פרקליטות המדינה: במענה לפניות כתבים, הרינו לעדכן כי המדינה הגישה היום לבג"ץ תגובה מקדמית והודעת עדכון, לעתירה שהגישו בני משפחותיהם של חמישה מחבלים תושבי יהודה והשומרון, שגופותיהם מוחזקות ע"י צה"ל, בדרישה להשבת גופות המחבלים לצורך הבאתם לקבורה. בתגובה ובהודעה נאמר, כי בפני בג"ץ תלויות ועומדות שלוש עתירות העוסקות בהשבת 10 גופות של מחבלים מגל הטרור הנוכחי. סוגיית השבת גופות מחבלים המוחזקים ע"י צה"ל עלתה לדיון בקבינט המדיני ביטחוני אמש.

סוגיית השבת גופות מחבלים המוחזקים ע"י צה"ל
סוגיית השבת גופות מחבלים המוחזקים ע"י צה"ל

לאחר דיון ארוך ומעמיק בסוגיה זו, הוחלט כי כבר בשלב זה ניתן לפעול להשבת גופותיהם של 7 מתוך 10 הגופות הנדונות בעתירות השונות, זאת בכפוף להתחייבות משפחות המחבלים לעמוד בכל דרישות המפקד הצבאי, שנועדו להבטיח שהלוויות לא תהפוכנה למפגני הסתה ותמיכה בטרור, לרבות בעניין הצורך לבצע הערכת מצב עדכנית.

בעניינן של שלוש גופות הוחלט, כי נדרשת בחינה נוספת בטרם קבלת החלטה, וזאת בשל היותם מזוהים עם ארגון החמאס ובעניינו של המחבל טראירה בשל נסיבות אכזריות במיוחד של ביצוע הפיגוע (רצח הילדה הלל יפה ז"ל, עת ישנה במיטתה). הקבינט המדיני-ביטחוני עתיד להתכנס לדיון נוסף בסוגיה זו, כדי לבחון אפשרויות שונות הנוגעות לעניין, וככל שתתגבש כוונה לא להשיב את הגופות, יבחן היועץ המשפטי לממשלה את ההיתכנות המשפטית לכך. לפיכך, מבקשת המדינה פרק זמן של 60 יום לפחות לשם גיבוש עמדתה.