ראש האופוזיציה ויו"ר המחנה הציוני, ח"כ יצחק הרצוג, יו"ר סיעת המחנה הציוני, ח"כ מרב מיכאלי, ח"כ מיקי רוזנטל, ח"כ פרופ' מנואל טרכטנברג, סיעות האופוזיציה - המחנה הציוני, יש עתיד, מר"צ, הרשימה המשותפת והתנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת, עתרו הבוקר, 25.12.16, לבג"ץ בבקשה לפסול את חוק מס ריבוי דירות בשל המחדלים החמורים בהליך החקיקה של החוק בוועדת הכספים של הכנסת.

העתירה נגד הליך החקיקה של החוק, עליה כל סיעות האופוזיציה חתומות, הוגשה לאחר שביום שישי שעבר, 16.12.16, יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, הורה על אישור החוק, למרות בקשתם של חברי ועדת הכספים לקיים עליו דיון מחודש, לאור השינויים שהוכנסו בהצעת החוק על ידי האוצר שעות ספורות בלבד טרם הובאה לאישור בוועדת הכספים ותוך כדי דיון בחוק ההסדרים כולו.

בנוסף לבקשת חברי ועדת הכספים, היועצת המשפטית של הוועדה, עו"ד שגית אפיק, התריעה בפני ח"כ משה גפני על הליך החקיקה הלא תקין וקבעה כי המחדלים בהבאת השינויים, לא איפשרו לנציגי ציבור ולגורמים מקצועיים נוספים להביע את עמדתם ביחס לחוק.

יו"ר האופוזיציה, יצחק הרצוג, התייחס לעתירה שהוביל ביחד עם האופוזיציה ואמר כי, "הקואליציה פועלת שלא על פי הליכי חקיקה תקינים. האזרח הפשוט בישראל שמאחר ביום אחד בתשלום המע"מ נזרק לכלא ובכנסת ישראל הליך חקיקה לא תקין עובר על סדר היום כלאחר יד. הקואליציה מייצרת לעצמה נורמות חקיקה חדשות ללא התחשבות בהליכי החקיקה המקובלים או ביועצים משפטיים בערכאות הגבוהות ביותר בכנסת שמתריעים בפניהם על ההליך הפסול."

בנוסף לחוות דעתה של היועצת המשפטית לוועדת הכספים, בעתירה מפנות הסיעות למכתבו החריג של היועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד איל ינון, אל יו"ר ועדת הכספים, בו התריע בפניו כי בהליך החקיקה של החוק נפל פגם היורד לשורש ההליך. במכתב אותו שלח נכתב כי, "אנו סבורים כי הצטברות הנסיבות כפי שפורטו לעיל, בהן: העברת הנוסח ברגע האחרון ובעת שהוועדה דנה בעניינים אחרים כך שלא התאפשר לחברי הכנסת ולייעוץ המשפטי של הוועדה ללמוד את הנוסח המעודכן; מורכבותו ואורכו של הפרק שכלל לצד סעיפי מיסוי רבים גם הוראות עונשיות וכן הוראות שזכרן לא בא בנוסח הצעת החוק בקריאה ראשונה; אי מתן הזדמנות של גורמי חוץ להשמיע את עמדתם באשר לנוסח המעודכן, כמקובל; עמדתה המפורשת של היועצת המשפטית של הוועדה, בזמן הדיון ולפניו, כי ההתנהלות אינה תקינה; והכל כאשר מדובר בדיון שהתקיים לאורך הלילה לאחר יום דיונים ארוך כאשר היום הקודם הסתיים אף הוא באמצע הלילה; כל אלה מובילים למסקנה כי ההתנהלות במקרה שבפנינו לא איפשרה עמידה בדרישות "עקרון ההשתתפות", שהוא כאמור עקרון יסוד בחקיקה. לאור כל האמור לעיל, אין לי אלא לקבוע כי בהליך החקיקה של פרק מס ריבוי דירות בהצעת חוק ההסדרים נפל פגם היורד לשורש ההליך."

יו"ר סיעת המחנה הציוני, ח"כ מרב מיכאלי, התייחסה להתנהלות הקואליציה בהליך החקיקה ואמרה כי, "הקואליציה עשתה כל תרגיל ומניפולציה שיכלה בדרך לאישור התקציב, אבל על התרגיל השערורייתי בוועדת הכספים, שאפילו הייעוץ המשפטי של הכנסת ושל ועדת הכספים אמרו שנפל בו פגם מהותי שיורד לשורש ההליך, אי אפשר לעבור בשתיקה. התקנון הוא המסגרת בתוכה אנחנו פועלות ופועלים בכנסת. גם אם יש חוק שחשוב מאד לשר האוצר, אין משמעות הדבר שאפשר לרמוס כל הליך תקין בשבילו".

בעתירה שהוגשה לבג"ץ על ידי משרדם של עוה"ד שמעון בראון וערן מרינברג, דורשות הסיעות לבטל את החוק בשל המחדלים בהליך חקיקתו ובשל ההתנהלות הדורסנית של הקואליציה בוועדות הכנסת. כמו כן, בית המשפט מתבקש להוציא צו ביניים, המורה כי חוק מס ריבוי דירות לא יחול עד להכרעתו של בית המשפט בעתירה.

ח"כ מיקי רוזנטל, מיוזמי העתירה מסר כי, "לא ניתן להמשיך ולרמוס את מעמד הכנסת ואת ההליך הדמוקרטי. חקיקת חוק מיסוי דירה שלישית התנהלה באופן בריוני ובלתי חוקתי, ומנעה מחברי הכנסת להתכונן כראוי. זה דומה לרופא שהיה נכנס לנתח חולה בלי לקרוא את הגיליון הרפואי שלו. הליך חסר אחריות .בג"צ זה עשוי לשנות את כללי המשחק בכל הקשור לחוק ההסדרים בעתיד".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS