדינה ע"י פולשים. בישוב קאסר א-סייר, נהרסו ופונו גדר, מטע וריצפת בטון ובפלישה נוספת פונו גדר ומבנה, ליד ירוחם פונו אוהל ומכלאה, כולם הוקמו בניגוד לחוק על אדמות המדינה.

בשישה מקרים נוספים פונו בפזורת דודאים שתי פלישות שונות, באחת סככה ובשנייה מכלאה, סככה וגדר, סמוך לאיזור ממשית סככה נוספת וסוללות עפר, מבנה קל שהוקם באיזור ואדי נעם, גדר ופחון שהוקמו בפזורת הישוב אבו קרינאת, וכן גדר, מבנה עץ ומטע שהוקמו ליד ירוחם. כאשר הגיעו המפקחים למקום, הם נוכחו לראות כי הפולשים פינו את כל הפלישות הללו, פירקו בעצמם את כל מה שהקימו בניגוד לחוק, ניקו את השטח והשיבו לרשות המפקחים את קרקעות המדינה. המפקחים השיבו את הקרקע לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות חוזרות או נוספות.

במסגרת 4 צווי הריסה מינהליים של הועדה המחוזית של משרד האוצר, נהרס מבנה בלוקים בלתי חוקי שהוקם בתוך יער להב וכמו כן יציקה של רצפת בטון על אדמת מדינה בפזורת רהט נהרסה אף היא והקרקע הושבה לקדמותה. בשני מקרים נוספים בהם הוקמו מבנים בלתי חוקיים בפזורות רהט וחורה נמצא כי מסיגי הגבול ביצעו הריסות עצמיות כדי להימנע מהמשך תביעות והוצאות בגין פלישתם. בכל המקרים, המפקחים תפסו חזקה בקרקע, השיבו אותה למאגר הקרקעות הציבורי והציבו שילוט המתריע מפני פלישות במקום.

"בתקופה האחרונה יש עלייה תלולה ועקבית בשיעור הפינויים העצמיים, בזכות מדיניות אכיפה נחושה שאנו נוקטים ברשות, במסגרתה פולשים לאדמות המדינה שלא נשמעים לאזהרות המפקחים, חשופים גם לתביעות משפטיות בהן דורשת המדינה להחזיר לה את ההוצאות שנגרמו לה בגין הפינויים וגם את דמי השימוש הרטרואקטיביים בקרקע. מדיניות אכיפה זו הוכיחה עצמה, כאשר בשטח רוב הפולשים אכן מבצעים פינויים עצמיים ובכך חוסכים לעצמם ולקופה הציבורית הוצאות מיותרות בגין פינויים", אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.