משרד האוצר מפרסם באמצעות חברת דירה להשכיר קול קורא למתן סיוע להקמת מעונות סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה וברשויות מקומיות בהיקף של 80 מיליון ש"ח. המהלך בשיתוף המועצה להשכלה גבוהה והועדה לתכנון ותקצוב שר האוצר, משה כחלון: "פתרונות דיור לסטודנטים הם חלק בלתי נפרד מהמאבק לפתרון משבר הדיור הלאומי. מדובר בצעד ראשון ביישום החלטת הממשלה לבנות 20,000 מיטות לסטודנטים והקמת מעונות סטודנטים. הצעד הזה יסייע בהגדלת ההיצע עבור אוכלוסיית הסטודנטים ובהפחתת הלחץ ממרכזי הערים האוניברסיטאיות"

מדובר בצעד ראשון ביישום החלטת הממשלה לבנות 20,000 מיטות לסטודנטים והקמת מעונות סטודנטים.
מדובר בצעד ראשון ביישום החלטת הממשלה לבנות 20,000 מיטות לסטודנטים והקמת מעונות סטודנטים.

מנכ"ל דירה להשכיר, עוזי לוי: "פרויקט מעונות הסטודנטים" הוא כלי נוסף כדי להשלים את מכלול הפתרונות, במטרה להוזיל את מחירי הדיור וליצור שוק מוסדי לשכירות ארוכת טווח"

מנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה, גדי פרנק מסר כי בשלוש השנים האחרונות יצאו לדרך במוסדות המתוקצבים על ידי ות"ת 4 פרויקטי מעונות בהיקף של כ-6,000 מיטות שחלקם הניכר כבר פועלים לטובת ציבור הסטודנטים, שיתוף הפעולה שנרקם עם החברה הממשלתית דירה להשכיר כגורם מומחה בתחום יאפשר להרחיב את היצע הפרויקטים ולהאיץ את קצב הוצאתם לפועל תוך פתרון בעיות ברמה הסטטוטורית, התכנונית והתפעולית על בסיס הידע המקצועי של החברה.

דירה להשכיר - החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ פרסמה יחד עם משרד האוצר, המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) והוועדה לתכנון ותקצוב (הות"ת) קול קורא למתן סיוע להקמת מעונות סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בהיקף של 80 מיליון ₪.

מדובר בקול קורא ראשון מסוגו, שאותו מקדמת דירה להשכיר בהתאם להחלטת הממשלה, לפיה החברה תשמש כזרוע ביצוע של מטה הדיור הממשלתי. מטרת הקול הקורא היא ליישם את המלצות ועדת טרכטנברג ולתת פתרון משולב ורב מערכתי לצרכי הסטודנטים, הרשויות המקומיות והמוסדות להשכלה גבוהה ולהוות כלי נוסף בפיתוח שוק מוסדי לשכירות.

במסגרת התכנית, יושם דגש על סבסוד דיפרנציאלי, תוך הגדלת מענקים לאזורי פריפריה (בהיקף של עד 45,000 ₪ למיטה). כמו כן מקנה התכנית הנחה בשכ"ד במעונות הסטודנטים באזורי הביקוש וקובעת כי לפחות 3 מוסדות/רשויות מקומיות, יזכו במענק להקמת מעונות הסטודנטים.

עוד מפרטים תנאי התכנית כי הגופים שייבחרו, יידרשו להקים מעונות בהיקף של לפחות 200 מיטות באזורי הביקוש ו- 100 מיטות באזורי הפריפריה, תוך התחייבות לעמידה בתנאים ובמפרט מינימלי שנקבע. הבקשות למענקים יבחנו בהתאם לקריטריונים שנקבעו, ביניהם: מספר המיטות בפרויקט, פוטנציאל האכלוס, נגישות, ישימות ובשלות הפרויקט ולוחות הזמנים להקמתו.

החידוש שמציגה התכנית – בפעם הראשונה יתאפשר סיוע לרשויות מקומיות המעוניינות להקים מעונות סטודנטים בשטחן וטרם עשו זאת. בהתאם להחלטת הממשלה, דירה להשכיר הוסמכה לסייע בהסרת חסמים בהיבטים השונים - בהיבט הסטטוטורי ובהיבט הקנייני. מנכ"ל דירה להשכיר, עוזי לוי, אמר כי "דירה להשכיר מסייעת בכלי נוסף מתוך מכלול פתרונות, שייתן מענה לשוק השכירות בישראל וליצירתו של שוק מוסדי לשכירות. הפתרון שנבחר הוא הוליסטי ומתייחס לכל השותפים בתהליך הקמת המעונות – גם לרשויות המקומיות וגם למוסדות להשכלה גבוהה. זאת, במטרה לסייע לכל סוגי הרשויות המקומיות – למי שנמצאים במרכז ולמי שנמצאים בפריפריה וגם לצרכנים עצמם – ציבור הסטודנטים בישראל. אנחנו רוצים לעודד הקמת מעונות סטודנטים באזורי הביקוש ובפריפריה."

מנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה, גדי פרנק מסר כי בשלוש השנים האחרונות יצאו לדרך במוסדות המתוקצבים על ידי ות"ת 4 פרוייקטי מעונות בהיקף של כ-6,000 אלפי מיטות שחלקם הניכר כבר פועלים לטובת ציבור הסטודנטים, שיתוף הפעולה שנרקם עם החברה הממשלתית דירה להשכיר כגורם מומחה בתחום יאפשר להרחיב את היצע הפרויקטים ולהאיץ את קצב הוצאתם לפועל תוך פתרון בעיות ברמה הסטטוטורית, התכנונית והתפעולית על בסיס הידע המקצועי של החברה.