איכות השלטון בעתירה לבג"ץ בבקשה לחייב תביעת שרה נתניהו בגין נזקים שהסבה לקופה הציבורית - התנועה לאיכות השלטון עתרה היום (יום ב') לבג"צ כנגד פרקליט המדינה, היועמ"ש ושרה נתניהו, בבקשה לחייב את פרקליט המדינה והיועמ"ש לתבוע את אשת ראש הממשלה, גב' שרה נתניהו בפיצוי קופת הציבור בגין נזקים שהסבה לקופה הציבורית.

התנועה לאיכות השלטון עתרה היום (יום ב) לבג"צ בבקשה למתן צו על תנאי אשר יורה על פרקליט המדינה והיועמ"ש להגיש תביעה כנד אשת ראש הממשלה
התנועה לאיכות השלטון עתרה היום (יום ב) לבג"צ בבקשה למתן צו על תנאי אשר יורה על פרקליט המדינה והיועמ"ש להגיש תביעה כנד אשת ראש הממשלה
התנועה לאיכות השלטון עתרה היום (יום ב) לבג"צ בבקשה למתן צו על תנאי אשר יורה על פרקליט המדינה והיועמ"ש להגיש תביעה כנד אשת ראש הממשלה, גב' שרה נתניהו, אשר תפצה או תשפה את קופת הציבור בגין הנזקים שהסבה לקופת הציבור, נוכח הכרעת בית המשפט בפסק הדין בעניינו של גיא אליהו עוד מבקשת התנועה מבית המשפט להורות על צו על תנאי אשר יורה על פרקליט המדינה והיועמ"ש להגיש תביעה בשם מדינת ישראל כנגד אשת ראש הממשלה גב' שרה נתניהו נוכח הכרעת בית המשפט בפסק הדין של גיא אליהו נוכח חובתם לפעול להגנת קופת הציבור והאינטרס הציבורי.

רקע

מעון ראש הממשלה הוא ביתו הרשמי של ראש הממשלה ושל בני ביתו. שהותם של ראש הממשלה ובני ביתו במעון ראש הממשלה, נעשית במימון כספי ציבור. כך גם המעון מופעל ומתוחזק באופן שוטף על ידי סגל עובדים, אשר גם הם מועסקים במימון ציבורי של כספי אזרחי המדינה.

עלות שהותם של ראש הממשלה ובני ביתו במעון ראש הממשלה, מסתכמת בסכום של כ-2 מיליון ₪ בשנה הכוללים הוצאות רבות ובכלל זה מאות אלפי ש"ח בגין תחזוקה שוטפת וניקיון.

והנה, בעוד שמעון ראש הממשלה והדיירים בו אמורים לשמש סמל ומופת להתנהלות תקינה של כל מוסד ובית בישראל. כך עליו לשמש דוגמה לשמירה על זכויות עובדים וליחס כלפי עובדים ואף לשמש דוגמה בכל הנוגע לשמירה על אינטרסים ציבוריים ולמניעת נזק לקופה הציבורית.

למרבה הצער, בפסק דין שהוציא לאחרונה בית הדין האזורי לעבודה, עולה כי דווקא מוסד זה, ומי שתוארה כמפעילה אותו "ביד רמה" – היא גב' שרה נתניהו – חוטא בהעסקה פוגענית אשר הביאה לביזוי והשפלה של העובדים בו משך שנים ארוכות.

למרבה הצער, יוקרתו של המוסד, כמו גם היותו סמל ומופת, נפגמו פעם נוספת שעה שהציבור נאלץ להיות זה אשר משלם, תרתי משמע, על התנהלותה הפוגענית של גב' נתניהו ולממן את הפיצוי הכספי לו זכו העובדים בתביעתם.

לפרקליט המדינה והיועמ"ש החובה לפעול באופן אקטיבי לשמירה על הקופה הציבורית, כמו גם על אינטרסים ציבוריים נוספים ולא לפתור מאחריות מי שפעל באופן מכוון והסב נזקים חמורים, הן ממוניים והן בלתי-ממונניים, לציבור כולו.