אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר פרסם סקירה כלכלית שבועית. המיקוד השבועי עוסק בהרחבה בחשבון ההון, המהווה את תמונת הראי לחשבון השוטף וכולל את זרמי תנועות ההון אל המדינה וממנה. בפרט יתמקד הניתוח במגבלות על תנועות ההון, היתרונות בהסרתם.

בחודש אוקטובר נרשם צמצום בגירעון בסחר החוץ הישראלי בהשוואה לחודש קודם. (אילוסטרציה)
בחודש אוקטובר נרשם צמצום בגירעון בסחר החוץ הישראלי בהשוואה לחודש קודם. (אילוסטרציה)
עיקרי הסקירה:

בארץ: המיקוד השבועי עוסק בהרחבה בחשבון ההון, המהווה את תמונת הראי לחשבון השוטף וכולל את זרמי תנועות ההון אל המדינה וממנה. בפרט יתמקד הניתוח במגבלות על תנועות ההון, היתרונות בהסרתם. ברבעון השלישי של 2016 נרשמה ירידה בעודף בחשבון השוטף, על רקע הרעה בחשבון הסחורות, בחשבון השירותים, בחשבון ההכנסות ובחשבון ההעברות החד צדדיות.

בחודש אוקטובר נרשם צמצום בגירעון בסחר החוץ הישראלי בהשוואה לחודש קודם, וזאת בשל עלייה מהירה ביצוא הסחורות ובשל ירידה ביבוא הסחורות. ביצוא התעשייתי (ללא יהלומים מעובדים) נרשמה בחודש נובמבר עלייה אשר באה לידי ביטוי בכל רמות הטכנולוגיה. בחודש נובמבר, נרשם קיטון קל בהיקף מספר המשרות הפנויות. בשיעור המשרות הפנויות מסך המשרות נרשמה עלייה מינורית, והשיעור ממשיך להיות ברמות גבוהות. מדד המחירים לצרכן ירד בחודש נובמבר ב- 0.4 אחוז בהשוואה לחודש קודם. קצב האינפלציה (שיעור השינוי של המדד ביחס לחודש המקביל אשתקד) עמד בנובמבר 2016 על 0.3- אחוז.

בעולם: בארה"ב, הבנק הפדרלי העלה השבוע, את הריבית לטווח של 0.75-0.5 אחוז. נגידת הבנק, ג'נט ילן, אמרה כי "העלאת ריבית מהווה הצבעת אמון בכלכלת ארה"ב". במקביל, הבנק הפדרלי פרסם תחזיות כלכליות לראשונה מאז הבחירות בארה"ב, ובמסגרתן העריך כי קצב העלאת הריבית בשנה הבאה יהיה מהיר מכפי שהעריך עד כה, וזאת בשל שיפור בתחזיות הצמיחה והאבטלה. מדד המחירים לצרכן של ארה"ב רשם בחודש נובמבר עלייה ביחס לחודש אוקטובר, בהתאם לציפיות.

היקף המכירות הקמעונאיות בארה"ב עלה בחודש אוקטובר בשיעור נמוך מהצפוי. מדד הייצור התעשייתי האמריקאי ירד בחודש נובמבר 2016 בשיעור מהיר מהתחזיות. בחודש נובמבר נרשם גרעון תקציבי בארה"ב בהיקף של 136.7 מיליארדי דולרים, נמוך מהציפיות. נתוני מדדי הסנטימנט הכלכלי של ZEW למדינות האיחוד האירופי לחודש דצמבר ממשיכים במגמת העלייה. קצב האינפלציה (שיעור השינוי ביחס לחודש המקביל אשתקד) בבריטניה רשם בחודש נובמבר האצה קלה. קצב האינפלציה (שיעור השינוי ביחס לחודש המקביל אשתקד) של מדד המחירים לצרכן במדינות גוש האירו רשם עלייה בהתאם לציפיות.

הבנק המרכזי של בריטניה הותיר את הריבית, כצפוי, ללא שינוי. בחודש אוקטובר ירד מדד הייצור התעשייתי בגוש האירו בשיעור מתון מהתחזיות, זאת לאחר הירידה במדד שנרשמה בחודש ספטמבר.

מדד מנהלי הרכש של MARKIT למגזר הייצור בגוש האירו רשם בחודש דצמבר עלייה, בניגוד לתחזיות. המדד המקביל, למגזר השירותים, רשם ירידה. עם זאת, המדד לענפי השירותים מצוי מעל לסף 50 הנקודות, נתון המצביע על צפי להתרחבות בפעילות הכלכלית במגזר השירותים. נתוני הפעילות הריאלית בנובמבר בסין מצביעים על יציבות בקצב הצמיחה במשק הסיני.

בחודש אוקטובר ירד מדד הייצור התעשייתי בגוש האירו בשיעור של 0.1 אחוז ביחס לחודש הקודם, ירידה מתונה מהתחזיות, זאת בהמשך לירידה במדד שנרשמה בחודש ספטמבר. בתוך כך, בגרמניה נרשמה עלייה מתונה בשיעור של 0.1 אחוז במדד הייצור התעשייתי, לאחר ירידה חדה שנרשמה בחודש ספטמבר. במקביל, בצרפת ובבריטניה נרשמו ירידות בייצור התעשייתי בחודש אוקטובר (בשיעור של 0.2 אחוז ו1.3 אחוזים בהתאמה).

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS